Tre tanker om Sivas framtid

tre-gode-råd-mix 2

Siva skal effektiviseres og rustes for framtida. Se hvilke råd selskapet får fra sine nærmeste samarbeidspartnere.

– Siva skal samle kreftene rundt kjernen, fortalte Siva-sjef Espen Susegg tidligere denne uka i en kommentar til innsparings- og effektiviseringskravene selskapet står overfor.

Tove Gulbrandsen fra Næringshageforeningen og Daniel Ras-Vidal fra Foreningen for Innovasjonsselskap i Norge.
Tove Gulbrandsen fra Næringshageforeningen og Daniel Ras-Vidal fra Foreningen for Innovasjonsselskap i Norge.

Omstillingsprosessen er også selvpålagt og springer ut fra et ønske om å bidra til modernisering av det norske innovasjonsapparatet. Målet er at Siva også i framtida skal være en relevant og attraktiv samarbeidspartner for nyskaping.

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter

Velkommen til Sivanett 2015: Årets foredragsholdere

Mange har sterke meninger om hva Siva kan, og bør, gjøre for å bidra til økt innovasjonskraft i Norge. Vi har spurt tre av Sivas nærmeste samarbeidspartnere hva de mener er Sivas viktigste utfordringer i tida framover.

Tove Gulbrandsen og Daniel Ras-Vidal diskuterer sine forventninger til Siva.
Tove Gulbrandsen og Daniel Ras-Vidal diskuterer sine forventninger til Siva. Foto: Kristin Svorte.

Tove Gulbrandsen, styreleder i Næringshagene i Norge:

– Hvilke forventninger har du til Sivas arbeid?

– Vi ønsker at Siva skal være en offensiv og synlig part i virkemiddelapparatet da vi som jobber under Siva-paraplyen ønsker å være synlige og attraktive i de miljøene hvor vi er representert. Samarbeidet mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva bør videreutvikles på en god måte, slik at vi som er aktører blir tettere og enda mer effektive samarbeidspartnere for næringslivet. Vår misjon skal være å drive lønnsom næringsutvikling der hele landet tas i bruk og det er viktig å bruke kreftene riktig.

– Vi ser at endringene i næringslivet går raskt, og det er viktig at det nettverket som Siva representerer kan være fleksibelt og operativt. Vi må ikke framstå som byråkratiske og tungrodde, tvert imot.

Hva bør Siva vektlegge framover?

Vi som jobber i distriktene på vegne av Siva ønsker å gjøre en best mulig jobb. Det er viktig for oss at Siva bidrar til å utvikle og videreutvikle innovasjonsnettverk og innovasjonsmiljøer over hele landet. Næringshagene er lite involvert i eiendom da dette er et område vi programmessig ikke skal ha noen særlig rolle i. Det som derimot er viktig for oss er at der Siva er inne på eiersiden for bedrifter eller nettverk, framstår som en god og løsningsorientert eier eller igangsetter for nye eiendomsprosjekter.

Hva er ditt råd til Siva?

Å bygge videre på den gode jobben som er gjort gjennom mange år. Siva har utviklet seg i takt med endringer i samfunnet, det er viktig at dette fortsetter. Det er også viktig å fortsette den gode kommunikasjonen med miljøene. Næringshagene arbeider i distriktene og for oss er det nettopp der «at slagene står» gjennom arbeidet for de mulighetene som finnes også i mindre miljøer. Hver arbeidsplass teller og vi spiller en rolle i utviklingen av både nytt og mer tradisjonelt næringsliv. Siva har gjennom årene vært en ubyråkratisk og tilgjengelig programoperatør; Jeg tror dette er en god plattform å bygge videre på, mener Gulbrandsen.

Daniel Ras-Vidal. Foto: Kristin Svorte.
Daniel Ras-Vidal. Foto: Kristin Svorte.

Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Foreningen for Innovasjonsselskap i Norge (FIN):

– Hvordan ønsker dere at Siva skal arbeide fremover?

FIN ønsker et fortsatt tett samarbeid Siva, da vår felles suksess avhenger av at innovasjonsselskapene lykkes i sitt arbeid med å få flere gründerbedrifter til å bli vekstbedrifter.
– Hva bør Siva vektlegge framover?

Ekstrabevilgningen på 30 millioner kroner til åtte inkubatorer åpner for nytenkning. Flere spennende initiativ er under planlegging, blant annet akseleratorprogrammer som er spissede innenfor enkeltnæringer og etablering av maker space/tech shop for å teste ut avansert produksjon. Begge gjennomføres lokalt men kan gjøres tilgjengelig nasjonalt for inkubatormiljøer og gründere. Videre prioriterer flere miljøer økt samarbeid med etablert næringsliv som private investorer, seriegründere og større bedrifter. Innovasjonsselskapene har en naturlig rolle når det gjelder åpen innovasjon og klyngesatsinger og samlet sett bygger dette enda sterkere og mer effektive øko-systemer for innovasjon og verdiskaping. Når det gjelder eiendom og satsingen på Sivas urbane agenda er mitt inntrykk at det er viktig med tett involvering av innovasjonsmiljøene i byene og tydelig kommunikasjon rundt kartlegging, identifiserte behov, målsetning og tidsplan.

– Hva er ditt råd til Siva?

Innovasjonsselskapene har utviklet seg er i dag partnere for drift av inkubatorer, klynger og kommersialisering av forskning, ofte i et og samme selskap. Flere har egen investeringsvirksomhet eller tette relasjoner til kapitalmiljøer og private investorer. Vi tror det er kombinasjonen av tilgang på kompetent kapital og systematisk forretningsutvikling hos TTO/inkubatorer som vil gjøre flere gründerbedrifter til vekstbedrifter. Vårt råd til Siva er å være en pådriver for godt samspill mellom innovasjonsselskapene, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. FIN og Abelia har utviklet en ny nasjonal pre-såkornordning som bygger på denne tenkningen, og vi samarbeider mer enn gjerne med Siva for å ytterligere profesjonalisere investeringsvirksomheten i tidlig fase. Lykkes vi så er det ikke bare vinn-vinn for Siva og FIN, men også for gründerne og Norge, sier Ras-Vidal.

Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael.
Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael.

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør Innovasjon Norge:

– Hva bør Siva legge vekt på fremover?

Det svaret kjenner de nok best til selv. Men å tydeliggjøre Sivas oppdrag og leveranser fra et kundeperspektiv, i et ellers så komplekst og uoversiktlig virkemiddelapparat, det tror jeg er en viktig oppgave for alle virkemiddelaktørene. Rydder vi først opp i egen tydelighet blir det enklere å jobbe bedre og tettere sammen.

– Vi må ha kunden i fokus i alt vi gjør, og jeg er sikker på at vi sammen har mye å gå på når det gjelder å forenkle, fornye og forbedre opplevelsen av våre tjenester ut i markedet.

– Hva er dine ønsker for Siva?

Jeg ønsker ny Siva-ledelse velkommen og ser frem til et mye tettere samarbeid fremover, også på ledelsesnivå, avslutter Krohn Traaseth.