05.10.2020

Lokal mat og drikke ble gründersuksess

med drahjelp fra Siva-næringshage

I et miljø knyttet til Nasjonalparken Næringshage på Oppdal, har de to gründerne lykkes med å bygge opp hver sin suksessbedrift.

De gikk begge rundt med en idé de ønsket å realisere, men kunne lite om bedriftsutvikling. Etablererkurs og tett oppfølging fra den lokale næringshagen bidro til å åpne dører og realisere drømmene for Carl Christensen og Gina Schønheyder på Oppdal.

Det startet med interessen for håndverksmat og -drikke for dem begge, men der den ene var opptatt av kaffe og bakst, var det et mer gyllent brygg som ble en besettelse for den andre. Da de møttes på etablererkurs i regi av Proneo ble det imidlertid klart at de hadde mye til felles hva gjaldt tanker og tilnærming. I et felles miljø knyttet til Nasjonalparken Næringshage på Oppdal har de to gründerne lykkes med å bygge opp hver sin bedrift.

CZ7A2510

Flytende drømmer

Carl Christensen
Gründer av Rodebak Gårdsbryggeri

IMG_0920

Carl Christensen er innfødt oppdaling, og på gården til bestemoren ble han tidlig introdusert for kunsten å brygge øl. Da han senere studerte i USA ble han virkelig bitt av basillen, og tanken om å starte et eget bryggeri begynte å slå rot. Etter en tur innom Ungarn, gikk turen hjem til Norge og Oslo, før ferden endelig endte på slektsgården på Innset mellom Rennebu og Oppdal. Her har han de siste årene etablert Rodebak Gårdsbryggeri, hvor han produserer et lite spekter av øl under samme navn. Utstyret han bruker har han importert. Det samme gjelder gjærstammen, som er høstet i Frankrike.

-  Jeg er som mange andre flasket opp på industripils, men ble ganske tidlig opptatt av bryggekunsten, og det er den jeg forsøker å lage meg et levebrød av nå.

- Carl Christensen

I dag går bedriften i pluss for tredje året på rad, og han jobber for å utvide kapasiteten som per nå ligger på 800 liter per batch. Det norske markedet har omfavnet ølet som først og fremst selges på restauranter og utesteder, men også lokalt i Mathallen på Oppdal. Det har vært interesse fra Tyskland, og akkurat nå jobber Christensen med en ny eksportkanal til Italia. Samtidig sysler han med tanken om det han selv omtaler som en 360 graders opplevelse av Rodebak.

 

- Jeg ønsker å dyrke de mangfoldige verdiene som skapes av produksjonen og næringskjeden, og finne det overlappende mellom produktene og miljøet der de tilbys. Målet er å finne nye samarbeid, arenaer og aktiviteter for å optimalisere kundeopplevelsen med Rodebak, sier Christensen.

- I en bygd står du fort litt alene, og næringshagene er utrolig viktig for distriktene både med tanke på markedstilgang og oppbygging av kompetanse

- Carl Christensen

IMG_0972-(3)

Inspirasjonsreise i Europa

Gina Schønheyder
Gründer av Bakeriet Sprø

IMG_0952-gina

I den lille trønderske bygda ved foten av Dovrefjell har også Gina Schønheyder etablert seg med Bakeriet Sprø. Hun er opprinnelig fra Jamaica og hadde en bestemor som både dyrket og brente kaffebønnene selv, men i likhet med Christensen fikk også hun mange impulser fra USA og cafémiljøet i Minnesota da hun studerte der. Interessen for bakverk kom enda tidligere, og kombinasjonen av café og bakeriutsalg ble etter hvert naturlig å forfølge da hun skulle realisere drømmen om å skape noe eget.

- Min første tanke var et rent café-konsept, men etter hvert ble det klart at jeg måtte komme opp med noe som skilte seg litt ut, forteller Schønheyder.

CZ7A2474

- Jeg skjønte at jeg måtte tenke på alt fra antall brød og antall kopper med kaffe, til hvor jeg skulle selge varene.

- Gina Schønheyder

Dermed dro hun på en reise rundt i Europa for å se på ulike kulturer og cafétradisjoner. Hun besøkte bakeri, var på messer og hentet inntrykk og idéer. Deretter begynte hun å utvikle tanken på hva som kunne la seg realisere på Oppdal. Etter å ha latt seg inspirere på kontinentet, vendte Schønheyder blikket nedover Gudbrandsdalen, hvor hun visste at Morten Schakenda hadde suksess med Bakeriet i Lom. Der fikk hun hospitere og lære, og hun etablerte et nettverk. I 2015 kunne hun åpne dørene til sitt eget håndverksbakeri på Oppdal. Stikkord for konseptet er langtidsheving, surdeig, håndverk, steinovn og produkter som er inspirert av fransk, amerikansk og norsk bakst.

 

De besøkende kan se all produksjonen, hvor det meste foregår for hånd. I dag er Bakeriet Sprø blitt en destinasjon for mange som er innom alpinbygda i Trøndelag, og konseptet har utviklet seg i takt med et marked som vil ha mer. Det betyr blant annet at bakeriet ikke bare produserer brød, men også kanelsnurrer og skoleboller. I tillegg er Schønheyder nå inne på eiersiden i mathallen. Alt skjer selvsagt med fokus på kvalitet og naturlige ingredienser.

