Bruk næringshagene!

- Et levende lokalsamfunn er avhengig av et innovativt og bærekraftig næringsliv, sa leder av Distriktsnæringsutvalget Svein Richard Brandtzæg da han overleverte utvalgets rapport på Frosta 28. oktober.

Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva
- Næringshagene må brukes av bedriftene, kommuner og fylkeskommuner for alt de er verdt, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva.

Næringslivet i distriktene skaper store verdier, og befolkningsnedgangen i distriktene skyldes ikke først og fremst mangel på arbeidsplasser eller næringspolitisk innsats. Det er en av hovedkonklusjonene i utredningen fra Distriktsnæringsutvalget.

I utredningen pekes det også på næringshagene som et viktig virkemiddel, og at de bør ta en rolle for å tette avstanden mellom forskningsbaserte miljøer og bedrifter i distriktene.

- Næringshagene må brukes av bedriftene, kommuner og fylkeskommuner for alt de er verdt, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva.

Les utredningen Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Med en visjon om å «Skape levedyktige og framtidsrettet næringsliv i distriktene», bidrar Siva gjennom næringshageprogrammet med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 40 næringshager over hele landet. Siva sitt samfunnsoppdrag er å tilrettelegge for vekst og utvikling i industri og næringsliv over hele landet – og det gjør vi primært gjennom å bidra til økosystemer i en felles nasjonal struktur.

- Når en bedrift lykkes, så er godt samspill med mange aktører oftest en viktig del av suksesshistorien. Vi har et ansvar for at bedrifter uansett hvor de er lokalisert kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling, sier Lorange.

Bedrifter i næringshagene har en bedre økonomisk utvikling enn sammenlignbare bedrifter som ikke får bistand fra en næringshage, viser en analyse fra SSB.

Ny utredning om distriktsnæringslivet, pressemelding fra regjeringen

 

Bildet viser fire personer som smilende står foran en plantasje
F.v statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem, leiar i distriktsnæringsutvalet Svein Richard Brandtzæg og statssekretær Raymond Robertsen. Foto: KMD

Skaper store verdier

Rapporten viser at det går godt for store deler av næringslivet i Distrikts-Norge. Hvis man ser bort fra finansnæringen, har bedrifter i de minst sentrale kommunene i Norge hatt sterkere vekst i verdiskapingen og produktiviteten enn gjennomsnittet for landet de siste ti årene.

- Regjeringen har prioritert investeringer i infrastruktur, skatteletter og generelle virkemidler rettet mot bedriftene som kommer hele næringslivet til gode. Denne politikken gir resultater. Den siste tiden har det også vært behov for særskilte næringspolitiske tiltak som følge av koronaepidemien – tiltak som også hjelper næringslivet i distriktene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Distriktsnæringsutvalget har utredet betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdert muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. En viktig del av arbeidet har vært å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er, samt synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Kommunene bør få beholde mer av de verdiene som skapes lokalt, pressemelding fra Distriktsnæringsutvalget