Mobiliseringsprosjekt med nasjonal effekt

Siva har over tid jobbet med å tilgjengeliggjøre og øke kunnskapen om ordningen Norsk katapult hos sine partnere. Det har gitt bedre samarbeid mellom Sivas virkemidler og ført til at flere bedrifter har tatt i bruk katapult-sentrene over hele landet.

Et bredt sammensatt ekspertteam jobber sammen med Siva for å gi enda flere bedrifter muligheten til å bruke utstyret, tjenestene og kompetansen ved katapult-sentrene. 
Bildet er fra bedriftsbesøk hos Renevo. Foto: Anne Kristin Helgeland/Rogaland ressurssenter
Et bredt sammensatt ekspertteam jobber sammen med Siva for å gi enda flere bedrifter muligheten til å bruke utstyret, tjenestene og kompetansen ved katapult-sentrene. Bildet er fra bedriftsbesøk hos Renevo. Foto: Anne Kristin Helgeland/Rogaland ressurssenter

– Det er flott å se at mobiliseringsprosjektet gir resultater. Særlig gledelig er det å se den nasjonale effekten som kommer til nytte for bedrifter i samtlige fylker, sier Randi Torvik, fagleder for Innovasjon i Siva. 

Tettere koblinger

Arbeidet med å mobilisere bedrifter fra Siva-strukturen til katapult-prosjekter startet tilbake i 2018. Utgangspunktet var å gi næringshagene og inkubatorene kunnskap om hva den nasjonale ordningen Norsk katapult kunne tilby, og på den måten sette dem i stand til å være pådrivere for mobilisering av bedrifter til de fem nasjonale katapult-sentrene. 

Nå konkluderer en rapport fra Mimir Analytics med at prosjektet har bidratt til bedre samspill mellom Norsk katapult og Sivas programaktivitet (næringshager og inkubatorer, red.anm). Dette er en styrke for det nasjonale innovasjonssystemet. 

– Der hvor inkubatorene og næringshagene sitter med høy kompetanse innen forretningsutvikling, sitter katapult-sentrene  med kompetanse på teknologiutvikling. Når disse kobles tettere sammen, bidrar det til synergier og koordinering mellom sentrale virkemidler som kommer norske bedrifter over hele landet til gode, sier Torvik 

Det er særlig gledelig å se den nasjonale effekten som kommer til nytte for bedrifter i samtlige fylker.

- Randi Torvik

Økning i antall katapult-prosjekt

Rapporten viser også til konkrete resultater i form av at flere inkubatorer og næringshager har tatt i bruk og henvist sine bedrifter til katapult-sentrene. Kjennskapen til Norsk katapult blant disse bedriftene har også økt betraktelig etter at prosjektet startet.  
 
– Norsk katapult har vist seg å være et viktig verktøy i verktøykassen til næringshagene og inkubatorene. Med mobiliseringsprosjektet har vi fått det ut av verktøykassen og opp på arbeidsbenken, hvor norske bedrifter kan dra nytte av fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk hos katapultene, som de ikke besitter selv, sier Beate Rotefoss, seniorrådgiver i avdeling Innovasjon i Siva. 
 
Hun har sammen med seniorrådgiver Industri, Arild Petersen, ledet mobiliseringsprosjektet fra Siva sin side. 
 
– Dette er et veldig godt eksempel på sømløst samarbeid mellom Siva sine virkemidler og avdelinger, og på hva vi kan oppnå sammen, påpeker Petersen.  

Illustrasjon med norgeskart
Illustrasjonen viser fylkesvis antall bedrifter som har fått innvilget støtte fra Siva-fondet, og samlet beløp de har mottatt. (Tall per oktober 2021)

Nasjonal effekt

Etableringen av et eget ekspertteam er ifølge rapporten innovasjon i seg selv når det gjelder innovasjonsvirkemidler, og beskrives som en viktig suksessfaktor i mobiliseringsprosjektet. Teamet består av syv representanter fra ulike inkubator- og næringshagemiljø. De bidrar med rådgiving og kompetanseheving for ansatte i næringshager og inkubatorer, om hvilke muligheter som ligger i katapult-ordningen og mobiliseringsprosjektet. De har også en sentral rolle i å koble bedrifter og katapult-senter, samt klargjøre prosjektene for involvering av katapult-sentrene.  

Mobiliseringsprosjektet har også bidratt til fylkesoverskridende aktiviteter, , og det er særlig ekspertteamet som bidrar til dette. De er garantien for kontinuitet på kompetanse om katapult-ordningen. De har ikke lokal tilhørighet til den enkelte region, næringshage eller inkubator, men jobber på tvers av alle grenser og program. Undersøkelsen viser at det bidrar til fleksibel, rask og effektiv tilbakemelding og oppfølging, uavhengig av hvor bedriftene er lokalisert.  

–  Økt koordinering mellom regionene og deres innovasjonsselskap er kanskje prosjektets største styrke. Det bidrar til effektiv tilgang til nasjonal spisskompetanse, samtidig som det styrker inkubatorene og næringshagene sin relevans ovenfor næringslivet, understreker Randi Torvik i Siva. 

Les mer om hvordan katapult-senteret Manufacturing Technology på Raufoss har bistått CA Technology Systems. Dette er ett av mer enn 800 prosjekter hvor bedrifter hos katapult-sentrene får avgjørende kompetanse- og teknologioverføring fra internasjonalt ledende bedrifter og institutter:   

Norsk sykkelgirprodusent vil ut i verden

 

FAKTA NORSK KATAPULT

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som skal gjøre det enklere for bedrifter å utvikle prototyper, herunder teste, simulere og visualisere.  
Katapult-senterne bidrar til dette ved å tilby fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk som bedrifter ikke har selv.  
Det er et sentralt premiss i ordningen at bedrifter – gjennom et katapult-prosjekt - kan redusere den økonomiske og teknologiske risikoen i innovasjonsprosjekt, få tilgang til kunnskap, og som et resultat av dette raskere ta steget fra idé til markedsintroduksjon. 

Fem katapult-senter er hittil etablert under ordningen:  
 
· Manufacturing Technology: Tilbyr bedriftene testfasiliteter og kompetanse gjennom syv minifabrikker der bedriften kan utvikle, teste og simulere avansert produksjonsteknologi.  
· Future Materials: Tilbyr bedriftene tjenester for å optimalisere bærekraftige materialer og prosesser langs hele verdikjeden fra råvare til ferdig formet produkt. Har fysiske testsentre hos Elkem Technology, ReSiTec, Norner og Mechatronics Innovation Lab (MIL).  
· Ocean Innovation: Tilbyr bedriftene testfasiliteter og kompetanse for å utvikle, teste og simulere teknologier for havnæringen.  
· DigiCat: Tilbyr bedriftene testfasiliteter og kompetanse for virtuell prototyping og digitale tvillinger av fremtidens produkter, løsninger og tjenester.  
· Sustainable Energy: Tilbyr bedriftene kompetanse og testfasiliteter til lands, til havs og på skip for å utvikle, teste og simulere bærekraftige energiløsninger.