Siva mobiliserer innovasjonsselskapene

Siva ber om økt finansiering av næringshager og inkubatorer, slik at små og mellomstore bedrifter raskt får den hjelpen de trenger for å overleve korona-krisen. – Den nasjonale siva-strukturen er en sentral bidragsyter i den pågående krisen, mener Sivasjef Ingrid Riddervold Lorange.

Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva
Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

Denne uka oversendte Siva et forslag til Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltak som raskt kan bidra til at innovasjonsselskapene kan støtte flest mulig bedrifter i den krevende situasjonen de befinner seg i. Hovedpunktene i forslaget dreier seg om å frafalle kravet om 25% egenfinansiering fra bedriftene som får utviklingshjelp fra næringshagene og inkubatorene.

Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva, mener den nasjonale og regionale strukturen for innovasjon og næringsutvikling vil være en sentral bidragsyter for å hjelpe næringslivet gjennom den pågående krisen.

– Vi mener det er kritisk at innovasjonsselskapene klarer å opprettholde sin drift med et godt tjenestetilbud som kan støtte svært mange bedrifter over hele landet i denne krisen, så vel som for å skape vekst i etterkant. For å få det til, er det tvingende nødvendig at de har forutsigbar og forsterket finansiering i denne fasen.

– Situasjonen i næringslivet er dramatisk og rammer små og mellomstore bedrifter særlig hardt. Gjennom å mobilisere og forsterke Siva-strukturen, vil mange av disse bedriftene raskt kunne få den bistanden de trenger for å overleve koronakrisen, sier Lorange.

Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva
Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

Trenger et samordnet virkemiddelapparat

Lorange mener det vil være særdeles viktig at virkemiddelapparatet er godt samordnet i tida som kommer. For strukturen av innovasjonsselskaper som arbeider tett på bedrifter i hele landet, vil oppdatert informasjon være avgjørende for at de kan støtte bedriftene på en effektiv måte. Siva har derfor foreslått at Nærings- og fiskeridepartementet bistår Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd med å etablere en felles oversikt over relevante støtteordninger som kan kommuniseres til bedrifter som oppsøker virkemiddelapparatet.

I tillegg til å hjelpe næringslivet gjennom den pågående situasjonen, er Siva også opptatt av å sikre vekst og stabilitet i fasen som kommer etterpå.

– I ukene og månedene som kommer vil vi se nærmere på forslag til hvordan innsatsen kan forsterkes også når denne fasen av krisen er over. Effekten av innovasjonsselskapenes innsats vil være best dersom den er koordinert og skjer i tett samarbeid med alle aktørene i virkemiddelapparatet, sier Lorange.

Les mer: Siva-strukturen viktigere enn noen gang

Om Siva-strukturen

Siva-strukturen består av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, innovasjonssentre og industribygg. Gjennom denne strukturen får bedrifter over hele landet tilgang til kompetanse, nettverk, partnere og fasiliteter. Strukturen reflekterer næringslivet i den regionen eller det distriktet det enkelte selskap er lokalisert i, og fungerer i mange sammenhenger som en dør inn i det næringsrettede virkemiddelapparatet.