Bedre puls

- Innovasjonsselskapene og katapult-sentrene har snudd seg raskt for å bistå sine bedrifter i en krevende tid. Vi ser også stor variasjon i hvordan bedriftene håndterer effektene av korona-pandemien, hvilket langt på vei henger sammen med at noen bransjer treffes mye hardere og mer direkte enn andre.

Bildet viser en person som ser på forskjellige grafer på en ipad
Photo by Adeolu Eletu on Unsplash

Det sier Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør i Siva, og fortsetter:

- Vi ser en positiv utvikling, og at pulsen går fra panikk i retning et mer normalt nivå, men situasjonen er fortsatt svært kritisk.

For å kunne få en viss oversikt over effektene av korona-pandemien gjennomfører Siva pulsmålinger rettet mot innovasjonsselskapene og katapult-sentrene. Den første ble gjennomført 20. mars. Du finner en kort rapport for hver av pulsmålingene på tema-siden for korona-pandemien.

 

Litt lysere

De første ukene ble situasjonen vurdert som stadig mørkere. De siste par ukene har dette snudd til at stadig flere opplever situasjonen som lysere.

Ser du i dag, sammenlignet med for en uke siden, lysere eller mørkere på effekten av koronasmitten for verdiskapingen i norsk industri og næringsliv?

Stor variasjon

Våre tall viser at det er stor variasjon i hvordan bedriftene rundt omkring klarer å tilpasse seg til utfordringene som korona-pandemien skaper. Utviklingen er imidlertid positiv. Andelen bedrifter som klarer å tilpasse seg godt og svært godt har fra 2. til 16. april økt fra 15 til 22 prosent.

Slik du ser det, hvordan har bedriftene dere er i dialog med stort sett maktet å tilpasse sin forretningsmessige virksomhet til utfordringene som korona-pandemien skaper?

 

Lite permittering

Andelen innovasjonsselskaper og katapult-sentre som vurderer å permittere i løpet av en 1-3 ukers periode har sunket fra over 25 prosent 20. mars til omtrent fem prosent 16. april. Fra 20. mars har andelen som ikke planlegger å permittere medarbeidere økt fra 60 prosent til over 90 prosent i samme periode.

Har eller planlegger din virksomhet å permittere medarbeidere?

Mer normalaktivitet

Innovasjonsselskapene og katapult-sentrene ser ut til å ha fått mer kontroll på sin situasjon. Betydelig flere innovasjonsselskaper og katapult-sentre klarer nå å opprettholde mer av sin normalaktivitet enn ved utbruddet av pandemien. Aktiviteter som å være en god sparringpartner i forretningsutvikling og bistå med svar på spørsmål om tiltakspakker, virkemidler og permitteringsregler har vært prioritert høyt den siste tiden.

Hvor stor del av «normalaktiviteten» overfor kundene gjennomfører din virksomhet denne uka, sammenlignet med om vi ikke var blitt rammet av korona-smitten?

 

 

Deler og inspirerer

Innovasjonsselskapene spiller en viktig rolle under pandemien. De deler informasjon om tiltak og samler inn erfaringer som bedriftene gjør seg. Dette er nyttig kunnskap som de deler med bedriftene som de har kontakt med.

Gjennom pulsmålingene har vi også spurt om tiltak og vurderinger som innovasjonsselskapene og katapult-sentrene vil dele. Se særlig rapportene for Pulsmåling 26. mars og Pulsmåling 16. april der det listes en rekke ting. Her meldes det om tettere dialog med bedriftene enn noen gang tidligere, utstrakt bruk av digitale verktøy, bistand til å avklare viktige spørsmål, prøve å se mulighetene og at det kommer en tid etterpå osv. Det meldes også om at bedriftene sier de i denne tiden har stor nytte av å være tilknyttet en næringshage eller en inkubator.

Siva får stadig hyggelige tilbakemeldinger som viser viktigheten av å dele ideer og tiltak mellom Siva-partnerne. Det bidrar til å spille hverandre gode, og det inspirerer.

- Det trenger vi særlig i den situasjonen vi alle nå står i – og en tid der innovasjonsselskapene og katapult-sentrene kan spille en ekstra viktig rolle for mange bedrifter over hele landet, sier Preben Sandborg Røe.