Koronaviruset truer småbedriftene: – Siva-strukturen viktigere enn noen gang

– Til vanlig hjelper vi bedriftene med å vokse, nå handler alt om å få dem til å overleve, sier Stig Hansen, leder for Næringshagene i Norge og daglig leder i Nordkappregionen næringshage.

Bildet viser Stig Hansen, leder for Næringshagene i Norge
Stig Hansen, leder for Næringshagene i Norge

Situasjonen for bedriftene i næringshagene og inkubatorene blir mer dramatisk for hver dag som går. Mange har store inntektstap, stram likviditet og behov for driftstilpasninger.

Hele Siva-strukturen mobiliserer nå mot viruset som truer de 5000 bedriftene over hele landet som får tilgang til nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter hos en Sivapartner. Det rustes til kamp for å forsvare arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn. Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva, mener den nasjonale og regionale strukturen for innovasjon vil være en sentral bidragsyter for å hjelpe næringslivet gjennom den pågående krisen.

Raske grep fra Sápmi Næringshage

Nå i startfasen har bedriftene et akutt behov for informasjon og for å sikre likviditeten. Sápmi næringshage tok raskt tak i begge behovene.

De samlet viktig informasjon fra mange kilder og benyttet Siva-strukturen til å distribuere det til alle næringshager i landet. Dermed slipper næringshagene å bruke dyrebar tid på å lete rundt på nettet etter kritisk viktig informasjon fra bankene, Innovasjon Norge, NA, NHO, Folkehelseinstituttet osv.

Sammen med Indre Finnmark Investeringsselskap har Sápmi Næringshage også etablert et krisefond for å dekke målbedriftenes egenandel for å delta som målbedrift i næringshageprogrammet. Dermed får målbedriftene gratis tjenester fra næringshagen ut året. De som har allerede har betalt i 2020, få beløpet tilbakebetalt. Nordkappregionen Næringshage har fått på plass en lignende ordning i Hammerfest.

Godt samarbeid med Siva

– Vi ser fram til å samarbeide med Siva om å utvikle flere effektive koronatiltak for bedriftene våre, sier Stig Hansen.  Både i forbindelse med regionreformen og gjennomgangen av virkemiddelapparatet i fjor, har han poengtert hvor viktig den nasjonale Siva-strukturen er for næringslivet.

– Under koronakrisen får vi nå enda en bekreftelse på at denne nasjonale strukturen er av avgjørende betydning for oss. Den gjør oss i stand til å raskt dele beste praksis, formidle informasjon, og dele kunnskap og ideer på tvers av bransje og geografi.

Trine Ellingsen, leder for Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge
Trine Ellingsen, leder for Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge

Krevende for innovasjonsselskapene

– Koronakrisen rammer hele verdikjeden fra forskning til innovasjon og gjør situasjonen for innovasjonsselskapene svært krevende. Men jobben de gjør vil være viktigere enn noen gang, sier Trine Ellingsen, leder for Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. – Når denne krisen er over, vil det være stor etterspørsel etter inkubasjonstjenester. Og behovet for innovasjon, nye arbeidsplasser og entreprenørskap vil være utømmelig, mener Ellingsen, som forventer at det raskt kommer løsninger som sikrer bedriftene likviditet og oppstartsselskapene tilgang på risikokapital.

– Nå i den først fasen holder innovasjonsselskapene tett kontakt med både start-ups og etablerte bedrifter for å kartlegge situasjonen. Mange av dem trenger råd om hva slags hjelp de kan søke om. Så må de samarbeide med inkubatorene for å få flest mulig til å overleve. Det blir ren brannslukking, mener Ellingsen.

– Dramatisk for norsk næringsliv

Mange bedrifter i inkubatorene har liten betalingsevne. En del ber om betalingsutsettelser og andre sier opp inkubatoravtalen.

– Dette er dramatisk for norsk næringsliv fordi det er dokumentert at bedriftenes utvikling blir bedre av at de deltar i inkubasjonsprogrammet, sier Ellingsen. Hun forteller at inkubatorene ikke har økonomisk ryggrad til å bære reduserte inntekter.

– For å reversere denne dramatiske utviklingen må bevilgningen til inkubatorene dobles. Det bør være frie midler som vil kunne dekke bortfall av inntekter fra rådgivning og husleie, mener Ellingsen.

2020 — et kriseår

– 2020 blir et kriseår. Vi ber derfor om at evalueringer og rangering av inkubatorene i Norge utsettes til 2021. Nå trenger vi ro, forutsigbarhet og konsolidering – ikke indre uro og frykt for å miste innovasjonsstøtte. Deling, støtte og samarbeid på tvers blir viktigere enn noen gang. Høsten vil kreve ekstraordinær aktivitet og her må vi ha full støtte fra Siva, sier Ellingsen.

– Tvingende nødvendig med forutsigbar finansiering

Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva, mener innovasjonsselskapene, katapult-sentrene, Siva og flere andre nå kommer til å få en enda viktigere jobb i å bidra til å løfte verdiskapingen her i landet. Hun mener den nasjonale og regionale strukturen for innovasjon vil være en sentral bidragsyter for å hjelpe næringslivet gjennom den pågående krisen.

– Vi mener det er kritisk at innovasjonsselskapene klarer å opprettholde sin drift med et godt tjenestetilbud som kan støtte svært mange bedrifter i denne krisen, så vel som for å skape vekst i etterkant. For å få det til, er det tvingende nødvendig at de har forutsigbar finansiering i denne fasen, sier Lorange.

Denne uka oversendte Siva et forslag til Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltak som raskt kan bidra til at innovasjonsselskapene kan støtte flest mulig bedrifter i den krevende situasjonen de befinner seg i.

Hovedpunktene i forslaget dreier seg om å frafalle kravet om 25% egenfinansiering fra bedriftene for bruk av tjenester i Siva-strukturen. Samtidig foreslår Siva å øke bevilgningene til næringshage- og inkubasjonsprogrammene med til sammen 80 millioner kroner.

Koronavett-regler for startups

Et eksempel på hvordan inkubatorer og innovasjonsselskaper har taklet koronakrisen så langt er Validé, som har utarbeidet koronavett-regler for startups etter inspirasjon fra fjellvettreglene. Første regel er å planlegge turen og melde fra hvor du går. I praksis innebærer dette å rigge seg til på hjemmekontoret.

Dette har adm.dir. Anne Cathrin Østebø selv løst ved å flytte kontoret inn i garasjen. Ellingsen anbefaler alle å ta en titt på disse reglene.