Siva kjøper seg opp i VIS

Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) har gjennomført en vellykket emisjon, der de eksisterende eierne går inn med 21 millioner kroner. Siva øker sin eierandel i selskapet fra 13,6 prosent til 22,2 prosent.

Bildet viser logo til VIS - Vestlandets Innovasjonssenter

VIS er ikke bare et strategisk viktig selskap, men også blant de største aktørene i Sivas nasjonale portefølje av eierskap i 74 innovasjonsselskaper. 

Viktig for morgendagens næringsliv

Det er kombinasjonen av forskningbasert nyskaping og entreprenørskap som gjør innovasjonsmiljøet rundt VIS særlig interessant for Siva.

– Vi øker vår eierandel fordi Bergen, Vestlandet og Norge trenger et flerfunksjonelt innovasjonsselskap som dette, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

Hun mener det er snakk om et av landets mest velfungerende inkubatormiljø, og et godt eksempel på hvor viktig innovasjonsselskapene og Siva-strukturen er for innovasjon og næringsutvikling i Norge.
– Med TTO-funksjon og flere inkubatorer tett koplet til regionens klynge- og katapultmiljøer er VIS strategisk viktig. De spiller på denne måten en sentral rolle som regional utviklingsaktør, men inngår også som en viktig del av en nasjonal struktur for innovasjon og nyskaping, påpeker Spjøtvoll.

– Vi øker vår eierandel fordi Bergen, Vestlandet og Norge trenger et flerfunksjonelt innovasjonsselskap som dette

- Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva

Gründerskap og skaperkraft

De andre aksjonærene i selskapet er Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Høgskulen på Vestlandet, samt Norges Handelshøyskole. Havforskningsinstituttet er som eneste eier ikke med på emisjonen, og har redusert sitt eierskap fra 14,52 prosent til 5,9 prosent. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har sittet i styret i VIS i flere år, og er fornøyd med at selskapet nå blir styrket. Det gjør det lettere for Universitetet i Bergen (UiB) å lykkes med nyskaping:

– Arbeidet med innovasjon er en del av UiB sin kjernevirksomhet og en viktig del av vår strategi for fremtiden. Vår satsing på innovasjon er inne i en viktig fase, der arbeidet struktureres på en ny og mer slagkraftig måte. For oss er VIS en helt sentral aktør og samarbeidspartner for at vi skal lykkes med dette feltet. Derfor går vi inn med midler i emisjonen, sier Bernstrøm.

Også konstituert administrerende direktør i VIS, Stine Fiksdal, er glad for at eierne vil satse.

– Dette gir et kjempegodt grunnlag for å bygge et solid og slagkraftig innovasjonsselskap for Vestlandet. I hele prosessen har vi hatt en veldig god dialog med eierne og styret, og vi er godt i gang med å rigge oss for fremtiden, sier hun.

Arbeidet med å spisse det forskningsbaserte innovasjonsarbeidet er allerede i gang, men ved å kjøpe seg opp har Siva understreket at det også er svært viktig å intensivere arbeidet med annen innovasjon.

– Med Siva så tydelig ombord på eiersiden, er det et viktig signal til VIS om å fortsette å ha en sentral rolle i økosystemet for innovasjon på Vestlandet. Det gir også klare forventninger om å videreutvikle et godt samarbeid med kommunen og fylkeskommunen for å mobilisere til gründerskap og skaperkraft i hele regionen, sier Fiksdal.

Faktaboks VIS

  • Gir råd og bidrar med forretningsutvikling til gründere og oppstartsselskaper, og kobler partnere og investorer for innovasjonsprosjekter.
  • Har evaluert mer enn 2.600 innovative ideer, gitt veiledning til over 600 oppstartsbedrifter, søkt om rundt 500 patenter, bidratt til å skape mer enn 1.000 arbeidsplasser i innovasjonsmiljøet og vært med å tilføre mer enn to milliarder kroner til selskaper hos VIS.
  • Er en av totalt 33 Siva-inkubatorer