Norsk sykkelgirprodusent vil ut i verden

Et norskutviklet girsystem skal utfordre store, internasjonale aktører innen sykkeldeler, og gå fra nisje- til masseproduksjon

Bilde av person på lager med sykkerldeler
Foto: CA Technology Systems

Bak girsystemet og merkevaren Kindernay står selskapet CA Technology Systems og gründer Christian Antal. De lager det som skal være verdens kraftigste sykkelgir, og planlegger storstilt skalering.  

Satser på masseproduksjon 

Innen segmentet sykkelgir er japanske Shimano dominerende. Det er få andre og store konkurrenter internasjonalt, men CA Technology Systems mener deres skiftemekanisme kan gjøre dem til en betydelig markedsaktør på verdensbasis. 

Fra starten var produktet et høykvalitets girsystem for terrengsykler rettet mot det norske markedet. Nå har imidlertid markedet endret seg, blant annet med inntoget av el-sykler med helt andre krav til holdbarheten på girsystemet. Gründer Antal har internasjonale ambisjoner, med masseproduksjon av sykkelgir med verdens kraftigste skiftemekanisme.  

Han er i dialog med flere av verdens største sykkelprodusenter som ønsker å bruke Kindernay-systemet i sine elsykler, og over de neste årene har flere ulike sykkelselskaper lagt inn bestillinger på 7300 girsystemer, med en samlet verdi på over 35 millioner kroner.  

CA Technology Systems er ett av mer enn 800 prosjekter hvor bedrifter hos katapult-sentrene får avgjørende kompetanse- og teknologioverføring fra internasjonalt ledende bedrifter og institutter

- Bjørn-Arne Skogstad

Vil bygge industri

Ideen til et nytt sykkelgirsystem ble unnfanget allerede på begynnelsen av 90-tallet og skjøt fart i 2007. Da jobbet Antal med risikokapital i Hydro Technology Ventures.   

Jeg ønsket å bygge industri i Norge og hadde troen på prosjektet, sier Antal, som fikk med seg ingeniøren Knut Tore Ljøsne.  

Sistnevnte hadde vært med på å utvikle en hydraulisk clutchservo til en Porsche Turbo, og jobbet med lastebilgir på Kongsberg Automotive. Han ga Antal mot og inspirasjon til å satse, og bidro med å konstruere det som skulle bli et revolusjonere og nyskapende girsystem for terrengsykler. 

Kontinuerlig produktutvikling

De tre første årene måtte Antal dekke alt med egne, økonomiske midler. Han levde på sparebluss, og det hjalp heller ikke at det var svært få som trodde på ideen om et revolusjonerende girsystem.

 Jeg møtte liten forståelse, både prinsipielt og faglig, for å utvikle et sykkelgir i Norge, sier han i dag.

Den første bistanden fra virkemiddelapparatet kom fra Innovasjon Norge. Den var på 200.000 kroner, og ble tildelt i 2010. Samtidig fikk han inn den første, private investoren som spyttet inn 50.000 kroner.

 Det var stort å få den tilliten. Samtidig er det jo et ansvar, som man må forvalte godt. Etter dette hentet vi fortløpende mer kapital fra vårt nettverk, fra 100.000 til én og to millioner kroner over de neste par årene, sier Antal.

I tillegg gjennomførte selskapetkonsulentoppdrag for eksterne klienter. Dette generertekontanter som kunne skytes inn i virksomheten for å styrke likviditeten og utvikle produktet videre. Totalt har selskapet brukt over 80 millioner kroner på utvikling av produktet. 

Bilde av personer på messestand
Foto: CA Technology Systems

Ønsker fabrikk i Norge

Nå er altså drømmen en helautomatisert fabrikk i Norge. Design og planer er klare, og prislappen er beregnet til 150 millioner kroner. Med robotproduksjon vil prisene på sykkelgir synke til et mye lavere nivå enn i dag. Går alt etter planen, kan fabrikken stå ferdig allerede i 2023. 

Hos katapult-senteret Manufacturing Technology på Raufoss har selskapet fått bistand til gjennomgang av produksjonsplan for et par moduler av girsystemet, som etter planen skal settes sammen i produksjonslinjen. Målet har vært å finne ut hvordan dette kan gjøres mest mulig effektivt i automasjonen i den planlagte fabrikken.

 Ordningen har fungert greit for oss. Det krever litt oppfølging, så vi trenger å allokere en intern ressurs administrativt til å følge opp. Det tekniske teamet føler det har vært til stor nytte å snakke med fagpersonen på Sintef, og vil gjerne fortsette samarbeidet, sier gründer Antal.

Han er tilhenger av offentlige støtteordninger for industrien i Norge.

 Enhver ordning vil ha sine fordeler og ulemper. Ingenting er kun bra eller kun dårlig. Hvor effektiv en ordning er, avhenger helt hvordan virkemiddelet er strukturert og hvordan det brukes for å stimulere til oppstart og til skalering. For vår del har vi prøvd en del forskjellige, men har hatt nytte av Norsk katapult. 

 Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er å ikke gi opp ambisjonene om internasjonal satsing. CA Technology Systems er ett av mer enn 800 prosjekter hvor bedrifter hos katapult-sentrene får avgjørende kompetanse- og teknologioverføring fra internasjonalt ledende bedrifter og institutter, sier Bjørn-Arne Skogstad, spesialrådgiver Industri i Siva.

Norsk katapult

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, - slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.

Katapult-sentrene tilbyr kompetanse, topp moderne fasiliteter og verdensledende teknologi.