Trøndersk samarbeid ble kortreist industrieventyr

Gründerne i Sensor Innovation AS har gått fra idé til industriell produksjon på rekordtid. Sømløst samarbeid mellom industriaktører, forskningsinstitusjoner og offentlige virkemidler har vært avgjørende for suksessen.

Bilde av tre menn
Produktserien Into ble utviklet i testlaben til FAKTRY og er allerede i kommersiell bruk hos en rekke kunder. Nå jobbes det med å etablere en fullskala produksjonslinje i Selbu. Fra venstre: Bjørge Nesset, Sondre Nesset og Tor-Ove Nesset. Foto: Roy Strømsnes.

– Et stjerneeksempel på hva som er mulig å få til i Trøndelag når alle gode krefter drar i samme retning, sier daglig leder Per Anders Folladal i Siva-inkubatoren Proneo.

En idé blir født

Bak Sensor Innovation står Tor Ove Nesset og sønnene Sondre og Bjørge. De har utviklet et avansert sensorsystem for å overvåke bygg og forhindre fuktskader. Gjennom sine erfaringer fra selskapet Mester Tak, ble de oppmerksomme på at fuktskader koster det norske samfunnet mange milliarder kroner hvert år, og at problemet er alvorlig. Gründerne fikk en idé om å benytte sensorteknologi og programvare til å detektere og varsle om fukt før skaden oppstår. Ideen ble presentert for innovasjonsselskapet Proneo, som svarte med å invitere dem inn i et forprosjekt i den Siva-finansierte inkubatoren til Proneo. Sensor Innovation AS ble født som en spin-of fra Mester Tak, og startskuddet gikk.   

Deretter skjedde ting raskt. Det ble satt opp testanlegg i industriparken i Verdal og prototyper ble utviklet. Sensor Innovation flyttet inn i Kjeldsbergs FAKTRY-miljø, samtidig som de ble tatt opp i Proneo Inkubator. De fikk tilgang på forretningskompetanse, testlab og et kompetent fagmiljø. SINTEF kom inn som forskningspartner og det ble opprettet et studentsamarbeid med NTNU. I 2020 ble det etablert et EU-finansiert FoU-prosjekt i samarbeid med NTNU.  

Det første gjennombruddet kom i 2019, da fungerende sensorer ble tatt i bruk hos TINE Verdal, som ble den første pilotkunden.  

Kortreiste sensorer produsert i Selbu

Etter noen år med utvikling, FoU og innovasjon, er selskapet i gang med kommersialisering i stor skala. I denne fasen velger mange industribedrifter gjerne å flytte produksjonen ut av landet. Sensor Innovation har gått motsatt vei. De har satset alt på å bygge opp et nettverk av kompetanse- og produksjonspartnere i Trøndelag. De første sensorene ble produsert av Norbit i Trondheim. Nå jobbes det med å etablere en fullskala industriell produksjonslinje i Norbits anlegg i Selbu.  

– Det var viktig for oss å få på plass produksjon i Norge, helst så lokalt som mulig. Det er nyttig for oss å være tett på produksjonslinja, fordi produktet er i rask utvikling. Det er dessuten viktig for oss å bygge kompetanse og skape verdier lokalt i Trøndelag, sier Tor Ove Nesset, styreleder i Sensor Innovation.  

Et sterkt kjerneteam med gode partnere

Sondre Nesset er daglig leder i Sensor Innovation. Han forteller at Norbit har vært en viktig industriell samarbeidspartner. Han trekker også fram samarbeidet med Proneo, Faktry og SINTEF som svært viktige suksessfaktorer.  

– Det har vært helt kritisk, vi kan ikke være best på alt. Vår kjernekompetanse er knyttet til teknologi, produkt og byggeindustri. Alt som ligger utenfor denne kjernen, er vi avhengig av å skaffe oss gjennom strategiske partnere, sier Sondre.  

Dette støttes av Bjørge Nesset, som er ansvarlig for produksjon og produktdesign i selskapet.  

– Utviklinga går kontinuerlig. Produktet i dag er helt annerledes enn det var for 3 år siden. Det kommer hele tiden ny teknologi. Derfor er vi avhengig av å ha tilgang på den beste kompetansen til enhver tid, sier Bjørge. 

Samarbeidet har også resultert i et forskningsprosjekt der SINTEF og NTNU samarbeider inn mot et større EU-prosjekt.  

– Sensorene våre henter ut data som man aldri har hatt tilgang på tidligere. Disse dataene kan brukes til forskning, sier Bjørge. 

