Fra olje til bærekraftig rekeoppdrett

Krise i oljebransjen og en god porsjon utålmodighet vekket skapertrangen i to unge studenter. Gjennom Siva-strukturen har Sjur Øyen og Tarald Kleppa Øverbø fått tilgang på nettverk og kompetanse som har hjulpet dem på veien mot bærekraftig oppdrett av scampi på land.

Foto: Invest in Bergen
Foto: Invest in Bergen

- Fordelen med inkubatoren på Marineholmen og katapult-sentret er at vi er midt i smørøyet. Her får vi tilgang på infrastruktur midt mellom verdens fremste eksperter på akvakultur og marinbiologi, sier Sjur Øyen, Co-Founder i ShrimpVision.

Oljekrisen vekket gründerinteressen

Tarald Kleppa Øverbø og Sjur Øyen var begge studenter ved det nyetablerte sivilingeniørprogrammet i havbruk og sjømat ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen da de startet ShrimpVision. Begge hadde tidligere vært innom oljebransjen, og fikk kjenne virkningene av oljenedturen på kroppen. Dermed befant de seg i samme situasjon, og var på utkikk etter noe nytt de kunne supplere kunnskapen sin med. Men at det var oppdrett av scampi de skulle ende opp med var langt i fra planen, skal vi tro Øyen.

- Prosjektet begynte med at vi var nysgjerrige på oppdrett av andre marine arter enn laks, som er veldig vanlig i Norge. Vi vurderte først oppdrett av flekksteinbit, kveite og så torsk, før vi til slutt landet på oppdrett av tropiske reker, forteller Øyen.

Photo © Benchmark Genetics
Photo © Benchmark Genetics

Et bærekraftig alternativ

Scampi har i mange år hatt et frynsete rykte blant annet på grunn at det høye Co2-avtrykket. Flere restauranter nekter å servere delikatessen av hensyn til miljøet, men scampi er likevel en ettertraktet råvare på middagstallerkenen for mange, både på grunn av den gode smaken og næringsinnholdet. Denne innsikten motiverte gründerne til å komme opp med et bærekraftig alternativ.

- Det er lett å tenke seg at det er transporten av rekene som gir det høye CO2-avtrykket, men det er mange forskningsartikler som viser at avtrykket domineres av nedhugget mangroveskog. Det kan på mange måter sammenlignes med regnskoghogst for palmeoljeproduksjon. Mangroveskogen binder enormt mye CO2, forklarer Øyen.

Optimaliserer produksjonen med katapult-hjelp

På kort tid har de visjonære gründerne i ShrimpVision stiftet bekjentskap med flere aktører i Siva-familien.

- Da vi startet å jobbe mot katapult-senteret Ocean Innovation var tanken å få tilgang til produksjonsfasiliteter på Marineholmen. I dag har vi våre produksjonslokaler på Institutt for biovitenskap her på UiB, men dialogen med katapult-senteret fortsatte og er nå blitt et eget prosjekt med mål om å optimalisere rekeproduksjonen, forklarer Øyen. 

Et slikt prosjekt kommer godt med når selskapet foreløpig driver med oppdrett av tropiske reker i et rom på knappe 10 kvadratmeter.

- Vi startet med 2000 rekelarver på 5 milligram hver. I dag har vi fått de til å vokse til 2 gram, men målet er å få dem til å vokse til ca 25 gram per reke, sier Øyen. 

- En fantastisk reise

Gjennom katapult-senteret ble ShrimpVision godt kjent med det sterke innovasjonsmiljøet på Marineholmen i Bergen. Gründerne forsto tidlig viktigheten av nettverk og nærhet til andre relevante selskaper og kunnskapsmiljøer. Dermed søkte de om å bli tatt opp som inkubatorbedrift i VIS Nyskapingsparken som er en del av Sivas nasjonale inkubasjonsprogram. De søkte også om medlemskap i NCE Seafood Innovation Cluster som er en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet med Innovasjon Norge som operatør.

- Til nå har det vært en fantastisk reise. Gjennom både inkubatoren og klyngen får vi muligheten til å lære av andres kompetanse og erfaringer, forteller Øyen engasjert.

Mange har latt seg begeistre over de to hardtarbeidende gründerne, og innsatsen er blitt premiert med topplasseringer i kåringer som både Gründer-hub prisen og forskningsrådets STUD-ENT-program.

Foto: Invest in Bergen
Foto: Invest in Bergen

Tror på suksess for ShrimpVision

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom samhandling på tvers av næringsliv, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer. De bidrar til kompetansedeling, bedre utnyttelse av ressurser, infrastruktur og gir grobunn for nye ideer som kan tas ut i verden. Gaute Moldestad som har ansvar for katapult-sentre og klynger i Siva, har stor tro på at ShrimpVision kan lykkes med sin reke-innovasjon, også utenfor landets grenser.

- ShrimpVision er et eksempel på et selskap som ser innovative løsninger på et globalt problem. Med en effektiv produksjonslinje kan dette bli spennende, og her kan flere av katapult-sentrene bidra.

Moldestad lar seg også inspirere av at de ser nytten av å knytte seg til eksisterende miljøer som NCE Seafood Innovation Cluster.

- Forretningsideen, kombinert med pågangsmot og hardt arbeid tror jeg vil være nøkkelen til suksess for selskapet, sier Moldestad.