– Vi brå-digitaliserte!

- Det ble en brå-digitalisering. Alt skjedde mye fortere enn vi hadde tenkt. Nå er vi der vi hadde planlagt å være i 2021, forteller Håvard Ofte, daglig leder i Telemark Næringshage.

Bildet viser flere datamaskiner, telefoner som står på et arbeidsbord
Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Fredag 13. mars, dagen etter at Norge ble koronastengt, satte Telemark Næringshage opp en hub-spot for heldigital oppfølging av kunder med behov for akutt hjelp. Fem dager senere hadde de i samarbeid med andre aktører rigget en digital rådgivingstjeneste med 30 rådgivere fra 12 organisasjoner. Resultatet taler for seg: 850 loggførte veiledninger, 160 oppgaver delegert på tvers av organisasjonene.

Bildet viser bilde av en smilende mann som er daglig leder i Telemark Næringshage
Håvard Ofte, daglig leder i Telemark Næringshage

Da koronaen kom til Norge, ble situasjonen for de 4.000 bedriftene i næringshagene og inkubatorene mer dramatisk for hver dag som gikk. Hvordan skulle de tilpasse driften for å takle store inntektstap og stram likviditet?

- Den digitale rådgivingstjenesten vi utviklet under trykket fra koronatrusselen, er vi nå klare til å utvide til Vestfold i samarbeid med aktørene der. Vi planlegger også å automatisere den digitale veiledningen og lage en pilot på et digitalt virkemiddelapparat, forteller Ofte.

Viktig å være proaktiv

- Vi var proaktive i møtet med koronaen. Vi valgte å ta ansvar for å koordinere aktivitetene inn mot næringslivet på tvers av ulike aktører. Det var et viktig veivalg, mener Ofte, som forteller at kommunene, fylkeskommunen og andre aktører reagerte svært positivt på at næringshagen tok ledelsen.

Et eksempel på hva den digitale rådgivningstjenesten i Telemark har ført til, er et prosjekt for reiselivsaktørene i Vest-Telemark for å mobilisere til Norges-turismen i sommer.

- Strategidokumenter og halvferdige planer kom opp fra skrivebordsskuffene i en fei. I samarbeid med andre aktører fikk vi på plass finansiering av prosjektet på et par-tre uker, forteller Ofte.

Dette er beste praksis og inspirerende eksempler på hvordan innovasjonsselskaper i Siva-strukturen evner å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å håndtere uforutsette utfordringer, og samtidig bidra til vekst og omstilling.

- Kjerstin Spjøtvoll

Eget omstillingsarbeid kom til nytte

Skåppå i Gudbrandsdalen var godt rustet da koronaen banket på.

- Det omstillingsarbeidet vi har drevet de siste årene, hadde nok minst like stor betydning for vår evne til å mobilisere mot Covid-19 som de tiltakene vi iverksatte i mars. Tiltakene bygde vi på den strategien og den interne kulturen vi allerede hadde utviklet, sier Eldrid Rudland, daglig leder i Skåppå.

I 2015 ble flere miljø samlet til det som skulle bli Skåppå. Da startet det Rudland kaller en spennende reise.

- Det har vært som å snu ei skute. Vi måtte bli én gjeng, forteller hun. De startet et systematisk arbeid med strategi, retningsvalg og kommunikasjon. Sakte, men sikkert fikk de et bedre fotfeste i regionen, og de tok en tydelig posisjon sett i forhold til de andre aktørene.

Snuoperasjonen ga også økonomisk uttelling. Fra et underskudd i 2017 oppnådde de positive resultat de to neste årene.

Eldrid Rudland, daglig leder i Skåppå.

 

- Da koronaen truet, hadde vi et solid fundament å stå på. Vi fulgte vår egen strategi om å prioritere bedrifter med potensial for vekst, og i mindre grad hjelpe bedrifter med behov for redningspakker. 16. mars utarbeidet vi en kriseplan med budsjett. Vi gjennomgikk kapasitet, vurderte risiko på eksisterende oppdrag og mulig nye oppdrag og tok kontakt med alle bedrifter vi hadde i porteføljen, forteller Rudland.

- Konklusjonen var klar: Dette klarer vi og vi skal ha is i magen.

Eldrid Rudland og hennes kolleger i Skåppå hadde sin Covid-19-strategi klar 23. mars. Og 7. april fikk de bevilget 1 million kroner ekstra fra Innlandet fylkeskommune i krisemidler til styrking av næringshage og inkubator-programmene sine. Planen de la, gjelder fortsatt. Den går blant annet ut på å gi omfattende og hyppig oppdatert informasjon på skappa.no, Facebook og Instagram, og å holde tett dialog med nettverkene i næriringslivet og andre aktørene i virkemiddelapparatet.

 

Strategien virket

Som et resultat av korona-strategien økte Skåppå sitt næringshageprogram med 200 prosent, fra ni til 27 i nye utviklingsprosjekter i bedrifter. Inkubatorprogrammet økte med 133 prosent nye inkubatorbedrifter.

- Vi opplever fortsatt stor etterspørsel. Derfor har vi bremset markedsføringen av tjenestene våre til vi har fått på plass flere ansatte. Jeg har jo ansvar for dem jeg har ansatt også, sier Rudland. Hun er allerede i full gang med å rekruttere flere.

Imponert

19. mars spådde Siva-sjef Ingrid Riddervold Lorange at Siva-strukturen kom til å bli en sentral bidragsyter for å hjelpe næringslivet  gjennom krisen. Eksemplene fra Telemark næringshage og Skåppå ble presentert på Siva sin fagdag for næringshagene i slutten av mai. Dette er bare to av mange gode eksempler på at hun fikk rett.

- Vi i Siva er imponert over måten Skåppå og Telemark Næringshage har håndtert oppfølging av bedrifter under koronakrisen, forteller Kjerstin Spjøtvoll, som er direktør for innovasjon i Siva.

- Dette er beste praksis og inspirerende eksempler på hvordan innovasjonsselskaper i Siva-strukturen evner å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å håndtere uforutsette utfordringer, og samtidig bidra til vekst og omstilling, sier Spjøtvoll.