Orinor er det nye navnet!

Med sammenslåingen av Kirkenes Næringshage og Kunnskapsparken Origo i Alta, etableres det et slagkraftig innovasjonsselskap med bredt nedslagsfelt i Finnmark.

FUSJON1

Det nye selskapet vil representere et bredt tilbud til regionens bedrifter og gründere. Sentralt i dette er Sivas inkubasjons- og næringshageprogram, som selskapet vil operere.

Med Norinnova på eiersiden i Origo Kunnskapspark, bedres forutsetningene for at gründere og næringsliv i Finnmark koples tettere på kunnskapsmiljøene i Tromsø. På denne måten styrkes innovasjonsstrukturen i Nord-Norge, og resultatet er fullt ut i samsvar med Sivas strategi om å utvikle en sterk nasjonal struktur for næringsutvikling.

- Siva opplever å ha vært en pådriver i denne prosessen, både som en aktiv eier og styrerepresentert i Kirkenes Næringshage og i diskusjoner med ledelsen i Origo Kunnskapspark. Siva ser frem til å bidra til å videreutvikle det fusjonerte selskapet som medeier og som ansvarlig for de nasjonale næringshage- og inkubatorprogrammene, sier innovasjonsdirektør i Siva, Kjerstin Spjøtvoll.

Det nye selskapet vil også jobbe aktivt med utvikling og gjennomføring av egenutviklede og samarbeidsprosjekter som bidrar til vekst og styrking av næringslivet og lokalmiljøene i regionen.

Selskapets eierstruktur og tilstedeværelse vil styrke aksen mellom Alta og Kirkenes. Selskapet vil også være aktivt i nettverk for innovasjon-, forskning- og finans i den nye storregionen Troms og Finnmark. Med dette vil det nye selskapet styrke forutsetningene for aktiv deltakelse som operatør for utlyste regionale og nasjonale prosjekt innen innovasjon, forskning og utvikling.

Siva ser frem til å bidra til å videreutvikle det fusjonerte selskapet som medeier og som ansvarlig for de nasjonale næringshage- og inkubatorprogrammene.

- Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva

Bildet viser et portrett av Guro Brandshaug som tok over som leder i Kirkenes næringshage i 2015
Guro Brandshaug blir selskapets daglige leder. 
Foto: Kirkenes Næringshage

 

Guro Brandshaug, daglig leder i Kirkenes Næringshage, blir selskapets daglige leder. Brandshaug sier i en kommentar til NRK Troms og Finnmark at fusjonen vil styrke innovasjonsmiljøet i Finnmark og vil gi et utvidet tilbud til regionens bedrifter og gründere.

Selskapet vil fungere med to likeverdige kontorer, og daglig leder vil ha kontorsted både i Kirkenes og Alta. Kunnskapsparken Origo er overtagende selskap, og forretningsadresse for selskapet vil være Alta. Navn på det fusjonerte selskapet, samt valg av nytt styre, vil bli vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling i det fusjonerte selskapet. Fusjonen vil gjennomføres innen utgangen av juni.

- Vi har stor tro på at det nye selskapet vil gi positive ringvirkninger for både bedrifter, gründere og lokalmiljø i regionen, sier styrelederne i de respektive selskapene Karl-Johan Jakola og Audun Celius. De ser frem til at det fusjonerte selskapet skal starte sitt arbeid og peker på at Finnmark og regionen har mange spennende muligheter som det nye selskapet skal være med på å realisere.