– Vekst og innovasjon kommer ikke av seg selv

– Å få frem ny næringsvirksomhet, mer innovasjon, omstilling og vekst i hele landet kommer ikke av seg selv. Derfor er det viktig å ha sterke kompetansemiljø som kan bidra med nettverk, rådgiving og erfaring.

Bildet viser to personer, en mann og en dame, som står ved et bord med en TV-skjerm bak seg
Kommunikasjonsdirektør Preben Sandborg Røe og administrerende direktør Ingrid Riddervold Lorange fra Siva er klar til å ønske velkommen til Siva partnersamling

Det sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en videohilsen til 39 næringshager, 33 inkubatorer og fem katapult-sentre da de møttes til Siva sin digitale partnersamling. I alt deltok 185 personer.

Et tyngdepunkt i regionen

Ministeren pekte på at 2020 har vært ekstremt utfordrende, og betegnet kompetansen og tjenestene til næringshagene og inkubatorene som avgjørende i denne perioden.

- Det er liten tvil om at våre næringshager er en enormt viktig del av det norske innovasjonssystemet. Jeg er opptatt av hvordan vi legger til rette for muligheter i hele landet, og dere er en viktig faktor for den veksten og næringsutviklingen vi er avhengig av ute i distriktene. Jeg er glad for at de lokale bedriftene har god støtte fra dere, for å utvikle nye og lønnsomme arbeidsplasser, sa ministeren.

En næringshage er ofte et tyngdepunkt for næringsutvikling i regionene, påpekte Helleland.

Å få frem ny næringsvirksomhet, mer innovasjon, omstilling og vekst i hele landet kommer ikke av seg selv. Derfor er det viktig å ha sterke kompetansemiljø som kan bidra med nettverk, rådgiving og erfaring.

- distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Avgjørende med tilstedeværelse

– Den jobben dere har gjort, og gjør hver dag, illustrerer betydningen og effekten av Siva-strukturen og alt det vi jobber sammen om. Siva satser, og vi mener vi kan gjøre en større forskjell – sammen med dere, sa administrerende direktør i Siva, Ingrid R. Lorange, i sitt innlegg.

– Dere kjenner behovene til næringslivet, og er med på å realisere suksesser og avhjelpe kriser hver dag. Tilstedeværelse lokalt, og samspill i hele Siva-strukturen, er helt avgjørende for suksess.

Lorange viste blant annet til rapporten «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn», som nylig ble lagt frem av Distriktsnæringsutvalget.

– Utvalgets rapport peker blant annet på Siva-strukturen som et godt virkemiddel, og vi må alle bidra til at næringshagene, inkubatorene og katapult-sentrene utnyttes mest mulig til det beste både for lokalsamfunn og Norge.

Bildet viser en skisse fra lobbyen til en digital samlingVellykket med digitalt format

For Siva ble årets partnersamling en pilot på muligheten for å samle strukturen på en digital arena. Gjennomføringen ble vellykket, og tilbakemeldingene fra deltagerne tyder på at konseptet traff med både innhold, gjennomføring og plattform.

– Vi hadde som mål å gi deltagerne våre noe mer enn de vanlige digitale møtene. Vi ønsket å bidra til en visuelt god opplevelse og gjenskape følelsen av å faktisk være samlet, sier kommunikasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Siva.