Livbåtfabrikk fikk nytt liv og nye satsingsområder

Da eierne ville flytte produksjonen ved livbåtfabrikken, tok to ledere og to tidligere ansatte grep. Med personlig innsats og uvurderlig hjelp fra den lokale Siva-næringshagen, ble hjørnesteinsbedriften på Ølve i Hardanger reddet. 

Bilde av fire personer i en fabrikkbygning
Arvid Skogseide, Svenn Idar Nordtveit, Kristine Moldenhauer Biseth og Kim Røssland etablerte Herde Kompositt og tok over driften av fabrikken på Ølve. Foto: Herde Kompositt.

 Ved å åpne opp for produksjon av flere ting i kompositt, så vi at vi hadde muligheten til å gi fabrikken flere ben å stå på, forteller daglig leder Kim Røssland. 

Sammen med Kristine Moldenhauer Biseth, Arvid Skogseide og Svenn Idar Nordtveit tok han initiativ til å etablere Herde Kompositt, og ta over driften av fabrikken. Dermed videreføres mer enn 50 års produksjon av markedsledende livbåter til offshore, handelsflåte og cruiseindustrien. Tidligere i år landet de også en kontrakt på bygging av et nyskapende oppdrettsanlegg. 

Foto bildekarusell: Herde Kompositt / Thomas Morel

Bilde av ansatte ved Herde Kompositt
Bilde av person i verneutstyr på fabrikk
Bilde av person som bygger livbåt
Bilde av livbåt under bygging
Bilde av person i fabrikk

Nye satsingsområder

Bakgrunnen for satsingen var at eierselskapet Palfinger høsten 2020 signaliserte et ønske om å trekke seg ut og flytte produksjonen fra Hardanger. Det internasjonale konsernet har en rekke produksjonslokaliteter som kan dekke de fleste av produktsegmentene. Lange tradisjoner og spesialkompetanse fra glassfiberproduksjon av livbåter var ikke nok til å overbevise om videre satsing på Ølve.  

 De fire gründerne var imidlertid av en annen oppfatning, og mente bestemt at det var mulig å drive konkurransedyktig produksjon fra vestlandsbygda. 

Lokal hjelp

De dannet raskt en arbeidsgruppe, og startet jobben med å bygge en ambisiøs, men troverdig forretningsplan. Biseth hadde nylig deltatt på «Gründerakademi» i regi av Næringshagen i Hardanger, og visste at fantes lokal kompetansehjelp. Allerede i november samme høst ble arbeidsgruppen tatt opp som målbedrift i næringshagen, selv om det på dette tidspunktet var et selskap under etablering. Palfinger ønsket en endelig avklaring innen fem måneder (april 2021, journ.anm.), og dermed startet et kappløp for å få alt på plass.  

Alternative løsninger

Næringshagen kom tidlig inn i prosessen og bidro med å lage strategi, rammeverk og forretningsplan for bedriften.  

– De hjalp oss med å stake ut kursen og komme i gang. Ved hjelp av deres nettverk fant vi også de riktige ressurspersonene hos bank, advokater og Innovasjon Norge, forteller Kim Røssland. 

Det var også Næringshagen i Hardanger som motiverte de fire gründerne til å kjempe videre da de fikk avslag hos noen banker.  

 De kom med alternative finansieringsmodeller, og til slutt fikk vi en løsning som involverte både Kvinnherad kommune, Innovasjon Norge og bank. I forbindelse med kontraktsforhandlingene med Palfinger var næringshagen også til stor hjelp, og uten dem hadde vi nok ikke sittet her som Herde Kompositt i dag, sier Røssland. 

Viktig kompetanse

Fra næringshagens side så man tidlig at det var utfordrende å finne riktig balanse mellom personlig risiko for eierne og tilstrekkelig driftskapital, uten å miste kontrollen over eierskap og utvikling. I tillegg sto man i en kontinuerlig prosess for å forhandle frem gode avtaler med tidligere eierkonsern. Et viktig bidrag fra næringshagen ble derfor kontrakt- og forhandlingskompetanse.  

 Det var nok en trygghet for Herde Kompositt at de hadde coaching og kompetanse tilgjengelig i sitt hjørne av bokseringen da det var på det mest intense i forhandlingene, sier forretningsutvikler Frode Sandven i Næringshagen i Hardanger. 

