Siva-partnere til topps i anbudskonkurranse

Åtte Siva-partnere gikk sammen om å levere et tilbud da Innlandet Fylkeskommune lyste ut anbudskonkurranse på etablereropplæring. Det ble en knallsterk allianse, som til slutt nådde helt opp i konkurransen.

Bildet viser fire personer som står rundt et bord
Etablererveileder/kursholdere, fra venstre, Hilde Tveiten Døvre, daglig leder Valdres Næringshage Arne Erik Fønhus, daglig leder Landsbyen Næringshage Tone Ranheim, prosjektleder Valdres Næringshage Karianne Borchgrevink, forretningsutvikler Valdres Næringshage.

Oppdraget fra fylkeskommunen omfatter 36 etablererkurs, 18 tilleggskurs for innvandrere og deltakelse på inntil 40 gründerarrangementer over hele Innlandet de neste to årene.

Samarbeidet omfatter Valdres Næringshage, Rørosregionen Næringshage, Klosser Innovasjon, Sør-Østerdal Næringshage, Sør-Hedmark Næringshage, Total Innovation, Skåppå og Landsbyen Næringshage.

For fylkeskommunen var det viktig å finne kompetanse som matchet næringsstrukturen i Innlandet, og som kunne komme næringslivet over hele fylket til gode. Styrken til Siva-partnerne er nettopp fysisk tilstedeværelse i hele regionen. De er allerede tett sammenkoblet gjennom næringshage- og inkubatorarbeid, samt kompetansemegling og etablereropplæringen.

– Dette er en anerkjennelse av våre dyktige partnere og den kompetansen og delingskulturen som over mange år er bygget i Siva-strukturen. Jeg er overbevist om at de vil bidra til å øke antall nyetableringer i fylket, samt gi eksisterende og potensielle etablerere kompetanse og nettverk, sier administrerende direktør Ingrid R. Lorange i Siva.

– Dette er en anerkjennelse av våre dyktige partnere og den kompetansen og delingskulturen som over mange år er bygget i Siva-strukturen.

- Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva

Kultur for å dele

Valdres Næringshage skal lede samarbeidet, og prosjektleder Tone Ranheim ser frem til å ta fatt på en viktig jobb sammen med partnerne i Siva-strukturen.

– Å jobbe i team med så mange andre dyktige bedriftsveiledere over hele det nye fylket trigger meg til å gjøre en god jobb som prosjektleder. Siva-partnere har kultur for å dele, samarbeide og spille hverandre gode gjennom nettverk, påpeker hun.

Også prosjektansvarlig Hilde Tveiten Døvre i Valdres Næringshage gleder seg til å bidra med kunnskap og nettverk til det beste for enkeltbedriftene.

–  Sammen skal vi bidra til vekst og utvikling i Innlandet, og sørge for at potensielle og eksisterende etablerere får den hjelpen de trenger. De vil også kunne oppleve tilgang til et større nettverk over hele fylket ved å delta på kurs og gründersamlinger i regi av næringshager og inkubatorer etter kurset, påpeker hun.

Tidspunkt for kurs vil bli avklart i samarbeid med kommunene. Et av målene er nemlig også å styrke samarbeidet mellom samordningsaktørene; næringsapparatet i kommunene, landbrukskontorene og øvrige.