Unikt program for industriell oppskalering

I høst starter Norges eneste industrielle oppskaleringsprogram, levert av innovasjonsselskapet ÅKP og ordningen Norsk katapult. 

 Dette er et viktig grep for å få til mer industrivekst i Norge, sier Gaute Moldestad, direktør industri i Siva. 

Gjennom Norsk katapult får deltagerne utvidet sitt industrielle nettverk, tilgang til verdensledende teknologi og topp moderne testfasiliteter. Her får de hjelp til å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, slik at en oppskalering kan gå raskere, bedre og med mindre risiko. 

Dette er et viktig grep for å få til mer industrivekst i Norge.

- Gaute Moldestad

Unikt samarbeid og metodikk

Deltakerne kan være et eget forretningsområde i en eksisterende bedrift, en spin-off eller et helt selskap. I tillegg til Norsk katapult, er dette et samarbeid med Sparebank1 SMN, NTNU, Converto, Digicat og Sintef. Det er med andre ord et konsortium med tyngde som står bak skaleringsprogrammet som nå lanseres. 

Oppstart blir i høst, med fire samlinger som tar utgangspunkt i anerkjent vekstmetodikk fra Massachusetts Institute of Technologys (MIT). Dette er en skreddersydd prosess, der deltagerne kobles med et mentorteam som selv har vært gjennom en vekstprosess, enten som mentor eller leder av et internasjonalt konsern. Deltagerbedriftene vil også få hjelp til å utvikle og verifisere sin vekststrategi. 

Kobling mellom industri og marked

ÅKP har tidligere kjørt oppskaleringsprogrammet Scaleup, men den industrielle tilnærmingen er ny. 

 Det finnes mange oppskaleringsprogrammer i Norge, men nå kan vi faktisk kalle oss Norges eneste industrielle oppskaleringsprogram. Det synes vi er litt stas, forteller leder startup og scaleup Håvar Risnes i ÅKP. 

  Når vi nå tar Scaleup ett steg videre med Industriell Oppskalering er dette en klar fordel for deltakerbedriftene. Det er en erkjennelse av at Norge trenger industrielle vinnere som skaper verdier innenlands, men som også kan lykkes internasjonalt. Denne erkjennelsen er første steg på veien til å kunne skape industrielle vinnere. I tillegg bidrar katapult-sentrene med den rent faktiske kompetansen og teknologien. Vi har stor tro på at dette samarbeidet kan være en suksessoppskrift for deltakerbedriftene våre. Dette handler om å ta i bruk de verktøyene som trengs for å kunne lykkes, påpeker Risnes.
 

Krevende å vokse

Gjennom programmet skal bedrifter få hjelp til å vokse raskere, og på en god måte. Anda-Olsen er blant de som har deltatt på programmet tidligere. Selskapet skreddersyr strømløsninger for utfordrende maritime forhold, og leverer avbruddsfire strømforsyninger som sikrer kundenes kritiske installasjoner. Fra å være et lokalt foretak har selskapet utviklet seg til å bli en global aktør, med produkter og løsninger som leveres over hele verden. I 2019 sto selskapet i omstilling, og valgte å gå i Scaleup-programmet til ÅKP. 

– Vi fikk umiddelbart utvidet nettverket vårt. Gjennom møtet med mentorene ble vi drillet på å tilpasse verdiforslaget vårt, og fikk øynene opp for tjenestesalg. Allerede underveis i programmet tok vi nye posisjoner i markedet. Vi utviklet en hybridløsning, og sammen med de andre deltakerne i programmet har vi utviklet Anda-Cloud.  

Selskapet har rendyrket det som kan skaleres, og fikk 60 prosent økning i salget av egne produkter. Eksportandelen er per i dag på 40 prosent, og skal økes. 

Bilde av mann i blå skjorte
Anda-Olsen stod i omstilling da de valgte å gå i Scaleup-programmet. Allerede underveis i programmet tok de nye posisjoner i markedet, forteller CEO Jon Arne Kjærstad.

Samspill mellom deltagerne

Lignende tilbakemeldinger fra mer enn 20 tidligere deltagere fra Scaleup, gjør at Håvar Risnes i ÅKP har store forventinger til det nye programmet.

– Flere forteller at de har hatt markant vekst etter deltakelsen, og at de har fått med seg uvurderlig kunnskap og et svært nyttig nettverk. Mentorene forteller at de også har utbytte av å være med. Dette er erfarne entreprenører med relevant fagbakgrunn, som opplever at kontakten med deltakerbedriftene gir både inspirasjon og kunnskap. Her ligger kanskje den fremste styrken til programmet vårt, der deltakerne i alle ledd føler at de får noe igjen. I år tar vi programmet ett steg videre ved å ha med katapultsentrene.

Risnes er samtidig opptatt av å presisere at man ikke gjør gull av gråstein.

– Programmet vårt handler mest av alt om en nyttig bevisstgjøring av hvilke styrker og utfordringer som allerede finnes i bedriften. Hvordan kan man bruke det man allerede har, og hvilken vei er det fornuftig å velge videre? spør han retorisk.