Spennende foredragsholdere til Sivakonferansen

På Sivakonferansen 21. mai samler vi en rekke nøkkelpersoner for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis.

Årets konferanse har som tema: Norske fortrinn – inn i fremtiden. Dette henspiller til Norges konkurransefortrinn med store naturressurser, høy kompetanse og en unik samarbeidskultur.

Men, hvordan skal vi utvikle våre fortrinn, og ikke minst, hvilke nye kan og må skapes for at norsk næringsliv skal lykkes fremover? Hele konferansen ses i sammenheng med at industrien skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende, og at det må jobbes for å forsterke kulturen for kunnskapsdeling på tvers av bransjer og geografi i Norge. Gjennom innlegg fra sentrale aktører i næringsliv, forskning og politisk sektor utforsker Sivakonferansen 2019 hva som er Norges reelle fortrinn, og retter et kritisk blikk på muligheter og utfordringer knyttet til å skape nye konkurransefortrinn. 

Sivakonferansen er et nasjonalt møtested som inspirerer, gir påfyll og skaper relasjoner.

Meld deg på og få adgang til årets viktigste møteplass

Årets innledere (oppdateres forløpende):

 • Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
 • Hilde Tonne, CIO Rambøll/ styreleder Forskningsrådet
 • Gunnar Birkeland, CEO Unitech
 • Henriette Undrum, direktør forskning og teknologi Equinor
 • Renate Larsen, adm. direktør Norges Sjømatråd
 • Ingrid R. Lorange, adm. direktør Siva
 • Arne Hjeltnes er årets konferansier

Hvem vinner Sivaprisen 2019?

Formålet med Sivaprisen 2019 er å løfte fram et miljø som har utnyttet norske fortrinn og tar disse inn i framtiden. Prisen er på 300.000 kroner og vinneren presenteres på Sivakonferansen 2019 i Trondheim 21. mai.

Kåring av vinneren

Alle kan være med på å nominere kandidater og frist for nominering er 8. april 2019

NOMINER DIN KANDIDAT

 

 

Relaterte artikler

 • Ønsker flere og «bredere» katapult-sentre

  Siva utlyser forprosjekter for nye katapult-sentre innenfor fire definerte områder. I tillegg utlyses forprosjekter for utvidelse av eksisterende katapult-sentre.

 • Tillitserklæring og utfordring

  – En effektiv infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling er viktig for å stimulere til verdiskaping i Norge. Vi tar konsulentrapporten som en tillitserklæring, men også som en utfordring.

Flere artikler

 • Forener gode krefter i nord

  – For Siva var det viktig å sikre at et av Nord-Norges mest erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning fortsatt har en sterk forankring i Tromsø, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

 • Bygger ny fabrikk på Drag

  Med støtte fra Siva og Enova bygges ny fabrikk for The Quartz Corporation (TQC) på Drag i Nordland.  Det sikrer 15-20 nye arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping i Norge.