Kontakt

Media

Generelle henvendelser

Regionkontakt Trøndelag, Møre og Romsdal

Regionkontakt Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Nordland

Regionkontakt Aust-Agder, Vest-Agder

Regionkontakt Buskerud, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark

Regionkontakt Hedmark, Oppland

Kjøp og utleie av eiendom

Investering eiendom

Adresse

Besøksadresse:
Havnegata 7, inngang 3, 5. etg., Pirsenteret
7010 Trondheim

Postadresse:
Siva SF
Postboks 1253 Torgarden
7462 TRONDHEIM