Innovativ husdyrmerking på Os

Hvilket materiale vil fungere godt i ulike utendørsklima, ha minst mulig miljøfotavtrykk og overholde strenge offentlige godkjenningskrav for kontakt med både dyr og næringsmiddel? Materialvalget er helt avgjørende for om OS ID lykkes på eksportmarkedet, og sammen med katapult-senteret Future Materials har de funnet svaret. 

Bilde av to personer sammen med kyr
OS ID er en internasjonalt ledende utvikler og produsent av øremerker for husdyr. (Foto: Tom Gustavsen)

Gjennom katapult-prosjektet har OS ID fått kunnskap om miljøfotavtrykket til eksisterende råstoff og alternative materialer. Dette legges til grunn når produksjonsprosessen skal videreutvikles.  

Norden som hjemmemarked

OS ID produserer husdyrmerker og bjeller for husdyr. Selskapet er både en produsent og en avansert produktutvikler. Den norske virksomheten drives fra Os i Østerdalen, med 45 lokale medarbeidere. Hjemmemarkedet er hele Norden, og rundt 50 prosent av øremerkene går til eksport. Bedriften ble stiftet av gründeren Karstein Horten helt tilbake i 1936, da han laget øremerker til husdyr ved å hamre ut merkene fra håndtak til melkespann. Øremerket er dyrets identitetsbærer for eier, meierier, slakterier, rådgivningstjenester, veterinærer og myndigheter.  

Ledende produktutvikler

OS ID tar selv hånd om både produktutvikling og produksjon, og bringer med seg innspill fra alle aktørene i verdikjeden i utviklingsarbeidet.  

Selskapet er en del av Antelliq, verdens største selskap innen identifikasjon og overvåkning av husdyr og kjæledyr. Dermed får OS ID og tilknyttede aktører tilgang til den mest moderne teknologien i verden innen intelligent husdyrhold.  

OS ID har vært målbedrift i Rørosregionen Næringshage siden høsten 2016. Næringshagen har blant annet bidratt til å sette bedriften i kontakt med katapult-senteret. 

Samarbeidet mellom OS ID og Futire Materials var effektivt, og sparte OS ID for cirka ett års utviklingstid. (Foto: Tom Gustavsen)
Samarbeidet mellom OS ID og Futire Materials var effektivt, og sparte OS ID for cirka ett års utviklingstid. (Foto: Tom Gustavsen)

Obligatorisk merking 

Fra en sped start på 1980-tallet, ble elektroniske storfemerker i 2010 godkjent som offisielle øremerker. Norge var det aller første landet i verden som innførte obligatorisk elektronisk øremerking av småfe. 

Merkets eierkode og dyrets individnummer inngår i all dataflyt gjennom alle ledd i verdikjeden: Ved fødsel, fôring og melking; ved veiing, kjøp, salg og forflytninger av dyr; ved veterinærbehandling, rapporteringer og ved slakting.

Utfordring med moderne materiale

Husdyrmerkene produseres i plast, hvor teksten er laserpreget og merkene sveiset sammen med ultralyd. Norner er partner og deleier i Future Materials, med verdensledende kompetanse på polymerer og plastindustrien. Gjennom katapult-prosjektet bidro de til å gi OS ID nye muligheter rundt materialvalg. Husdyrmerkene kan nå produseres i ulike typer plast, optimalisert til formålet, og de er velfungerende i ulike klima som Grønland og Australia. Dette gir også OS ID mulighet til å skreddersy produktet til ulike internasjonale markeder. 

Nye og ulike plastproduserte husdyrmerker vil kreve endret funksjonalitet i produksjonslinjen, og OS ID er i en prosess rundt dette. Også her vil katapult-sentrene kunne bli viktige bidragsytere for ny og optimalisert produksjon i Norge. 

FAKTA OS ID

  • OS ID er en internasjonalt ledende utvikler og produsent av øremerker for husdyr.
  • Selskapet er en del av MSD Animal Health Intelligence, verdens ledende selskap innen dyrehelse, merking og aktivitetsmåling, og er til stede i mange land og i flere verdensdeler.
  • Gjennom bruk av katapult-senteret Future Materials har OS ID fått kunnskap om miljøfotavtrykket til eksisterende råstoff og alternative materialer.
  • OS ID har vært målbedrift i Rørosregionen Næringshage siden høsten 2016.