Kvist Solutions AS, Oslo

Kvist leverer programvare som gjør det enkelt for bedrifter å gjennomføre miljøsertifisering i bygg.

Kvist Solutions AS logo

Kvists programvare gjør det enkelt å planlegge, gjennomføre og forvalte miljøsertifikater for bygg og eiendom. Dette gjør det billig og enkelt å øke et byggs miljøambisjoner i hele verdikjeden – fra snekkeren til eiendomsutvikleren. Videre bidrar dette til å øke miljøprestasjonene til nye og eksisterende bygg, i en bransje som står for 40% av verdens utslipp. Kvist har allerede, et halvt år etter lansering i Norge, solgt til en av Europas største entreprenører.

Kandidatene til Sivaprisen 2023
Finalister til Sivaprisen 2023

Kåring av vinneren

Basert på ovennevnte kriterier vil fem nominerte virksomheter bli plukket ut til en finale. Vinneren av denne kåres gjennom en åpen avstemning på web, i tillegg til en fagjury.

Sivaprisen blir delt ut på Sivas partnersamling i Bodø onsdag 13. november.