Tilbyr viktig kompetanse til bedrifts-Norge

– Kompetanse på digitalisering, grønn omstilling og eksport blir enda viktigere i tiden fremover. Gjennom våre partnere kan vi bidra med viktig kompetansebygging, sier konstituert administrerende direktør i Siva, Andreas Krüger Enge.

Profilbilde mann
Konstituert administrerende direktør i Siva, Andreas Krüger Enge, mener digialiseringskompetanse er helt sentralt for at norske SMB-er skal lykkes. Nå inngår Siva et samarbeid med DigitalNorway. Foto: Siva

En strategisk samarbeidsavtale mellom Siva og DigitalNorway er et viktig skritt på veien. Avtalen legger til rette for å bygge digitaliseringskompetanse via Siva-partnere til tusenvis av bedrifter over hele landet.

– Digitaliseringskompetanse er helt sentralt for å lykkes fremover. Da må vi gjøre de beste kompetansemiljøene i landet tilgjengelige for bedriftene som skal stå for verdiskaping i fremtidens Norge, sier han.

Gjør kunnskapen tilgjengelig

Enge viser til at Siva har 33 inkubator, 39 næringshager og fem katapult-sentre rundt om i hele landet. De besitter viktig kompetanse, er i daglig kontakt med bedriftene og får dermed en nøkkelrolle i det strategiske samarbeidet.

– Gjennom våre partnere får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin egen vekst og utvikling. I katapult-sentrene får industrien tilgang på utstyr, kompetanse og nettverk som de ikke har ressurser til å skaffe eller bygge opp på egenhånd, sier Krüger Enge.

Bilde av person
Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Harald Spjelkavik / NewsLab

– Svarer til et enormt behov

Daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway er glad for å ha fått Siva på laget, og mener de har fått en handlekraftig samarbeidspartner

– Vi er utålmodige på Norges vegne, og trenger å jobbe med de som både vil og kan få ting til å skje i praksis – raskt. Her møter vi et miljø som er opptatt av og forstår behovene til de mindre virksomhetene, og som jobber aktivt og systematisk med å utvikle og levere praktiske løsninger på felles problemstillinger som skalerer, sier hun.

– Vi gleder oss til at vi allerede over nyttår skal ha opplæring med Siva-partnerne i hvordan de kan ta i bruk alt læringsinnholdet som ligger tilgjengelig gratis hos oss, sier Dingsør.

Økt fart og mindre duplisering

Akkurat som at det er ineffektivt dersom hver virksomhet må finne ut av ting alene, vil utviklingen gå saktere hvis ikke de som sitter på kompetanse og ressurser kan samkjøre og trekke i samme retning.

Det er én grunn til at Dingsør og DigitalNorway er glad for å samarbeide med Siva: Sammen kan de få til økt fart og mindre duplisering.

– Å utvikle kompetanseinnhold som treffer travle bedrifter og gir ledere og ansatte noe de faktisk vil anvende, det er en veldig krevende øvelse. I samarbeid med Siva kan vi sikre at etterspurt kompetanse deles effektivt med de som ikke har nubbekjangs til å utvikle det in-house. Dette svarer til et enormt behov, sier Dingsør.

Hun understreker at Siva og DigitalNorway har mange av de samme målene. Blant annet mener hun at samarbeidet med Siva er avgjørende for å få til et mer effektivt samspill mellom regionale og nasjonale teknologi- og innovasjonsmiljøer.

– Vi er to nasjonale aktører som finner sammen. Vi har ulike oppgaver, men vi komplimenterer hverandre. Det viktigste er at vi stokker beina og setter fart sammen, sier hun og fortsetter:

– Sammen skal vi skalere læring, beste praksis og løsninger tilpasset SMB-sektoren gjennom et regionalt nettverk som møter bedriften der de er, og bidrar til økt verdiskaping hos den enkelte bedrift og i SMB-sektoren som helhet.

Gjør kunnskapen tilgjengelig

Gode ideer er godt distribuert over hele landet. Gjennom Siva-partnerne kan kompetanse tilbys for virksomhetene nettopp der de er.

– Veldig mange har et brennende engasjement både for idéen sin og for nærmiljøet sitt, og opplever det å skape liv og arbeidsplasser i sitt lokalmiljø som ekstremt viktig. Da er det viktig å gjøre kompetanse tilgjengelig på digitale plattformer, være fysisk til stede rundt i landet, eller la virksomheter reise for å lære av de beste og ta med seg den kunnskapen tilbake, sier Enge.

Lettere å satse høyere

– En viktig del av vårt strategiske samarbeid handler om å bidra i utviklingen av kompetanseløft for næringshager, inkubatorer og katapulter, samt for å mobilisere inn til Norsk katapult, sier Liv Dingsør og fortsetter:

– Partnerskapet med Norsk katapult gjennom Siva kan være et viktig neste steg som testfasilitet – «test before invest» – for innovasjonsprosjekter som blir til i Datafabrikken, og en viktig brikke i den planlagte europeiske digitale innovasjonshuben (EDIH).

I sum håper Andreas Krüger Enge at dette blir et felles løft som vil hjelpe flere virksomheter med å løfte blikket og se muligheter utover å være en «levebrødbedrift».

– Mange er ganske fornøyd med å ha skapt en, to, tre eller fire arbeidsplasser. Med tilgang på nettverk, utstyr og kompetanse innen alt fra digitalisering til produksjon eller merkevarebygging, vil det bli lettere å løfte blikket og legge ambisjonsnivået høyere, sier han.