Norsk Maritimt Kompetansesenter åpner framtidas innovasjonsarena

Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund åpner nytt byggetrinn.

I NMK er det flere titalls simulatorer, og Offshore Simulator Center har verdens mest avanserte offshore-simulator som en meget iøynefallende del av senteret. Simulatorene kan kobles sammen slik at man kan trene hele mannskap, og koble flere skip sammen i integrerte og avanserte operasjoner.

I innovasjonsarenaen er det et 360 grader teater omgitt av glassvegger hvor bilder og film kan vises på begge sider av glasset. 

I virtual reality (VR-laben) kan ideer og produkter testes ut. En kan overvåke det som skjer, kontrollere konstruksjoner som om de var virkelig, skru og demontere og kikke inni rør og kanaler der du ellers ikke ville slippe til.

I fjerde etasje ligger ny navigasjonssimulator, den er 13,5 meter i diameter, 6,5 meter høy og strekker seg over to etasjer.

"

- Vi bidrar med et aktivt eierskap og inkubatoren ved ÅKP er tatt opp i Sivas inkubasjonsprogram sier Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva.

"

På toppen av simulatoren ligger instrumentlaben til NTNU med ulike navigasjonsinstrument. NTNU har også et forskningsareal og her foregår også NTNUs nautikkundervisning.

– Det finnes ikke maken i hele verden, sier administrerende direktør Per Erik Dalen i ÅKP om alt som finnes på Campus Ålesund.

Sivas oppgave er å legge til rette for vekst og utvikling i hele landet gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

NMK, Blue Ocean Innovation Arena AS og ÅKP er et eksempel på samspillet mellom Sivas eiendomsvirksomhet og øvrige virkemidler for innovasjon. ÅKP fasiliterer i tillegg klyngen GCE Blue Maritime.

Siva har en eierpost på 40 prosent i NMK Holding.

 

Flere artikler

  • Nytt katapult-senter for framtidens materialer

    I dag åpner katapult-senteret Future Materials på Sørlandet. Det gir tilgang til testfasiliteter og kompetanse innen materialteknologi og skal hjelpe små og mellomstore bedrifter fra hele landet med å få ideer raskere ut i markedet.

  • Siva søker nye katapult-sentre

    Siva inviterer virksomheter fra hele landet til å søke om etablering av testsentre for ny teknologi og nye løsninger. Norsk katapult bidrar til raskere industriell utvikling og gjør norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt. Søknadsfrist: 22. mars.