Vil gjøre Mandal til hub for havvind

– Basevirksomhet for havvind vil kunne gi store ringvirkninger. Vi har blitt engasjert for å prøve å bygge opp et lokalt prosjekt, samtidig som vi vil forsøke å koble opp prosjekter fra andre regioner, forteller daglig leder Are Østmo i Lindesnesregionen Næringshage.

Bilde av sjø og skjærgård utenfor Mandal
Global Ocean Technology vil satse på baseaktivitet for havvind på Gismerøya i Mandal.

Global Ocean Technology (GOT) er ett av flere selskap som satser på havvind i Norge. De har på få år etablert seg som en betydelig leverandør av produkter, teknologi og teknisk service til markedene innen offshore energi og marin industri. Nå vil de satse på et nytt forretningsområde, med baseaktivitet for havvind på Gismerøya i Mandal.

Kunnskap og nettverk

GOT har vært målbedrift hos Lindesnesregionen Næringshage i flere år, og har blant annet fått bistand til utviklingsprosjekter og kommunikasjonsstrategi. Når de nå skal inn på et nytt forretningsområde, er det naturlig å fortsette samarbeidet.

– Prosjektet kan bidra til å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. For å nå de målene som verden har satt seg, er det viktig å dra nytte av pågående og allerede utviklet teknologi og kompetanse, og tenke samarbeid. Da kan en Siva-næringshage bidra til å koble, mobilisere og kommunisere til andre bedrifter i regionen, sier direktør Innovasjon i Siva, Kristin Eriksen.

Prosjektet kan bidra til å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

- Kristin Eriksen

Drifts og vedlikeholdsbase

Med etableringen av selskapet Windport AS og prosjektet «Wind Port Mandal» ønsker GOT å utvikle tjenester og infrastruktur rettet mot utbygging og drift av havvind. I første omgang for feltet Sørlige Nordsjø II, som ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs i juni 2020. I driftsfasen vil det være behov for kontinuerlig vedlikehold, og operatørene av vindturbinene vil ha behov for en drifts- og vedlikeholdsbase på land.

GOT drifter i dag en rigghavn på Gismerøya. Ingen havn er nærmere feltet, og det er her de ønsker å videreutvikle sin kompetanse og erfaring inn i et nytt marked for havvind. Selskapet er allerede i dialog med konsortiene som kjemper om å bygge ut Sørlige Nordsjø II, for å avklare hvordan de kan etablere de mest effektive løsningene basert på en nullutslippsvisjon. GOT ønsker at det etableres et felles operasjonelt miljø for drift og utvikling. Målet er å integrere både operatører og leverandører, og skape et fullskala servicemiljø som kan understøtte en rekke operasjoner.

– Vi har fått god mottakelse i de innledende drøftingene vi har hatt med flere konsortier, og har etablert gode samarbeidsrelasjoner og konkrete aksjoner som vi jobber videre med, sier administrerende direktør Øystein Sunde Pedersen i Global Ocean Technology.

Han forteller at selskapet har jobbet med planene siden den forrige regjeringen lanserte Sørlige Nordsjø II for havvind, for å være klare den dagen de faktiske konsesjonene skal tildeles.
– Nå rykker dette stadig nærmere, og vi er spent på å følge konkretiseringen av den nåværende regjeringens løp, sier Pedersen, som mener Mandal har en unik beliggenhet på grunn av nærhet til feltet, kort innseiling fra åpent hav, gode dybdeforhold og tilgjengelige arealer.

Et felles prosjekt

Global Ocean Technology ønsker å være lokomotivet for satsing på havvind, men er også opptatt av å få med seg underleverandørene på veien. Egen offshore-erfaring, kombinert med satsing på teknologiutvikling og samhandling regionalt, blir viktig. Lindesnes kommune og Kristiansand Havn er med som partnere i prosjektet, og det jobbes med å inkludere flere i det videre løpet.

– At dette er et felles prosjekt er viktig for oss for å styrke satsingen, og for å fremstå troverdig og slagkraftig. GOT og Windport kan ikke levere alle tjenester, men sammen med partnere kan vi tilby en fullskala service-hub som kan betjene både utvikling og drift av havvind i Nordsjøen, forteller Pedersen.

– Støtten fra næringshagen har vært viktig for GOT i mange år, og vi er svært takknemlige for det tette og konstruktive samarbeidet med dem, avslutter han.

GLOBAL OCEAN TECHNOLOGY GROUP:

  • Med base langs kysten av det sørlige Norge har GOT bygget seg opp til å bli et havbasert teknologi-konsern med fokus på marin/offshore.
  • Selskapet baserer seg på regionens eksisterende teknologi og kompetanse innenfor Energi- og Marine sektoren.
  • De tilbyr all design, engineering og dokumentasjon som er nødvendig for bygging av skip og flytende strukturer.
  • GOT Rigghavn i Mandal har moderne verkstedsfasiliteter, produksjonsanlegg, store lagerområder, utmerket logistikk og kort seilingsavstand til og fra flere norske oljefelt.
  • Her vil GOT nå etablere en grønn base for havvind for Sørlige Nordsjø II, i både utbyggings- og driftsfase.
  • GOT Group har i overkant av 250 ansatte, en omsetning på 400 millioner kroner og kontor i Mandal.