Siva-prisen 2020

Vekst gjennom grønn omstilling

Nomineringen er stengt. Du kan stemme på finalistene fra 15. til 29. april

Innovasjon må til for å møte miljøutfordringene og målene som er satt nasjonalt og internasjonalt. Miljøriktige løsninger som samtidig er forretningsmessig bærekraftige vil bidra til å bringe verden nærmere klimanøytralitet uten at det forringer verdiskapning. Formålet med Siva-prisen 2020 å løfte fram en virksomhet som har fått til vekst gjennom grønn omstilling.

Vekst gjennom grønn omstilling
Prisen er på 250.000 kroner og går til den virksomheten som utmerker seg på følgende kriterier:

 • Utvikler innovative produkter, tjenester, produksjonsmetoder, prosesser og løsninger som bidrar til grønn omstilling og vekst
 • Har bygd kultur for samhandling og kunnskapsdeling
  • mellom bransjer
  • på tvers av geografi
  • på tvers av tankesett
 • Har bidratt til fremvekst av fremtidsrettede næringer

Fakta om Siva-prisen 2020

 • Prisen er på 250.000 kroner
 • Frist for å nominere kandidater var 23. mars
 • Vinner kåres ved hjelp av en åpen avstemning på web og fagjury
 • Avstemning foregår mellom 15. april og 29. april
Bildet viser utdeling av Siva-prisen i 2019 og vinnerne som står på scenen

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.

For femte gang

I år skal Siva-prisen deles ut for femte gang. NCE Maritime Clean Tech vant i 2016, Oslo Cancer Cluster Incubator i 2017, Brødrene Aa i 2018 og Hallingplast i 2019. Vinnerne sier de har opplevd det som inspirerende å bli nominert, være med i utvelgelsesprosessen og, selvfølgelig å vinne prisen.

Prispengene har blitt benyttet til fremtidsrettede satsinger på prosjekter, nettverksutvikling og utvidelse av virksomhetene. De ovennevnte aktørene er til dels veldig forskjellig i type virksomhet, men har evnen og viljen til innovasjon felles.

Mange bedrifter og organisasjoner har kommet langt i arbeidet med å tilby produkter, tjenester og løsninger som svarer opp på miljøutfordringene vi står overfor – og Siva ønsker å få nominert så mange av disse som mulig til Siva-prisen 2020.