Fikk milliardavtale med Nasdaq-notert selskap. – Ikke mulig uten inkubatorene

Det norske biotekselskapet Lytix Biopharma har inngått en lisensavtale som kan være verd mer enn 100 millioner dollar med amerikanske Verrica Pharmaceuticals Inc.

Brukt som illustrasjon i Lytix Biopharma

Avtalen gir Verrica Pharmaceuticals rett til å produsere og selge et kreft-legemiddel som Lytix Biopharma har utviklet. Lytix Biopharma startet sin virksomhet i inkubatoren Norinnova i Breivika i Tromsø i 2004.

– Den profesjonelle bistanden vi fikk i starten fra inkubatoren og virkemiddelapparatet var helt avgjørende for at Lytix Biopharma nå har kunnet inngå lisensavtalen med Verrica Pharmaceuticals, sier administrerende direktør i Lytix Biopharma, Øystein Rekdal.

Lytix Biopharma ble stiftet i Tromsø i 2003. Allerede året etter flyttet de inn i inkubatoren Norinnova i Breivika i Tromsø. I 2008 flyttet selskapet en del av aktiviteten til Oslo, og fra 2016 til 2019 var de medlem av inkubatoren Oslo Cancer Cluster (OCC).

La grunnlaget

– Det var en stor overgang for oss som forskere å skulle etablere et kommersielt selskap. Vi måtte lære oss økonomistyring og vi måtte utvikle en virksomhetsstrategi. Selv om vi tidligere hadde laget forskningsstrategier, så var dette noe helt nytt for oss. Den hjelpen vi fikk i inkubatoren og fra virkemiddelapparatet i Tromsø, var av stor betydning for oss, sier Rekdal.  Han er sikker på at uten denne hjelpen til å bygge det organisatoriske og kommersielle grunnlaget for selskapet, hadde ikke Lytix Biopharma kunnet inngå milliardavtalen med Verrica Pharmaceuticals nå i 2020.

Det nasjonale nettverket av inkubatorer i Norge er unikt, og kan sammen bidra til at vekstbedrifter raskere lykkes i å nå internasjonale markeder.

- Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva

Dyktige fagmiljøer

– Da vi senere ble medlemmer i OCC-inkubatoren, fikk vi etablert et viktig samarbeid med dyktige fagmiljøer på Radiumhospitalet. Det har bidratt vesentlig til den solide forskningen som ligger til grunn for kreftmedisinen som Verrica Pharmaceuticals nå har lisensiert, forteller Rekdal.

Kroppen selv bekjemper kreften

Medisinen som Lytix Biopharma har utviklet, får pasientens eget immunsystem til å aksjonere. Det går til frontalangrep på kreftcellene. Dermed er det kroppen selv som bekjemper kreften, og pasienten slipper å gjennomgå operasjoner og annen tyngre behandling.  Verrica Pharmaceuticals skal nå gjennomføre kliniske forsøk med medisinen rettet mot to typer hudkreft: basalcellekarcinom og platecellekarcinom.

Bildet viser Øystein Rekdal, adm. direktør i det norske biotekselskapet ytix Biopharma
Øystein Rekdal, administrerende direktør i Lytix Biopharma. Foto Håvar Haug

– Unikt nettverk

– Det er inspirerende å se utviklingen til Lytix Biopharma, sier Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva. – Kommersialisering av forskning og utvikling innen helse er en krevende reise som tar tid og som krever spisskompetanse på ulike områder. At Lytix-lederen selv understreker hvor viktige inkubatorene og nettverkene i Tromsø og ved OCC har vært for deres utvikling, er også inspirerende. Det nasjonale nettverket av inkubatorer i Norge er unikt, og kan sammen bidra til at vekstbedrifter raskere lykkes i å nå internasjonale markeder, sier Spjøtvoll.

Nasjonal infrastruktur

Siva eier, utvikler og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av nesten hundre innovasjonsselskaper i hele Norge.

– Siva har over tid arbeidet for å bidra til å skape en sterk delingskultur i det nasjonale nettverket disse selskapene representerer. Oppstartsselskaper har ofte behov for ulik kompetanse i ulike faser av sin utvikling, og vi ser stadig at selskaper får tilgang til spisskompetanse fra mer enn ett innovasjonsselskap, uavhengig av lokalisering, sier Spjøtvoll.