Knuser mytene om bærekraftig utvikling

SIVANETT 2015: Miljøutfordringene må møtes med radikal innovasjon, mener internasjonalt anerkjente Leyla Acaroglu. På Sivanett 2015 utfordrer hun norske entreprenører til å kjenne sin besøkelsestid og bidra til positive endringer i samfunnet.

New York-baserte Acaroglu er en internasjonalt anerkjent designer, innovatør og forfatter. En ledende ekspert på radikal endring og bærekraftig innovasjon. Hun kaller seg en endringsagent som ønsker å synliggjøre de underliggende systemene for hvordan bærekraftig innovasjon oppstår og hvilke effekter den har på hverdagen vår. Hun utfordrer både bedrifter og enkeltmennesker til å ta del i ”det grønne skiftet” innen produktutvikling og innovasjon.

Sivanett 2015: Se flere foredragsholdere

— Vi er svært begeistret over å få besøk av Leyla Acaroglu på årets Sivanett. Hun er en kreativ rebell som evner å både provosere og inspirere på en gang. Miljøaspektet og bærekraftig design er ekstremt viktige og tydelige trender innen framtidig innovasjon og Leyla er blant verdens ledene eksperter på området, sier Sivas kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes.

Om Leyla Acaroglu:

Forfatter, prisvinnende designer og miljøforkjemper. Hun grunnla selskapet Eco Innovators i 2009. I 2014 startet hun selskapene Disrupt Design og The Un-School of Disruptive Design. Hun er forfatteren av boka Make Change og har en doktorgrad i Disruptive Deseign for Social and Environmental Change.

 Sivanett 2015: Påmelding

 

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]