Gøran Roos til Sivakonferansen

Hva er de avgjørende faktorene for et lands konkurransekraft? Hva betyr det for bedriftene?

Det vil Gøran Roos, professor innen fremtidens innovative og effektive produksjon si mer om på Sivakonferansen 5. juni i Trondheim.

Roos er veldig god på å koble hva som er avgjørende faktorer for et lands konkurransekraft (hvordan bygge/utvikle nasjonal konkurransekraft?) og hva det betyr ned på bedriftsnivå (mao hva er avgjørende for å bli en global innovasjonsvinner?).

Gøran Roos ble kåret til en av de 13 mest innflytelsesrike tenkerne i det 21. århundre ved den spanske forretningsjournalen» Direccion y Progreso «og ble utnevnt til «Fremstilling for fremtiden «Tenkeren i bopæl av den sørlige australske premieren for året 2011 og et utnevnt medlem av statsministerens produksjonsledere gruppe 2012/2013. Han ble utvalgt for Australias Committee for Economic Development (CEDA) Topp 10 Taler 2013: En samling av de mest innflytelsesrike og interessante taler fra CEDA-plattformen i 2013 for talen: «The Fremtidens produksjon i Australia: Innovasjon og produktivitet».

Vi er stolte og glade for å få Gøran Roos til Sivakonferansen 5. juni. Roos vil også bidra på fagdagen som inkubatorene og næringshagene har dagen etter Sivakonferansen.

 

 

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]