Minister i 100 – Besøkte Sørlandet i Siva-regi

Næringsminister Jan Christian Vestre skal møte 100 norske bedrifter før nyttår. I midten av november var han i Agder på et todagers besøk i regi av Siva.

Turen var et initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), men Siva sto som arrangør. 

Katapulter og næringshager

Før besøket uttalte ministeren at næringslivet på Sørlandet har stor vilje til å utnytte det fantastiske potensialet som ligger i det grønne skiftet.  

– Nå gleder jeg meg til å få råd om hva som haster mest, og hvordan bedriftene og staten kan jobbe best mulig sammen for å få fart på omstillingen, sa Vestre. 

På Sørlandet fikk han med seg to klyngebesøk, samt en tur innom katapult-senteret Future Materials, Lindesnes Næringshage og inkubatoren Innoventus Sør. Totalt fikk ministeren møte 38 bedrifter, hvor de fleste var knyttet til en Siva-partner.

Jeg er superimponert og fascinert av det næringslivet driver med her. Jeg har fått innspill på hvordan vi skal drive næringspolitikk.

- Jan Christian Vestre

Konkrete mål

Fire mål sto sentralt i statsrådens besøksrunde: 

  1. Skape flere jobber i hele landet 
  2. Øke investeringene 
  3. Øke fastlandseksporten med 50 prosent 
  4. Kutte klimagasser= grønn vekst

På forhånd fikk bedriftene to konkrete spørsmål som departementet ønsket innspill på: 

  1. Hvordan kan næringslivet og staten spille mer på lag for å nå de fire målene 
  2. Hva mener de vi kan og bør komme raskt i gang med nå, helt konkret, for å nå de fire målene (gjerne lavthengende frukter og problemstillinger som bør ha særlig oppmerksomhet)  

Imponert

Den relativt ferske næringsministeren har store ambisjoner på vegne av norsk næringsliv, og har som uttalt mål å skape flere jobber i hele landet, styrke fastlandsinvesteringene, øke fastlandseksporten med 50 prosent og kutte klimagassutslipp. Regjeringen vil også få fart på nye grønne industriprosjekter som hydrogen, flytende havvind, batterier og karbonfangst- og lagring. Til lister24.no var Vestre tydelig på hva han syntes om det som skjer i regionen. 

– Jeg er superimponert og fascinert av det næringslivet driver med her. Jeg har fått innspill på hvordan vi skal drive næringspolitikk, sa næringsministeren til lokalavisen. 

Viktige innspill

Kommunikasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Siva er godt fornøyd med både gjennomføringen og ikke minst de mange vitale, fremoverlente og ambisiøse bedriftene som stilte opp på turnéen. 

 Vi må takke alle aktørene i Siva-strukturen og alle bedriftslederne som bidro. Deres innsikt og innspill er utrolig viktig for å akselerere et grønt skifte i norsk næringsliv, sier Sandborg Røe.   

Han påpeker at mange av de aktuelle bedriftene allerede leverer på grønn omstilling og eksport, og at disse viser vei.