Ser synergieffekter mellom helse og industri

Inkubatorbedriften Retrams er det første selskapet i Norge som er kvalifisert til fase 2 i Norsk Katapult. Det innebærer totalt 350 000 kroner i Siva-støtte, og målrettet rådgivning fra to ulike katapult-sentre. Selskapets robot-løsning kan bidra til å gi Helse Vest oversikt over instrumentpark og enkeltutstyr. 

Bilde av mannsperson som holder en saks
Daglig leder Stein-Asle Øvrebotn og Retrams har vært på en reise i Sivas innovasjonsnettverk.

– Virkemiddelapparatet har vært helt avgjørende for at vi har kommet dit vi er i dag, sier daglig leder Stein-Asle Øvrebotn i Retrams. 

Selskapet utvikler og selger digital teknologi og kompetanse innen lager og logistikktjenester, hvor de ønsker å gi virksomheter full sanntids oversikt av all bruk, brukere og innhold, skreddersydd for ulike typer industri. Utgangspunktet er norsk industri, med prinsipper de nå ønsker å overføre til helsesektoren.  

Robotløsningen til Retrams vil gi sykehusene i Helse Vest full oversikt over instrumentparken og hvor enkeltutstyret befinner seg til enhver tid. Innovasjonen er å bruke gjenkjennelsesteknologi til identifikasjon av enkeltutstyr. DNA-et i stålet/strukturen skal kunne knyttes til forsyningskjeden. 

Kan løse stor utfordring 

Årlig gjennomføres det rundt 26 000 kirurgiske inngrep ved Haukeland sykehus. Anslagsvis steriliserer de én million kirurgiske instrumenter i løpet av ett år. Haukeland har imidlertid savnet et system som gir oversikt over den store mengden av komplisert kirurgisk utstyr; hvor befinner enkeltinstrumentene seg i sterilforsyningskjeden, og i hvilken tilstand er instrumentene? 
 
Det går med mye tid og ressurser på å lete etter instrumenter, og på å erstatte det som er defekt. Helse Bergen inviterte derfor virksomheter til å komme opp med nye løsninger som vil gi sykehusene i Helse Vest oversikt over instrumentparken og enkeltutstyr. 

Bilde av scanner

En reise i innovasjonsnettverk over halve Norge

– Etter å ha fått kontrakten startet vi et innovasjonspartnerskap i Helse Bergen. I katapult fase 1 fikk vi en tidlig teknologisk avklaring gjennom lab og testmiljøet, og god effekt ut av samarbeidet med Future Materials partner Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Det ga stadig bedre resultater, forteller Stein-Asle Øvrebotn.  

Han påpeker at selskapet kommer fra en annen type industri, og at de trengte bistand på hvordan de skulle utvikle sin robotskanner. Retrams-sjefen skulle imidlertid ønske at det også eksisterte et eget katapult-senter rettet spesifikt mot helse og helseteknologi. 

Kompetanse og nettverk

Det var Siva-inkubatoren Aksello i Sogn og Fjordane som viste Retrams videre til Sørlandet. Begge aktørene holder til i Florø, og gjennom Siva-strukturen ble det opprettet kontakt med katapult-senteret Future Materials og deres partner Mechatronics Innovation Lab i Grimstad. I tillegg fikk det lille helseteknologiselskapet finansiell støtte på 100 000 kroner. 
 
Arne Olsen har vært Retrams hovedrådgiver i Aksello. Han mener det først og fremst er inkubatorens kompetanse og nettverk som har størst verdi for små gründerbedrifter. 
 
I fase 1 trengte de hjelp til robotisering og materialbruk, og Future Materials satt på beste praksis på sistnevnte. Den største fordelen med å tilby aktører som har oversikt over sitt fagområde, er at man unngår masse prøving og feiling. I praksis er jo det bortkastede kostnader, påpeker Olsen. 

En utviklingsprosess

Siv M K Emanuelsen er rådgiver i Future Materials i Grimstad, og har fulgt caset tett. Hun synes verktøyet som skal utvikles er svært spennende.

Vi har mulighet til å teste ulikt utstyr i laboratoriet vårt hos Mechatronics Innovation Lab. Vi er gode på å sette sammen konstellasjoner som passer for hver enkelt virksomhet vi samarbeider med. Selv om fase 1 er begrenset, og ofte blir et avklaringsprosjekt, var Retrams veldig klare på hva de ønsket. Det gjorde det langt enklere for oss, og derfor ble resultatet også veldig bra, sier Emanuelsen.

