Stor interesse for Sivas testsentre

38 næringsmiljø fra hele landet har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Kandidatene representerer et mangfold av bransjer.

Regjeringen har satt av 50 millioner til etablering av testsentre for små og mellomstore bedrifter, slik at nye løsninger kan testes i industriell skala. Næringslivet har vist stor interesse for ordningen, og da fristen gikk ut hadde Sivas administrerende direktør Espen Susegg en formidabel søknadsbunke på sitt bord.

Næringsminister Monica Mæland beskriver Norsk katapult som «næringslivets sløydsaler». Her sammen med Sivas administrerende direktør Espen Susegg.

– Dette er spennende og et godt utgangspunkt for ordningen. Kandidatene er til dels svært forskjellige og representerer derfor et mangfold. Nå gleder vi oss til å gå gjennom søknadene og velge ut hvem vi ønsker å gå videre med. Vi er avhengig av å holde tempo i prosessen, og ting vil gå raskt, sier Susegg.

Prosjektene har ulik spennvidde og omfavner alt fra helse- og velferdsteknologi til havbruk, robotisering og avansert prosessindustri.

– Dette viser at mange bedrifter ønsker å kunne teste nye produkter og produksjonsmetoder i Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

Hun beskriver ordningen som «næringslivets sløydsaler». Sentrene vil gi bedriftene mulighet til å gjøre mer testing og utvikling i Norge. De vil også kunne bidra til at flere utenlandske industribedrifter etablerer seg eller satser mer her til lands.

Tildeling 20. oktober
Norsk katapult utlyses som en åpen konkurranse i to trinn. Søkerne må være spesialisert innen teknologier som er relevant for utvikling av ny industri og dokumentere samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv.

Gjennom søknadsprosessen samarbeider Siva med Forskningsrådet og Innovasjon Norge om å velge ut de beste prosjektene. Søkere som i trinn 1 fremstår som godt kvalifiserte kandidater går videre til trinn 2. Her legges det opp til dialog og forhandlinger med søkerne. Endelig beslutning og tildeling skjer 20. oktober.

Disse har søkt:

 • Biotep, (Nofima AS), Tromsø
 • ByTeC, Mo i Rana
 • Catapult Life Science AS, Oslo
 • CMR Prototech AS, Bergen
 • Cold Tech, Narvik
 • Creator Makerspace AS, Stavanger
 • Digital Fabrication, (Verket FabLab AS og Halodi Robotics AS), Moss
 • Digital Health Catapult, Oslo
 • Egersund Energy HUB, (Energy Innovation AS), Egersund
 • EON Reality Norway AS, Narvik
 • Forankrings- og løfteteknologi til havs, (DNV GL AS), Bergen
 • Hackstad AS, Fredrikstad
 • Havlandet RAS Pilot AS, Florø
 • Hell Arena AS, Stjørdal
 • Inkubator Ås AS, Ås
 • Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, (Borg Plast-Net), Fredrikstad
 • Kongsberg katapult, (Kongsberg Innovasjon AS), Kongsberg
 • Marine Industri 4.0 Catapult, (Sintef Ocean AS), Hitra/Frøya
 • Materialteknisk pilotsenter, (Elkem AS), Grimstad
 • Nasjonalt katapultsenter for framtidens prosessindustri, (Herøya Industripark AS), Porsgrunn
 • Norsk katapultsenter for havenergi, (Runde Miljøsenter AS), Runde
 • Norwegian Clinical Test Unit in Oncology, (Oslo Cancer Cluster Inkubator AS), Oslo
 • Norwegian Manufacturing Technology Center, (Sintef Raufoss Manufacturing AS), Raufoss
 • Norwegian Smart Care Lab, (Validé AS), Stavanger
 • Ocean Catapult, (Stadt Towing Tank AS), Måløy
 • Oslofjorden Research and Test Centre, (Norrønt AS), Asker/Røyken
 • RASlab, (Stiftelsen Industrilaboratoriet), Bergen
 • Risavika Biosenter, (Biosentrum AS), Stavanger
 • Senter for anvendt digital intelligens, (Smart Innovation Norway AS), Halden
 • Skap Futura, (Lindesnes Næringshage), Mandal
 • Smart City Center, (Nordic Edge AS), Stavanger
 • Sustainable Marine Innovation Arena, (NCE Maritime CleanTech), Stord
 • TechYard AS, Førde
 • Testsenter Trondheim Havn, (Trondheim Havn IKS), Trondheim
 • Velle Utvikling AS, Tønsberg
 • Verify the Solution AS, Horten
 • Winding Technology AS, Hareid
 • ÅKP Blue Innovation Arena AS, Ålesund

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

 • Enighet mellom Siva og Nordic Pharma

  Siva og Nordic Pharma kom 6. februar til enighet om overtakelse av industrianlegget i Kaldfjord. Partene ble enige om en avtale som innebærer at Nordic Pharma kjøper den delen av industrianlegget som selskapet i dag leier hos Siva. Forhandlingene skjøt fart da partene på ny kom sammen 5. og 6. februar i Bodø. Etter at samtalene […]

 • Sparker i gang nytt katapult-senter for vareproduksjon

  I dag ble «Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre» åpnet på Raufoss, en av de to første katapult-sentrene i Norge. Senteret skal hjelpe bedrifter med å ta ideer raskere fra konsept til marked.

 • Katapult-sentrene kommer

  Det er to måneder siden de første katapult-sentrene ble tildelt til Elkem i Kristiansand og Sintef Manufacturing på Raufoss. Vi tar tempen på hvordan de ligger an noen uker før åpning.

Flere artikler

 • Siva bygger innovasjonssenter på Åndalsnes

  Siva bygger innovasjonssenter på Åndalsnes. Det blir en viktig koblingsboks for næringsliv, forskning og utvikling og gründere fremover. Senteret bygges på Øran og skal etter planen stå ferdig på nyåret 2019.

 • Nytt katapult-senter for framtidens materialer

  I dag åpner katapult-senteret Future Materials på Sørlandet. Det gir tilgang til testfasiliteter og kompetanse innen materialteknologi og skal hjelpe små og mellomstore bedrifter fra hele landet med å få ideer raskere ut i markedet.