Se Sivakonferansen 2018

Se hele Sivakonferansen 2018 direkte tirsdag 5. juni fra kl. 09:00 – 16:30.

Program:

0900 – 1100
Stein Terje Dahl, Siva
Thina Saltvedt, Nordea
Gøran Roos, professor og forfatter
Tor Olav Mørseth, Digital Norway

1130 – 1230   Det koordinerte industriløftet
Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
Harald Kjelstad, tidligere adm. dir. i Siva
Lars Ludvig Røed, forfatter
Offentliggjøring av nye katapult-sentre

1330 – 1515   Samarbeid = nye muligheter
Kamilla Sharma, Innoventus Sør
Tina Lihaug Selbæk, Nasjonalparken Næringshage
Runar Sivertsen, Salmar
Frank Øren, Midt-Norsk Havbruk
Per Johan Røttereng, Brohode Havbruk

1545 – 1615   Sivaprisen 2018
Presentasjon av finalistene
Publikum stemmer fram vinneren

1630 – Slutt