- Tareskogen er verdens viktigste økosystem, men ingen tenker på det, fordi den ligger under vann, sier gründer Brian Tsuyoshi Takeda, daglig leder i selskapet Urchinomics.

Han forteller at den økonomiske verdien per hektar ligger på 19.000 dollar for tareskog og 2.000 dollar for regnskog. 90% av livet i havet eksisterer i økosystemer langs kystlinjen, og her spiller tareskog en sentral rolle.

Overfiske, klimaendringer og forurensning har ført til en eksplosiv utbredelse av kråkeboller langs kysten i Norge. Denne overpopulasjonen er en trussel mot tareskogene, som tidligere strakte seg langs hele kystlinja.

Dersom kråkebolle-bestanden ikke holdes i sjakk, vil tareskogen forsvinne og etterlate seg en undervannsørken.

Ved hjelp av innovasjon og ny oppdrettsteknologi, kan Norge ta en ledende posisjon som leverandør av den piggete smaksbomben.

I motsetning til laks, som har en oppdrettssyklus på 2-3 år, tar det bare 6-12 uker fra kråkebollen kommer til Rogaland, til den er klar for eksport til Europa..

Det er likevel ikke kråkebollene som er viktigst for Brian Tsuyoshi Takeda. Han ønsker å redde et av verdens viktigste økosystem.

Selskapet Urchinomics satser tungt på oppdrett og eksport av kråkeboller. De samarbeider med organisasjonen Tarevokterne om innhøstingen.

Bildet viser en dykker under vann som leter etter krokeboller
Foto: Urchinomics

Kråkebollene høstes ved kysten utenfor Tromsø og fraktes til Rogaland for oppdrett. Gjennom å renske havbunnen for kråkeboller, vil tareskogen restaureres og komme tilbake.

Målet er å restaurere tareskog langs norskekysten. Med seg på laget har de Siva-partneren Ryfylke næringshage og Rogaland Havbrukspark.

- Vi satser på det blågrønne og ser et stort potensial innen landbasert oppdrett. Næringene er i ferd med å koble seg sammen, og det er et stort fokus på sirkulærøkonomi.

Det sier Tove Sivertsen som er daglig leder i Ryfylke næringshage og prosjektleder for Rogaland Havbrukspark.

Over er Tove Sivertsen sammen med Brian Tsuyoshi Takeda, som viser fram gourmet-kråkeboller klare for eksport til Europa.

At Ryfylke næringshage er en del av Siva-strukturen, har gjort det enklere å samarbeide med andre næringshager og inkubatorer. Tove Sivertsen mener støtten fra Siva gir næringshagen muskler til å jobbe med store, ambisiøse prosjekter.

- Det er viktig for oss å få på plass seriøse aktører. Da kommer de gode prosjektene, og vi får et spennende kompetansemiljø, forteller Sivertsen.

Hun mener den nye storkommunen Stavanger har gode forutsetninger til å lede an på flere ting enn olje.

Ryfylke næringshage er sentral i arbeidet med å knytte sammen de blågrønne næringene i Rogaland. De kjører prosjektet Rogaland Havbrukspark og de jobber med å etablere et kompetansesenter for matproduksjon.

Bildet viser Rogaland Havbrukspark sett utenfra
Foto: Rogaland Havbrukspark

Rogaland Havbrukspark er en «plug-and-play»-løsning for landbasert oppdrett. Pilotanlegget ligger på land, der sjøvann pumpes inn i en fysisk bygning.

De har konsesjon til oppdrett av 24 ulike arter, og har innhentet alle nødvendige avtaler med mattilsynet og andre kontrollorgan.

Her er ordfører Kari Nessa Nordtun på plass for å smake på ferdig tilberedte kråkeboller fra oppdrettsanlegget.

I tillegg til Urchinomics, er flere andre aktører på plass. En av dem er Norwegian Lobster Farm, som er først i verden med oppdrett av porsjonshummer til restauranter. De benytter miljøvennlig oppdrettsteknologi basert på biologisk resirkulering.

- Vi ønsker å knytte til oss flere seriøse aktører som kan bidra til vekst og utvikling av oppdrettsnæringa, sier Tove Sivertsen.

Fakta

  • Rogaland Havbrukspark er lokalisert på Finnøy i Stavanger kommune og retter seg mot landbasert oppdrett
  • Havbruksparken har etablert et pilotanlegg for å prøve ut ny oppdrettsteknologi for en rekke ulike arter
  • Ryfylke næringshage har bidratt i etableringsfasen. Daglig leder Tove Sivertsen er også prosjektleder for havbruksparken
  • Ryfylke næringshage er en del av Sivas nasjonale næringshageprogram.
Bildet viser en hummer
Foto: Norwegian Lobster Farm