Bærekraftsløft med lavenergivegger

På Reppe i Trondheim reises en ny enebolig i fire etasjer, med bruk av helt ny teknologi. På reisen mot det de mener er fremtiden for byggebransjen, har startup-selskapet BoxWall med seg Siva-inkubatoren Proneo og katapult-senteret Manufacturing Technology. 

Bilde av tre menn foran byggelementer
BoxWall har utviklet en ny generasjon byggteknologi, som kan bidra til å ta byggebransjen inn i bærekraftssamfunnet. Gründer Håvar Moe (til venstre) har jobbet i flere år med å utvikle teknologien. Her sammen med Sondre Moe Andersen og Fredrik Larsen i Timberbygg. Foto: Roy Strømsnes.

– Uten Siva hadde ikke BoxWall eksistert i dag. Gjennom Siva ble vi med i Proneo inkubator, og støtten vi har fått derfra har vært uvurderlig for oss, sier gründer Håvar Moe.

Fra tegnebrett til prototype-testing

Det trønderske oppstartsselskapet har utviklet en ny måte å bygge hus på, med en patentsøkt byggteknologi som skal ha gode egenskaper innen energieffektivitet, ressursbruk og gjenbruk. Løsningen kan benyttes på de fleste type bygninger – fra bærevegger i småhus til innfyllingsvegger i større bygninger med bærekonstruksjon i betong eller massivtre. BoxWall har vært gjennom en utviklingsprosess der de har verifisert og dokumentert fordelene med teknologien. Nå skal de demonstrere at teknologien fungerer i praksis. Første pilotprosjekt er eneboligen på Reppe.

Dette er et godt eksempel på hvordan våre virkemidler fungerer sammen for å utvikle fremtidens bærekraftige næringsliv.

- Kristin Eriksen

Vil automatisere

Siva og Proneo har vært viktige samarbeidspartnere nesten helt fra starten. Gjennom «Proneo inkubator», som er del av Sivas nasjonale inkubatorprogram, har BoxWall fått hjelp til forretningsutvikling, tilgang på industrielle nettverk, forskningsressurser og kompetanse. Dette har blant annet resultert i et utviklingsløp sammen med katapult-senteret Manufacturing Technology på Raufoss, hvor hovedfokus har vært automatisering og produksjonsdesign. BoxWall har også fått innvilget støtte til å gjennomføre et oppfølgingsprosjekt i regi av Norsk katapult, som er spisset mot design og utvikling av en pilotproduksjonslinje. BoxWall er designet for å produseres med høy grad av automasjon, og målet er å kunne dokumentere «Proof of Automation» i begynnelsen av neste år.   

– Dette er et godt eksempel på hvordan våre virkemidler fungerer sammen for å utvikle fremtidens bærekraftige næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer, sier direktør Innovasjon i Siva, Kristin Eriksen. 

Bilde av enebolig som bygges
Foto: BoxWall

Halverte kostnader

Proneos inkubatorleder Stein Morten Holberg mener BoxWall-teknologien har internasjonalt potensial og kan bidra til å revolusjonere bygg- og anleggsbransjen. 

– De har utviklet en veggkonstruksjon som er bedre enn dagens bransjestandard på alle måter. De standardiserte modulene er enklere å montere, krever færre ressurser å produsere og gir mindre varmetap. Modulene er også svært fleksible, og kan i teorien benyttes i alle slags bygg, påpeker han. 

Teknologien er gjennomtestet og oppfyller alle standarder og tekniske kvalitetskrav. Den solide konstruksjonen har vært gjennom simuleringer som viser at hver enkelt modul tåler et trykk på over 20 tonn. På grunn av at veggene blir tynnere enn med tradisjonelt bindingsverk, spares verdifullt bruksareal. Dette, kombinert med lavere byggekostnader, gjør at BoxWall forventer at de reelle kostnadene på lavenergi yttervegger kan halveres. Håvar Moe gleder seg til å se hvordan teknologien fungerer på et ekte byggeprosjekt. Veggene skal bestå av totalt 144 moduler i 85 ulike størrelser.

– Dette er et komplisert prosjekt som stiller store krav til materialer og byggeteknikk. Målet vårt er å demonstrere kvalitetene i produktet, og samtidig bevise at vår teknologi representerer fremtiden for byggebransjen, sier Moe. 

Bilde av byggeplass med moduler
Fleksible og bærekraftige veggmoduler i mange ulike størrelser skal gjøre byggingen enklere, raskere og mer miljøvennlig. Veggene blir tynnere enn med tradisjonelt bindingsverk, men er vel så sterke. Bak teknologien står inkubator-bedrifter BoxWall. Foto: BoxWall

Bransjen har «stått stille»

Han mener bygg- og anleggsbransjen har stått stille i mange år når det kommer til konstruksjonsmetode. 

– Vi har brukt den samme byggeteknikken i snart hundre år. Det er til hinder for at det bygges bærekraftige og energieffektive hus, sier gründeren, som sikter til at tradisjonelt bindingsverk har vært gjeldende konstruksjonsmetode for husbygging.

BoxWall representerer en radikalt annerledes måte å tenke på. Ved å flytte bærekonstruksjonen ut av veggen, oppnår man inntil 25 prosent bedre energiutnyttelse, 30 prosent redusert materialbehov og 80 prosent raskere byggetid. Dette gjør hele verdikjeden mer bærekraftig, både for entreprenørene og de som skal bruke huset. 

Har gjort hjemmeleksa

På prosjektet på Reppe samarbeider BoxWall med entreprenøren Timberbygg. Leder for kalkulasjon i selskapet, Bernt Ludvigsen, har stor tro på den nye teknologien.

– Produktet ser veldig gjennomtenkt ut, så her har gründeren gjort hjemmeleksen sin. Det har vært mange forsøk på utvikling av denne bransjen opp gjennom årene, med varierende hell. BoxWall-teknologien virker så langt svært lovende. Vi har ikke utført tilsvarende prosjekt tidligere, så det blir interessant å se hvordan systemet fungerer i praksis, sier Ludvigsen.

Han tror det kan bety store endringer i bygg- og anleggsindustrien dersom teknologien slår an i bransjen.

– BoxWall har potensial til å bli et veldig godt alternativ til den tradisjonelle måten å utvikle hus på. Vi kan bygge husene raskere og enklere, og blir i mindre grad avhengig av spesialtransport, sier Ludvigsen.