Hun forteller om en utviklingsprosess hvor selskapet brakte inn en robot som skal plukke opp og identifisere ulike objekter og utstyr på et sykehus. Ulike gripere ble testet ut, men det var sugekopper med vakuum som fungerte best.

– Det er utrolig mange hensyn å ta når man skal finne det rette utstyret. De må finne riktig kamera, rett høyde for plassering av 3D-kameraer, god nok oppløsning og riktig pris. I den første fasen fikk de blant annet forslag til aktører som kunne hjelpe dem med å implementere et 3D-vision system, samtidig som de utviklet en egen software med roboten, forklarer Emanuelsen.
 

Stein-Asle Øvrebotn i Retrams er tydelig på at de ikke hadde greid dette uten alle samarbeidspartnerne. 

– Enkelt forklart skal DNA-et i strukturen kunne knyttes opp mot forsyningskjeden. Vi måtte finne frem til gjenkjennelsesteknologi som kunne identifisere stålet i utstyret, slik at eksempelvis en spesiell type skalpell kunne gjenkjennes. Det la grunnlaget for utvikling av korrekt hardware, og i neste fase software, sier Øvrebotn.

Design og bygging av produktet

Siva stiller med 250 000 kroner i fase 2, og et nytt katapult-senter involveres når Ocean Innovation i Bergen skal hjelpe til med bygging av produktet, inkludert designet.

– Vi har brukt Ocean Innovation og Inventas tidligere, med andre inkubatorbedrifter, forteller Arne Olsen i Aksello.

– Nå er Retrams kommet til fasen hvor de skal bygge en prototype. Da ble det naturlig å styre dem inn mot Ocean Innovation, som har god kontakt med ingeniør- og designselskapet Inventas.

Siv M K Emanuelsen i Future Materials mener produktet har et stort, internasjonalt potensial.
– De har nå funnet sin robot og skal lage en kommersiell versjon av denne gjennom Ocean Innovation. Det blir utrolig spennende å følge med på.

Seniorrådgiver industri i Siva, Arild Petersen, er fornøyd med at virkemiddelapparatets modell har fungert for Retrams. 

– Vi må se på mulighetsrommet og resultatene som skapes i fase 1. Lykkes de her avdekkes gjerne behovet for ytterligere testing, ofte i form av oppskalering og høyere kompleksitetsnivå. Det er derfor strålende at vi kan gi et tilbud om fase 2-midler, sier Petersen. 

– Med det evner vi å bistå lengre mens bedriften befinner seg i teknologiens «dødens dal» - i gapet mellom forskning og næring. Katapult-sentrene er med og øker utviklingstakten for bedriften samtidig som risikoen reduseres. Når vi i tillegg ser at ser at katapultsentrene samarbeider seg imellom på tvers, og sammen med industrien, blir katapult-verktøyet desto mer effektivt.   

Retrams første bedrift i inkubator i Bergen

For Retrams har det i hvert fall ført til et innovasjonssamarbeid på Vestlandet de egentlig ikke hadde sett for seg da de startet.  Selskapet har tro på å bygge ny kompetanse sammen med andre aktører, og i tillegg til det offentlige virkemiddelapparatet har de knyttet til seg ulike høyskolemiljø. 

Retrams ble den første virksomheten som flyttet inn i Eitri Medical Incubator, et 2450 kvadratmeter stort bygg i Bergen som skal huse en rekke inkubatorvirksomheter. Roboten fra Retrams fikk før jul æren av å klippe over det røde båndet. I fem år har Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) samarbeidet med Universitetet i Bergen og Helse Bergen for å få en ny helseinkubator på plass på Vestlandet. 

– Vi har troen på at innovasjonspartnerskapet med Haukeland skal gi nye arbeidsplasser både hos oss og hos andre partnere. Vi er veldig opptatt av den mulige synergien som finnes mellom helse og industri, sier Stein-Asle Øvrebotn, som mener det ligger en unik mulighet i at sykehus, leverandører, inkubatorselskaper, katapult-sentre og andre innovatører i samarbeid utvikler smarte og nyttige løsninger.

Retrams

  • Retrams utvikler smarte, bærekraftige løsninger ved hjelp av teknologi, og jobber med å bidra innen flere av FNs bærekraftsmål.
  • Sammen med gode samarbeidspartnere har selskapet utviklet en skanner som gjør det mulig å identifisere kirurgisk utstyr basert på produktets unike dna, uten fysisk merking eller QR koder.
  • Retrams ser et stort potensial innen helsesektoren både nasjonal og internasjonalt, men også innen andre sektorer.