Thams Innovasjon med i næringshageprogrammet

Thams Innovasjon AS blir fra 1. mai operatør i det nasjonale næringshageprogrammet, som forvaltes av Siva. Bedrifter i Orkanger-regionen vil få gleden av det.

Bildet viser tre personer hvorav to tar en high five

Siva gjennomførte et forprosjekt sammen med Thams Innovasjon, Trøndelag fylkeskommune og lokalt næringsliv som viste at Orkanger-bedriften har en sterk forankring i regionalt næringsliv. Resultatet av forprosjektet ble en positiv anbefaling fra Siva og selskapet vil få et årlig tilskudd på 2,4 millioner kroner.

Thams Innovasjon AS er et regionalt innovasjonsselskap, etablert med hovedkontor på Grønøra i Orkanger. Bakgrunnen for etableringen var en etterspørsel etter bistand og verktøy som små og mellomstore bedrifter kunne bruke i sitt arbeid med utvikling og omstilling. Eierstrukturen i selskapet består av 19 små og store aksjonærer med en hovedvekt på private eiere.

Siva og Trøndelag fylkeskommune ser et stort behov for å ha næringshageprogrammet som verktøy for utvikling av bedrifter i regionen. Dette vil bidra til økt verdiskaping, sysselsetting og bærekraftig omstilling.

- Thams Innovasjon har en sterk forankring i næringslivet i regionen. Forprosjektet viste at det er mange regionale og lokale bedrifter med behov for bistand til vekst og bærekraftig omstilling. Med opptaket av Thams Innovasjon i næringshageprogrammet, vil det gi industri og næringsliv mulighet for å motta avgjørende bistand, sier fagleder, Team inkubator og næringshage i Siva, Randi Torvik.

Thams Innovasjon har bred erfaring og kompetanse knyttet til tidligere deltakelse i næringshageprogrammet i perioden 2012-2022. I forprosjektet, som ble gjennomført i perioden 11. januar - 22. mars 2023, kom det frem at virksomheten har flere forretningsområder og tilbud som vil kunne gi synergier til næringshageprogrammet, blant annet førstelinjetjeneste, bransjenettverk og kompetansemekling.

Med opptaket av Thams Innovasjon i næringshageprogrammet, vil det gi industri og næringsliv mulighet for å motta avgjørende bistand.

- Randi Torvik

60 bedrifter årlig

Thams jobber i stor grad i Orkdalsregionen, en region med om lag 500 bedrifter som kan ha behov for bistand gjennom næringshageprogrammet i sitt utviklings- og omstillingsarbeid. Målet er å utløse lønnsom og bærekraftig utvikling gjennom tilførsel av kompetanse, nettverk og kapital til rundt 60 bedrifter årlig. I tillegg vil innovasjonsselskapet, legge til rette for gode innovasjonsarenaer, være en kobler og sette retning for næringsutviklingen i regionen med å være oppdatert på muligheter og rammebetingelser som er tilgjengelig.

Thams er allerede en del av den regionale og nasjonale innovasjonsstrukturen og samarbeider med en rekke aktører lokalt, regionalt og nasjonalt innenfor områdene FoU/utdanning, næringsliv, klynger og kapital. Deres målgruppe er små og mellomstore bedrifter og nyetableringer som har ambisjoner om videre vekst innen bransjer som industri, trebearbeidende industri, landbruk, elektronikk, faglig og teknisk tjenesteyting og mat- og opplevelsesnæringer.

- Trøndelag fylkeskommune ønsker et kompetent innovasjonssystem som dekker hele fylket og det er derfor av stor verdi at Thams Innovasjon er tatt opp som operatør i det nasjonale næringshageprogrammet. Thams Innovasjon har sterk forankring i regionen og bidrar til å utvikle et fremtidsrettet, bærekraftig og mer robust næringsliv i et område hvor det er et behov, sier seksjonsleder næring i Trøndelag fylkeskommune Even Ystgård.

Thams Innovasjon har de siste tre årene hatt en omsetning på rundt seks millioner kroner. Innovasjonsselskapet har per i dag seks ansatte og to innleide på prosjekt.

Selskapet har oppdrag fra både offentlig og privat næring, noe som gir dem både inntekter og kompetanse som skal sikre en god drift av næringshageprogrammet.

Fakta næringshage

  • En næringshage er et innovasjonsselskap som tilbyr bedriftene tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver til en subsidiert kostnad. 
  • Sivas næringshageprogram er et tiårig program med oppstart 1. januar 2023. 39 næringshager er tatt opp i Sivas næringshageprogram.