Næringshagene og BI tilbyr gratis kompetanseheving

I samarbeid med BI kan alle næringshager i landet nå tilby fem gratiskurs med studiepoeng til sine tilknyttede bedrifter. Kursgjennomføringen er digital, og tilbudene er særlig rettet mot nyutdannede, unge, arbeidsledige og permitterte.  

Bilde av oppslått bok foran en PC
Foto: Nick Morrison/Unsplash

 Næringshagene i Sivas nasjonale nettverk er pådrivere for nyskaping og vekst, og er viktige arenaer for kompetanseheving og kunnskapsdeling. Tilbudet fra BI gir en merverdi til det spekteret av tjenester som næringshagene tilbyr, sier Randi Torvik, fagleder team inkubator og næringshage i Siva.

Tilbudet fra BI gir en merverdi til det spekteret av tjenester som næringshagene tilbyr.

- Randi Torvik

Karrieretjeneste

Kursene skal bidra til å øke jobbsjansen og styrke tilknytningen til arbeidslivet blant deltagerne, og er satt opp av BI basert på deres kompetanse om hva virksomheter særlig etterspør. De fem kursene som tilbys gratis er:  

  • Økonomi og forretningsforståelse 
  • Prosjektledelse 
  • Digital forretningsforståelse 
  • Customer Experience Management 
  • Bærekraft som konkurransefortrinn.  

Som et ekstratilbud vil deltakerne i løpet av kursperioden tilbys karrieretjenester via BIs Karrieresenter. Her vil de få konkrete tips til jobbsøking og tilgang til BI sin karriereportal. BI tilbyr også en CV-dag, hvor man kan få individuelle tilbakemeldinger.  

Midler til kompetanseheving

Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) gjennom programmet ‘’Tilskudd til fleksible utdanningstilbud for nyutdannede, unge uten jobberfaring og ledige/permitterte’’.  

– Dette tilbudet illustrerer hvordan Siva-strukturen kan brukes som en viktig distribusjonskanal for kompetanseheving for bedrifter i hele Norge, påpeker Randi Torvik.  

Opptakskravet er generell studiekompetanse, men man kan også søke på bakgrunn av realkompetanse.  

Hvert av dem fem kursene gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng. Alle kan dessuten innpasses i BI sin Bachelor of Management grad. Denne graden er tilpasset livslang læring, der studenter kan sette sammen de fleste elementene etter eget ønske fra alle typer utdanningsområder. 

Alle de fem kursene gjennomføres høstsemesteret 2021, og det første kurset starter 20. august. Det er begrenset med plasser, så BI anbefaler derfor å være raskt ute med å søke.  

For mer informasjon om kursenes innhold, gjennomføring og hvordan man søker: Gratis kurs for arbeidsledige | BI