Stø kurs mot verdensmarkedet med norsk patent

Det familieeide selskapet Foamrox har gått fra gründerbedrift til industribedrift med internasjonale ambisjoner. Under Siva-konferansen 2022 stakk de av med den gjeve Siva-prisen. 

Bilde av fire personer i gule arbeidsklær
Ansatte ved Foamrox AS. Foto: Foamrox

Foamrox satser på gjenvinning av glass til bruk innen brann-, vann- og frostsikring. Kort fortalt handler det om å erstatte betong med resirkulert glass. Det gir produkter med lav vekt og høyt sikkerhetsnivå, som igjen gir positive konsekvenser for blant annet produksjon, transport, installasjon, drift og vedlikehold. 

Grønne løsninger

Med en vekt på bare ti prosent av betong, har selskapet et unikt produkt til blant annet tunnelprosjekter. Hovedkomponenten i det innovative materialet er celleglass, laget av 100 prosent resirkulert glass, med en ytre coating som erstatter betong i ikke-bærende konstruksjoner. Det gjør elementene til et miljøvennlig valg, som mer enn halverer CO2-utslippet på produksjon, transport og montering. Foamrox kan dermed påberope seg å være miljøvennlige, bærekraftige og bidra til sirkulærøkonomien. Monteringstiden er også eksepsjonell rask, sammenliknet med tradisjonelle løsninger som blir brukt i tunnel i dag. Her er det snakk om en installasjonstid på dager, ikke uker eller måneder, og det er ingen herdetid. Den lave vekten gjør det også mulig å installere produktet ved bruk av manuelle metoder, uten bruk av tunge maskiner.  

Bilde av mannsperson
– Vi er ydmyke over å få prisen i konkurranse med anerkjente selskaper vi har stor respekt for, sier daglig leder Glenn Alexander Jakobsen i Foamrox.

En verdig vinner

Siden oppstarten i 2012 har Foamrox både vunnet og vært nominert til flere priser. I mai gikk de seirende ut av et finaleheat med fire andre sterke kandidater, og vant Siva-prisen 2022. Daglig leder Glenn Alexander Jakobsen i Foamrox ser på det som en stor anerkjennelse.  

– Vi er ydmyke over å få prisen i konkurranse med anerkjente selskaper vi har stor respekt for. En stor takk til Innoventus Sør for nominasjonen, til alle som stemte på oss, samt juryen. Vi ønsker også å rette en stor takk til entreprenører og byggherrer som har vist tillit til oss som leverandør, og for å våge å ta i bruk innovative og miljøvennlige løsninger i sine prosjekter. Det er grunnleggende for å kunne bidra til endringer i det grønne skiftet, sier Jakobsen. 

Foamrox har hele tiden både ønsket og maktet å komme raskt i marsjfart, og kom tidlig i kontakt med Siva-inkubatoren Innoventus Sør.   

– Vårt samarbeid startet høsten 2016, og vi jobbet med Foamrox over flere ledd i verdikjeden, fra ide- til vekstfasen, sier innovasjonsselskapets administrerende direktør Kamilla Sharma.  

Glenn Alexander Jakobsen understreker betydningen av å ha vært en inkubatorbedrift i Siva-strukturen. 

– Innoventus Sør har vært en viktig støttespiller for oss i oppbyggingsfasen. Vi har fått tilgang til å knytte nye nettverk, relasjonsbygging og hjelp til å søke støtteordninger for å nevne noe. Samarbeidet har definitivt vært en drahjelp i riktig retning, forteller han. 

Bilde av fire personer på scenen under Siva-konferansen 2022
F.v.: Konstituert administrerende direktør Andreas Krüger Enge i Siva, chief operating officer Viggo Iversen i Ocean GeoLoop, daglig leder Glenn Alexander Jakobsen i Foamrox samt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Tilrettelegger og nettverksbygger

Det mangler nemlig ikke på utfordringer for en gründerbedrift som vokser i raskt tempo. Utviklingsarbeidet var krevende, med mye dokumentasjonsarbeid. Finansieringen har skjedd med egne midler og gjennom offentlige støtteordninger. I virkemiddelapparatet har både Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva vært involvert på ulike måter og stadier. Aktører som blant annet Norconsult og SINTEF har bidratt med kompetanse.  

Foamrox har nå gått ut av inkubatoren, men Innoventus Sør var tett på i hele utviklingsløpet, og ga blant annet bistand med hvordan de kunne tilnærme seg en krevende bransje på en god måte. De jobbet med businessplan, forretningsmodeller og finansiering. Inkubatoren var også en koblingsboks regionalt og nasjonalt, og fungerte som en aktiv tilrettelegger og nettverksbygger overfor potensielle samarbeidspartnere.  

– Vårt bidrag var å legge til rette for en god forretnings- og verdiskapningsmodell, og åpne dører til potensielle samarbeidspartnere. Vi så også at vi kunne bistå med våre erfaringer fra sammenlignbare prosjekter, slik at fremdriften i denne fasen ble så effektiv som mulig, forklarer Kamilla Sharma.  

Bilde av kvinne i hvit jakke
Innoventus Sør og administrerende direktør Kamilla Sharma har vært en viktig støttespiller for Foamrox i oppbyggingsfasen.

Eksport-ambisjoner

De siste årene har bedriften hatt god vekst, og rundt 80 prosent av produksjonen er standardelementer. Produktene til selskapet har fått innpass i norske tunneler og flere store veiprosjekter. Blant kundene finner vi AF Gruppen, Veidekke, NCC, Mesta, Skanska, B&G, Hæhre, Consto, OneCo og Implenia med flere. Selskapet har også fått flere forespørsler fra Europa. 

Vi har et godt samarbeid med flere store, nasjonale og internasjonale entreprenører som kan trekke oss inn i prosjekter i Europa. Vi har klare ambisjoner om å komme ut på dette markedet, og deretter resten av verden, forteller Jakobsen.

Fra gründerbedrift til industribedrift

I 2021 økte antallet ansatte i Foamrox med 13 personer. Med økt ordreinngang vil antall ansatte stige ytterligere i både produksjon og montering i 2022. 

Alle kontraktene vi har inngått er en stor milepæl for oss, men vi er ekstra stolte over det nye Protonsenteret ved Universitetssykehuset i Bergen, hvor vi har fått æren av å bygge en pasienttunnel i miljøvennlig Foamrox-materiale. Vi har også signert kontrakt med Bybanen i Bergen for en inntrekkstunnel. Disse prosjektene har åpnet dører til nye markeder og kunderelasjoner for Foamrox, forteller Jakobsen. 

Med veksten selskapet nå opplever, kan man trygt si at de har gått fra å være en gründerbedrift til å bli en industribedrift. Men ønsket om innovasjon og utvikling stopper selvsagt ikke av den grunn. 

Vi arbeider kontinuerlig med prosesser knyttet til automatisering og robotisering for å få effektivisert produksjonen. Vi har nylig gjort et større forprosjekt som viser investeringsbehovet for robotisering av produksjonslinjen, og vi ser også behovet for å utvide dagens lokale, avslutter Jakobsen. 

Foamrox AS

  • Industribedrift som leverer element og prefabløsninger til tunnel og anleggsbransjen.  
  • Foamrox-materialet er et miljøvennlig og lettvektig alternativ til betong og sammenliknet med lav-karbon betong kan man redusere CO2 utslipp med over 50 prosent. 
  • Med et innovativt materiale som for det meste består av resirkulert glass, er Foamrox produktet både miljøvennlig og bærekraftig og bidrar til sirkulærøkonomien.