Innovasjon i krisetid

Næringslivet fikk kniven på strupen som følge av koronapandemien, og måtte hive seg rundt og tenke nytt. Men Trøndelag var rigget for krise, mye takket være et nytenkende næringsliv, sterkt innovasjonsmiljø, en næringsrettet fylkeskommune og Siva-strukturen som kom raskt på banen.

I tillegg til smitterisiko og bekymring for folks helse, stod næringslivet i første fase også overfor store utfordringer knyttet til usikkerhet, uforutsigbarhet og økonomisk tåleevne. Siv Merethe Belbo, seniorrådgiver næring i Trøndelag fylkeskommune, er tydelig på at Trøndelag har fått til mye bra i en krevende periode.

– Et mangfoldig og robust næringsliv gjør at regionen står sterkt i krisesituasjoner. Bedriftene har det tøft, men innovasjonsmiljøene, næringshagene og -foreningene og andre aktører er gode hjelpere for bedriftene, forteller Belbo.

Det er administrerende direktør Ingrid R. Lorange i Siva enig i. Like etter at Norge stengte, varslet Siva at næringshager og inkubatorer kunne bistå bedriftene uten krav om minst 25 prosent egenfinansiering. Dette ble kompensert fra Siva.

– Innovasjonsmiljøene i Norge ga full gass for å bistå næringslivet da koronapandemien traff Norge i mars, og jeg er svært imponert over hva de har fått til. Forhåpentligvis vil vi også kunne omtale året 2020 som det året da norsk industri styrket seg på nye områder, sier Lorange.

– Innovasjonsmiljøene i Norge ga full gass for å bistå næringslivet da koronapandemien traff Norge i mars, og jeg er svært imponert over hva de har fått til.

- Ingrid R. Lorange

FI Industrihage hivde seg rundt

Støtteordningen “Bedriftsintern Opplæring” i Trøndelag (BIO Trøndelag) er rettet mot kompetansetiltak for omstilling og utvikling i små og store bedrifter spesielt rammet av koronasituasjonen. Fylkeskommunen tar imot søknader frem til 1. oktober, selv om avsatte midler allerede er brukt opp.

– FI Industrihage har vært en ypperlig aktør i denne prosessen, og er et vitne om at BIO-ordningen fungerer godt. Vi har hatt tett dialog med FI Industrihage og næringslivet underveis for å kartlegge og tilpasse etter bedriftenes behov, sier Belbo.
Næringshagen FI Industrihage på Fosen opplever at god omstillingsvilje i næringslivet og rask respons fra Trøndelag fylkeskommune, Siva og andre i virkemiddelapparatet har bidratt til å styrke næringslivet i krisen.

– I en kaotisk situasjon er det mye som ikke fungerer i begynnelsen, men én ting fungerte fra start, og det var den tydelige og målrettede støtten fra virkemiddelapparatet. Siva ga blant annet næringshagene mandat til å yte gratis tjenester til bedrifter som var rammet av koronasituasjonen. Da kunne vi hive oss rundt og bistå næringslivet med omstilling og innovasjon i en krevende situasjon, forteller leder for FI Industrihage, Kine Kilen.

– I tillegg var Trøndelag fylkeskommune raskt på banen med BIO-støtteordningen, som har gitt mange bedrifter mulighet til å redusere permitteringene og gjennomføre kompetansetiltak, sier Kilen.

BIO-midlene fra fylkeskommunen, sammen med utvidet mandat fra Siva, har bidratt til innovasjon og omstilling for mange bedrifter på Fosen. FI Industrihage, som drives av innovasjonsselskapet FI, har også tett samarbeid med Fosen-kommunene, NiT, NAV, banker og andre næringsaktører i regionen, for å samarbeide om å gjøre situasjonen enklere for næringslivet.