Fikk spisset konseptet

Nettopp fokuset på håndverksmat og -drikke og naturlige råvarer var sterkt medvirkende til at de to gründerne raskt fikk sansen for hverandres prosjekt da de møttes på etablererkurs i regi av Proneo, hvor Siva er inne på eiersiden.

 

Siden 2017 har mer enn 360 deltakere vært gjennom etablererkurs i Trøndelag. Begge er enige om at det er et viktig tilbud til de som ønsker å starte egen bedrift.

 

- For min del førte det til at jeg fikk idéen min ned på papiret, at jeg fikk spisset den og hjelp til å realisere den. Jeg skjønte at jeg måtte tenke på alt fra antall brød og antall kopper med kaffe, til hvor jeg skulle selge varene, forteller Schønheyder, og får støtte av Christensen.

- Jeg brukte kurset til å planlegge og etablere en struktur. Jeg fikk hjelp til å lage priskalkyler og fikk et grunnlag å begynne på. Det har stor verdi å være med på etablererkurs dersom du ikke har mulighet til å sette bort alt. Det er også verdifullt å få en feedback på pitchen din. Det hadde vært utrolig vanskelig å gjøre dette alene, og når man kommer inn i dette miljøet får man også en lavere terskel for å teste og tørre å prøve seg frem.

Viktig for distriktene

Miljøet han snakker om inkluderer også Nasjonalparken Næringshage på Oppdal, som de begge har jobbet tett med fra første stund.

- Jeg begynte tidlig å prate med dem, og det var inngangsporten for å komme i gang med bryggeriet. I en bygd står du fort litt alene, og næringshagene er utrolig viktig for distriktene både med tanke på markedstilgang og oppbygging av kompetanse, påpeker Christensen.

Nasjonalparken Næringshage bidro med alt fra å se på muligheter knyttet til gårdsdriften til å finne en egnet modell for konseptet, til utfylling av søknader og kontakt med ulike arrangement og pop-up restauranter med fokus på mat og drikke.

- Det at de har koblet meg opp til andre relevante aktører har bidratt til å legitimere det jeg holder på med, og det har vært viktig. Grüne Woche i Tyskland i 2018 er et godt eksempel. Det var en opplevelse, og ga meg et langsiktig perspektiv på ting. Der fikk jeg også første mulighet til å eksportere til restauranter i Berlin. For meg var det et lite babysteg, muliggjort av det apparatet jeg hadde rundt meg gjennom næringshagen, forteller Christensen.

Stort engasjement

Nasjonalparken Næringshage er Siva-partner, og gjennom næringshageprogrammet en sentral del av det nasjonale innovasjonsnettverket. Kompetansemiljøet i selskapet består av ti ansatte og det geografisk kjerneområdet er i Oppdal og Rennebu, men nedslagsfeltet strekker seg også inn i Dovre og Midtre Gauldal.

- Vi har vært heldige og fått følge både Rodebak Gårdsbryggeri og Bakeriet Sprø fra oppstarten, sier bedriftsrådgiver Ragnhild Plassen Vik, som forteller at næringshagens bidrag har strekt seg fra å lime etiketter på flasker og skru bord og stoler, til å drive forretningsutvikling.

- Det er selvsagt det siste vi er her for, men vi har stort engasjement for næringshagebedriftene våre og bidrar der vi kan for at de skal lykkes, påpeker hun.

- Vi har stort engasjement for næringshagebedriftene våre og bidrar der vi kan for at de skal lykkes.

- Ragnhild Plassen Vik

IMG_096311

En samspillsarena

Da de to gründerne løftet frem sine tanker og idéer, var det viktig for næringshagen å pense dem inn på etablererkurs slik at de kunne få hjelp til å lage en forretningsmodell.

- Litt av vår oppgave den gangen var å se muligheter sammen med dem, hjelpe dem å lage et grunnlag, samt oppfordre til samarbeid mellom de aktørene som hadde noe å samarbeide om, forteller daglig leder Tina Lihaug Selbæk i Nasjonalparken Næringshage.

På det tidspunktet hvor Gina Schønheyder ønsket å etablere et håndverksbakeri, lå det for eksempel også en idé på bordet om en mathall på Oppdal.

- Da var det viktig for oss å pushe en samlokalisering og få frem synergieffektene av dette. I tillegg har vi bidratt med alt fra organisering til drift, rådgiving og sparring på detaljnivå. Vi har bidratt med koblinger opp mot marked og leverandører, vi har jobbet med Skattefunn og vi har kjørt utviklingsprosjekter med alt fra kommunikasjon til matgaver. Jeg tror vi trygt kan si at vi har vært en viktig sparringspartner hele veien, sier Lihaug Selbæk, som kort oppsummerer næringshagens rolle slik;

- Vi har kompetansen og relasjonene, og kan bidra med erfaringsoverføringer mellom mange bedrifter. Samtidig har vi litt avstand til det hele, og kan se ting utenfra. Vi skal rett og slett bidra til å fylle mange av de rollene som en gründer ikke kan eller ikke klarer å ha selv, og som de kanskje heller aldri klarer å fylle. På den måten kan vi hjelpe dem til å lykkes i et landskap som for mange kan virke uoversiktlig og stort til å begynne med.