Smittesikker båre fikk internasjonalt kjempeløft i korona-perioden

Da den forgiftede russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj skulle flyttes i sikkerhet, ble han transportert til Berlin i en EpiShuttle - en smittesikker isolatorbåre produsert i Fredrikstad.

Ellen Cathrine Andersen, administrerende direktør i EpiGuard,  med den smittesikre isolatorbåren  EpiShuttle. Foto EpiGuard
Ellen Cathrine Andersen, administrerende direktør i EpiGuard, med den smittesikre isolatorbåren EpiShuttle. Foto EpiGuard

Det relativt ferske norske selskapet, EpiGuard, har opplevd en mangedobling i etterspørselen under pandemien. De har blant annet fått mye oppmerksomhet gjennom den spektakulære politikertransporten til Tyskland. Omsetningen nærmer seg 80 millioner kroner i 2020.

- Det var en svært beskjeden produksjon i fjor, vi solgte 16 EpiShuttles til aktører som ønsket å styrke smittevern og pandemiberedskapen i 2019. I år går det foreløpig mot produksjon av 145 enheter, og mange av bestillingene har skjedd i løpet av få uker. Vi har solgt til mer enn 20 land over hele verden, på alle kontinentene, forteller administrerende direktør, Ellen Cathrine Andersen, i EpiGuard.

EpiGuard var blant de første virksomhetene som flyttet inn i Aleap, da Siva-inkubatoren etablerte seg på helseområdet i 2016. Gjennom oppstartsperioden kunne EpiGuard dra nytte av et stort gründernettverk, inkludert nærkontakt med klyngen Norway Health Tech. De hadde løpende kontakt med bedriftsutviklere, fikk tilgang til den juridiske kompetansen i inkubatoren som hjalp til med regulatoriske utfordringer i internasjonale marked, og ikke minst fikk de bistand til å finne kontakter i relevante utenlandske markeder.

Ideen til sikker transport av smittefarlige personer fikk gründeren Fridtjof Heyerdahl da han jobbet som anestesilege med akutte forgiftninger som spesialfelt på Oslo Universitetssykehus. Han fant ut at transportløsningene for pasienter med høyrisikosmitte var for dårlige, og at behandling av pasientene underveis i transporten ble vanskelig.

Heyerdahl skisserte derfor en transportabel isolator og fikk både den kjente industridesigneren Bård Eker i Eker Design i Fredrikstad og produsenten av overlevelsesdrakter, Hansen Protection i Moss, på kroken.

Etter noen år med design og produktutvikling sto isolatoren EpiShuttle klar i 2018.

Ellen Cathrine Andersen, CEO EpiGuard. Foto Epiguard

 

- Sikker transport av smittefarlige pasienter til sykehus, innad i sykehuslokalene og mellom sykehus er helt avgjørende for å kunne håndtere korona uten å spre smitte og dermed sette hele transportsystemet ut av spill, sier Andersen og mener at de også ville ha opplevd en betydelig økning uten den ekstraordinære situasjonen med pandemi.

EpiGuard har kunder innen forsvaret, offentlig helsevesen, samt private og offentlige ambulanse- og luftambulansetjenester. De har fått god hjelp underveis, spesielt i den vanskelige perioden, hvor ekstramidler øremerket til korona-utsatte virksomheter har gjort at mange kunder har fått muligheten til å bestille EpiShuttle.

Hun understreker viktigheten av å ha treffsikre finansieringsordninger og tilrettelegging fra næringsklynger som Norway Health Tech innen helseteknologi og inkubatoren Aleap. De er alle tre lokalisert Forskningsparken ved Blindern i Oslo.

Det er helt avgjørende at det næringsrettede virkemiddelapparatet bidrar til mer industriell verdiskaping.

- Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør i Siva

Fikk åpnet korona-stengt italiensk fabrikk

Korona-pandemien har også truffet de globale verdikjedene hardt. Madrassene og trekkene i båren til EpiShuttle produseres hos Eurojersey utenfor Milano, ett av de verst rammede områdene i hele Europa. Eurojersey ble tidlig omfattet av nedstengingen av italiensk næringsliv. Selskapet hadde mange produkter på lager, men ingen arbeidere fikk lov til å hente dem ut og sende de nødvendige madrasstrekkene til Norge. Med god bistand fra UD og Innovasjon Norge fikk de italienske arbeiderne slippe til i produksjonslokalene til Eurojersey igjen.

- I en spesiell situasjon, med eksportrestriksjoner, og fabrikkstengning, er vi veldig glade for at vi fikk massiv støtte og hjelp, sier Ellen Cathrine Andersen.

De opplevde imidlertid større utfordringer med å hente ut aluminiums-deler fra Kina. Det ble altfor dyrt og tok altfor lang tid i en presset situasjon. Dermed tok EpiGuard kontakt med norske aktører for å se om produksjonen av disse viktige delene kunne flyttes hjem.

Epiguard opplevde velvilje i Norge, men finske leverandører kunne starte produksjonen raskere. Dermed landet bestillingen i Finland.

- Norge har en arbeidsstokk med høy utdanning og stor ingeniørkapasitet som er konkurransedyktig, og jeg tror på helseteknologi som et bærekraftig område å satse på fremover, sier Ellen Cathrine Andersen.

Hun er opptatt av at vi må ha et konkurransedyktig hjemmemarked med aktører som er i stand til å snu seg kjapt. Samtidig setter hun stor pris på de offentlige ordningene som gjør det mulig for industriaktører å få tilgang til helsemarkedet i ulike andre land.

- Kompetanse og ny teknologi blir nå langt viktigere enn billig arbeidskraft. Det åpner et mulighetsvindu for produksjon i Norge som bør utnyttes. Derfor er det helt avgjørende at det næringsrettede virkemiddelapparatet bidrar til mer industriell verdiskaping. EpiShuttle er et godt eksempel på produkter som kan produseres i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Siva.

- Egen konkurransekraft er styrende for bedrifters valg av leverandører og produksjonssted. Kvalitet, kostnad og sikker leveranse er avgjørende, men også mulighetene for samarbeid og innovasjonsprosesser, mener Sivas kommunikasjonsdirektør.