 

Proneo er en del av Siva-strukturen og tilhører et nasjonalt kompetansenettverk for innovasjon og utvikling. Proneosjef Per Anders Folladal og Randi Torvik, Sivas fagleder for inkubatorer og næringshager, samarbeider tett om innovasjon og næringsutvikling i Trøndelag. Foto: Roy Strømsnes.
Proneo er en del av Siva-strukturen og tilhører et nasjonalt kompetansenettverk for innovasjon og utvikling. Proneosjef Per Anders Folladal og Randi Torvik, Sivas fagleder for inkubatorer og næringshager, samarbeider tett om innovasjon og næringsutvikling i Trøndelag. Foto: Roy Strømsnes.

Et lærebokeksempel på godt samarbeid

Proneosjef Per Anders Folladal mener historien om Sensor Innovation er et lærebokeksempel som har stor overføringsverdi til andre prosjekter. Han mener nøkkelen til økt industrialisering og vekst i Trøndelag ligger i god og naturlig samhandling mellom næringsliv, forskning og offentlige virkemidler. Han understreker også at Proneos deltakelse i Sivas inkubasjonsprogram har vært avgjørende, fordi dette gir tilgang til nødvendig finansiering og kompetanse for å løfte fram nye, bærekraftige vekstbedrifter.  

– Det er først når vi får alle disse aktørene til å spille sammen at vi viser hvor gode og relevante vi faktisk er, sier Folladal.  

– Det finnes mange gründere som er livredde for å trekke til seg folk fra utsida. Sensor Innovation har tenkt motsatt. De har oppsøkt kompetanse og samarbeidspartnere fra første dag. Det viktigste bidraget fra oss i Proneo har vært å hjelpe til med å skape disse koblingene, sier Folladal.

Prototyping og produktutvikling i Trondheim

Sensor Innovation har hatt stor nytte av å være en del av FAKTRY-miljøet på Sluppen i Trondheim. FAKTRY ble etablert i 2017 som en testlab for IoT (Internet of Things) og maskinvareutvikling. Her får oppstartbedrifter tilgang på avansert utstyr til å teste løsninger og utvikle prototyper. Bak satsingen står R. Kjeldsberg og Trådløse Trondheim.  

I løpet av de første tre årene har 34 bedrifter vært tilknyttet FAKTRY-miljøet, de fleste av dem fra NTNU. Bedriftene har til sammen hentet inn 220 millioner i kapital og det er skapt 150 nye arbeidsplasser. Flertallet av bedriftene som går ut av FAKTRY velger å bli værende i Trondheim. 

– Målet vårt er å styrke koblingene mellom sentrale fagmiljø og dermed bidra til raskere innvoasjon, sier Ole Petter Bjørseth, administrerende direktør i R. Kjeldsberg.  

Bilde av sensorer

Forskningsprosjekt i regi av SINTEF og NTNU

SINTEF har bidratt på flere områder underveis. De har tilført kunnskap og kompetanse om målinger og plassering av sensorer. De har også vært med på innledende tester og gitt innspill til den tekniske spesifikasjonen av systemet. I samarbeid med NTNU forsker de også på maskinlæring og algoritmer til bruk i varslingssystemet.  

Berit Time, sjefforsker i SINTEF Community, mener kompetansen og innstilingen til gründerne i Sensor Innvoation har vært viktige suksessfaktorer.  

– De har stor drivkraft og klare mål for både utvikling og kommersialisering av produktet. De har erfaring fra forskningsprosesser og er flinke til å samhandle. De ser mulighetene og vet å utnytte dem. I tillegg har de et stort nettverk i byggenæringen, noe som er avgjørende for å kommersialisere et produkt av denne typen, sier Time.  

Satser internasjonalt

Det offentlige virkemiddelapparatet har også slått inn på de riktige stedene. Innovasjon Norge har bidratt hele veien, fra markedsavklaring til innovasjonskontrakt og kommersialisering. Siva har bidratt gjennom inkubasjonsprogrammet og eierskapet til Proneo og industriparken i Verdal.  

Gründerne i Sensor Innovation har internasjonale ambisjoner. Nå rekrutterer de flere medarbeidere og bygger en strategisk grunnmur for å sikre videre vekst.  

– Skalering og kommersialisering fører med seg nye utfordringer. Vi må tenke helhetlig og vokse riktig. Vi sikter internasjonalt og har som mål å levere den beste løsningen i verden, fastslår daglig leder Sondre Nesset.

 

Bilde av tidslinje
Per Anders Folladal i Proneo mener denne oversikten er et lærebokeksempel i godt samarbeid mellom næringsliv, forskning og offentlige virkemidler. Grafikk: Strømsnes Røe.