76 millioner til næringshage- og inkubasjonsprogram for å støtte bedrifter

Det har vært stor etterspørsel fra næringslivet etter midler til omstilling. Regjeringen foreslår derfor å gi 76 millioner kroner for å videreføre tiltak som bidrar til å holde næringslivets utviklingsarbeid i gang og legge grunnlag for omstilling og ny næringsvirksomhet i hele landet.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Martin B. Andersson/BLD
Distriktsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Martin B. Andersson/BLD

Pengene skal kanaliseres gjennom Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram. I 2020 ble bevilgningen til disse programmene økt med 40 millioner kroner som følge av virusutbruddet. Næringshagene og inkubatorene opplever fortsatt stor økning i etterspørsel etter tjenester fra bedrifter som trenger hjelp til å omstille seg og finne nye måter å tjene penger på. Derfor videreføres tiltaket.

– Det er fortsatt mange bedrifter rundt om i landet som opplever svært krevende tider, og behovet for lokale støttespillere er viktigere enn noen gang. Næringshagene og inkubatorene er til stede i hele landet, de kjenner de lokale bedriftene og legger til rette for ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Den økte bevilgningen sikrer at næringshagene og inkubatorene fortsatt kan bistå bedrifter som er rammet av pandemien med kompetanse, nettverk og andre vekstfremmende tiltak.

Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

- Dette er veldig kjærkomment! Mange bedrifter over hele landet vil få stor nytte av at inkubatorer og næringshager nå kan forsterker sin innsats, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva.

Til sammen deltar 38 næringshager og 33 inkubatorer over hele landet i Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer. Næringshageprogrammet tilbyr utviklingsorienterte bedrifter tilgang til felles lokaler, kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap. Inkubasjonsprogrammet bidrar til å identifisere de gode ideene bedriftene sitter på, slik at de kan vokse og nye vekstbedrifter kan oppstå.