Vil endre transportbransjen

– Kort fortalt skal vi bidra til å gjøre det enklere å finne ledige transportører innen partigods for B2B, sier gründer og CEO Stian Vere i Swipload, som forteller at så mye som hver tredje lastebil i Norge kjører med ledig kapasitet.

swipload-stian-vere-portrett_foto_Erlend Haddeland (1)

Med Swipload har Vere som mål å bygge Norges og Skandinavias ledende digitale plattform for transportanskaffelser og digital megling. Den skal sørge for færre tomme lastebiler på norske veier, en enklere og mer effektiv hverdag for både vareeiere og transportører, og til syvende og sist en mer bærekraftig transportbransje. Nylig fikk selskapet nye eiere og hentet inn millioner i kapital til videre vekst.  

 

Næringshagen helt avgjørende 

I oppstartsfasen fikk Swipload økonomisk støtte fra både Farsund kommune og Innovasjon Norge. I tillegg har de samarbeidet tett med Lister Nyskaping, som er operatør i Sivas nasjonale næringshageprogram. Næringshagen har blant annet bidratt med nettverk, faglig veiledning og hjelp til å manøvrere i virkemiddelapparatet. 

– Swipload er en utrolig spennende aktør, og vi har vært heldige å få jobbe med dem helt fra oppstarten, sier forretningsutvikler Smiljana Divjak i Lister Nyskaping. 

Hun påpeker at bedriften representerer noe helt nytt i sin bransje, og mener de har spennende utviklingsmuligheter foran seg. 

– Ambisjonen om å endre en hel bransje er stor, men vi er ikke i tvil om at Swipload vil få det til, sier Divjak. 

 

Ifølge gründer Stian Vere hadde ikke Swipload vært der de er i dag uten næringshagen. 

– Det har vært viktig for oss å ha tilknytning til lokalt nettverk og kompetanse. Lister Nyskaping har vært en viktig sparringspartner, både inn mot virkemiddelapparatet og ut mot markedet gjennom sitt nettverk. 

Felles kommunikasjonspunkt

Selve plattformen ble lansert for noen utvalgte aktører på slutten av fjoråret, og er i stadig utvikling. I dag omfatter løsningen mer enn 350 transportører som alle er godkjente, kvalitetssikrede og opererer med norsk transportløyve på like konkurransevilkår.   

– Det er en pool som øker, og nesten ingen har falt fra siden vi startet opp. Det er en god indikasjon på at dette er en løsning de ønsker, sier Vere. 

Helt konkret fungerer Swipload som en applikasjon hvor man samler både egne og Swipload sine transportører i ett, felles kommunikasjonspunkt. Effekten er at man reduserer tid på telefon og e-post i anskaffelsen av transport, og fjerner det manuelle arbeidet før, underveis og etter transporten. Selvfølgelig helt digitalt. Dette gjør at brukeren får en oversiktlig og effektiv dialog med transportørene man benytter i det daglige.  Applikasjonen fungerer bra hos bedrifter, hos speditører som frakter mye gods, og selvfølgelig for transportørene selv, som mer effektivt får tilgang på oppdrag. Transportørene kan selv velge ulike varslingsmetoder for oppdrag og destinasjoner.  

Bilde av person ved trafikkert vei.
BEDRE KAPASITETSUTNYTTELSE: Så mye som hver tredje lastebil i Norge kjører med ledig kapasitet. Det vil Swipload- gründer Stian Vere gjøre noe med.
Foto: Erlend Haddeland

Færre tomme biler

For de som ofte bestiller transport fra flere forskjellige steder, til varierende tider - og med varierende type gods og mengde, vil løsningen være både tids- og kostnadsbesparende. De får sitt oppdrag eksponert til norske transportører, og får tilbud fra aktører som kan levere på oppdragets betingelser. For transportørene, som også kan sette opp varsel om godsoppdrag på strekninger som er aktuelle frem i tid, kan løsningen bety færre tomme lastebiler. I dag kan en transportør fort ende opp med å kjøre tom bil på lange strekninger rundt om i landet. Dersom gründer og CEO Stian Vere i Swipload får det som han vil, blir det nå slutt på det. 

– I Swipload kan transportøren finne oppdrag og hente godset på veienBryter man dette ned helt spesifikt, handler det om hvor full bilen din er og hvor mye gods du får tak i når du kjører fra A til B. Lav fyllingsgrad preger norsk transportbransje, som har lave marginer. Skal vi lykkes, må vi endre hele bransjen, sier han.

Bilde av to personer som står sammen.
INN PÅ EIERSIDEN: Stian Rustad i R-Venture sammen med Stian Vere i Swipload. (Foto: Swipload)

Tre fremtidsrettede investorer

På veien for å klare dette, fikk Swipload i slutten av april med seg nye investorer fra både gründer-, logistikk- og shipping-verdenen i form av R-Venture, DSD og Tschudi Logistics. Totalt hentet de inn 4,5 millioner kroner i frisk kapital. Det gir ro til å rette fokus mot salg og brukervekst.  

–  Det er utrolig viktig at Swipload har fått på plass strategiske og riktige industrielle eiere. Ikke bare med kapital, men også mye erfaring og kompetanse. Å tilføre nye digitale og innovative løsninger for godsmegling gir mange spennende muligheter, men det krever også vilje til å endre måten man arbeider på. Det vil ta tid. Derfor har det vært viktig for Swipload å få med nye eiere som har sett behovet og nødvendigheten av dette, og som samtidig har en langsiktighet i sitt eierskap, forteller Vere. 

Bidrar til et digitalt miljøløft

Swipload har også et prosjekt gående sammen med SINTEF, hvor de skal kartlegge mulighetene for å utvikle et Co2-regnskap for transporttjenester i Norge. Målet er at industribedrifter eller andre kjøpere av transport skal kunne velge transporttjenester basert på andre parametere enn kun pris. I første omgang er målet å få utarbeidet en rapport som kartlegger og analyser hva slags tekniske løsninger som trengs for at CO2-regnskap innen norsk godstransport på vei kan bli en realitet. Anbefalingene fra rapporten skal søke støtte fra Pilot-T til videre produkt- og strategiutvikling.