Avstemning for Siva-prisen

Avstemningen er nå avsluttet. Takk til alle som har vært med og stemt på årets Siva-pris!

Eide Fjordbruk AS

Eide Fjordbruk er tredje-generasjon matprodusent og produserer kvalitetsmat i vestnorske fjorder.

Foamrox AS

Foamrox er en industribedrift som leverer element og prefabløsninger til tunnel og anleggsbransjen.

Lefdal Mine Datacenter AS

Lefdal Mine Datacenter er et av verdens grønneste datasentre.

MT Separation AS

MT Separation designer og konstruerer membransystemer for mange industriområder.

Wonderland AS

Wonderland er en foregangsbedrift i å skape lokale verdikjeder, distriktsarbeidsplasser og fremme norsk produksjon.

Hogne Hallaraker og Ole Arne Eikesund tar seiershoppet for Siva-prisen 2020. Foto: OBM/Finn E. Larsen

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter til hovedprisen videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.