norsk katapult

Stor interesse for Sivas testsentre

38 næringsmiljø fra hele landet har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Kandidatene representerer et mangfold av bransjer.

Les mer

Norsk industri trenger en koordinert kraftpakke

Morgendagens industribedrifter trenger mer kompetanse, samarbeid og infrastruktur for å beholde og styrke konkurranseevnen.

Les mer