Sammen med senior forretningsutvikler Kjersti Bjørke har han bistått gründerne i den kritiske fasen de nå har vært gjennom. Han skryter av eiergruppen i det nystartede selskapet, og mener deres store styrke er evnen til å dra i samme retning, samtidig som de utfordrer hverandre.    

 De har alle jobbet ved fabrikken tidligere, men er differensiert i alder, kjønn og bakgrunn. De har likevel et likt holdningssyn og tro på konseptet. Det er stor grad av tillit og respekt innad i gruppen, samtidig som de er gode på å utfordre vedtatte sannheter og hverandre. Dette gir en flott dynamikk og en unik drift mot nye fremtidsrettede løsninger, sier Sandven.  

Engasjert kommune

Han mener Herde har vært gode på å skape sin unike bedriftskultur, og roser også selskapet for å ha fokus på profilering.   

 Selv innenfor det industrielle segmentet når man langt med å skape godt innhold i sosiale medier. Det er viktig for lokalt omdømme og fremtidig rekruttering. Samtidig har de raskt klart å gjøre seg synlige i markedet, og de har knyttet nye kontakter som har resultert i konkrete ordrer. 

Sandven trekker også frem Kvinnherad kommune, som har heiet på initiativet og vist handling i etableringsfasen.  

 Det var gøy å se en engasjert ordfører, hele det lokalpolitiske miljøet og administrasjonen være tilgjengelige, behjelpelige og konkrete for å dra i gang oppstarten. 

Herde Kompositt

  • Fire lokale gründere startet nytt selskap da den lokale hjørnesteinsbedriften sto i fare for å forsvinne. 
  • Med Herde Kompositt AS overtok de produksjonen ved livbåtfabrikken på Ølve i Hardanger 
  • I dag produserer de livbåter for Palfinger og innovasjonen Egget for Hauge Aqua. 
  • Selskapet har 60 ansatte, og planlegger økt bemanning og etablering i nye markeder. 

Næringshageprogrammet

  • Å skape levedyktige og framtidsrettet næringsliv i distriktene, er visjonen for Næringshageprogrammet.  
    Siva forvalter programmet og bidrar med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 39 næringshager over hele landet. Programmet ble etablert i 2012, og fornyes fra 2023. 

  • Gjennom programmet bidrar Siva med 1,5 - 2,5 millioner kroner i årlig tilskudd, som næringshagen bruker til å utvikle bedrifter. Næringshagene får også tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering.  

  • Sivas oppgave er å bidra til å utvikle næringshagene til relevante og sterke programoperatører. 

Bilde av fabrikk på Ølve i Hardanger
Foto: Herde Kompositt / Thomas Morel

Ny oppdrettsløsning

Videre ambisjoner for selskapet er nok også noe som gleder både kommunen og lokalpolitikere. Herde Kompositt har nemlig planer om vekst, og ser for seg både økt bemanning, styrking av det etablerte kompetansemiljøet og etablering i nye markeder. Palfinger blir fremdeles en meget god samarbeidspartner, og flere livbåtmodeller skal fortsatt produseres for dem ved fabrikken på Ølve. Dette gir en trygghet og langsiktighet i satsingen til de ferske gründerne.  

Havbruk blir et av de nye satsingsområdene, og i februar i år fikk Herde Kompositt kontrakt med Hauge Aqua Solutions om bygging av et flytende, lukket gjennomstrømningsanlegg for fiskeoppdrett. Det såkalte «Egget» er det første i sitt slag, har 1850 kubikkmeter vann som oppdrettsvolum, og skal bidra til en mer bærekraftig oppdrettsnæring. Enheten er 21 meter høy og 15 meter i diameter. Egget skal produseres i glassfiber, og skal bidra til å løse de største hovedutfordringene for dagens havbruksnæring: lakselus, forurensing og rømming. Produksjonen er allerede godt i gang. 

Nå skal altså livbåtproduksjon og store innovasjonsprosjekt gå hånd i hånd på Ølve, og det gode samarbeidet med næringshagen skal videreføres for å nå fremtidige mål. 

  Sammen med Næringshagen i Hardanger skal vi jobbe videre med utvikling og justeringer av planverk, samt kursing innen eierskap- og styrekompetanse. I tillegg ser vi for oss at vi benytter oss av næringshagens ressurser når det gjelder for eksempel nettverk, utviklingsprosjekter og søknader om virkemidler, sier de offensive gründerne i Herde Kompositt. 

Dronefilm: Herde Kompositt / Thomas Morel