NCE Maritime CleanTech vant Sivaprisen 2016

NCE Maritime CleanTech tar imot Sivaprisen fra Sivas adm. dir. Espen Susegg, styreleder Kristin Reitan Husebø og Anita Krohn Traaseth i Innovasjon norge.
NCE Maritime CleanTech tar imot Sivaprisen fra Sivas adm. dir. Espen Susegg, styreleder Kristin Reitan Husebø og Anita Krohn Traaseth i Innovasjon norge.

På Sivakonferansen 10. mai ble den maritime klyngen på sørvestlandet tildelt Sivaprisen på 300.000 kroner for sitt nyskapingsarbeid. Formålet med prisen er å løfte fram et innovasjonsmiljø som over tid har vist særlige kvaliteter innenfor samarbeid, omstilling og utvikling.

NCE Maritime CleanTech tar imot Sivaprisen fra Sivas adm. dir. Espen Susegg, styreleder Kristin Reitan Husebø og Anita Krohn Traaseth i Innovasjon norge.
Nils Aadland og Marte Jensen fra NCE Maritime CleanTech tar imot Sivaprisen fra Sivas adm. dir. Espen Susegg, styreleder Kristin Reitan Husebø, konferansier Solveig Kloppen og Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

I begrunnelsen for tildelingen til NCE Maritime CleanTech heter det blant annet:

«Vinneren av Sivaprisen for 2016 er en offensiv organisasjon, og fungerer som en viktig aktør i det nyskapingsarbeidet som foregår i bedriftsklyngen de er en del av. Gjennom etablering av gode samarbeidsarenaer, innhenting av impulser fra inn- og utland og gjennom stort engasjement, har vinneren bidratt til utvikling av nye produkter og tjenester som vil være viktig for storsamfunnet.
Vinnermiljøet har også vært aktiv i formidling og promotering av bedrifter og prosjekter som er tilknyttet miljøet, både gjennom aviser og sosiale media, og overfor ungdom som står foran valg av utdanning og yrke.»

– Dette er en sektor hvor Norge har en globalt ledende posisjon og som må benyttes som fundament for utvikling av ny og fremtidsrettet industri.

Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll har ledet juryarbeidet og er svært fornøyd med vinneren:

– De fem miljøene i årets finaleheat representerer alle spennende miljøer for nyskaping og næringsutvikling – som juryen føler seg sikker på vi bare har sett de første resultatene fra. Årets prisvinner NCE Maritime CleanTech er et foregangsmiljø for utvikling og kommersialisering av nye miljø- og klimavennlige løsninger, særlig innenfor maritim sektor. Dette er en sektor hvor Norge har en globalt ledende posisjon og som må benyttes som fundament for utvikling av ny og fremtidsrettet industri.

– Dette er stort for alle som deltar i klyngearbeidet. Å bli vinnar av Sivaprisen viser at samarbeidet vårt for nye maritime løysingar blir lagt merke til, og ei anerkjenning me tar med oss i vidareutviklinga av ei verdsleiande maritim næring i regionen vår, sier daglig leder Hege Økland i NCE Maritime CleanTech.

Fem kandidater var med i finalen:

Nyskapingsparken Inkubator (Bergen)

Nyskapingsparken er Bergens eneste inkubator og er eid av Bergen Teknologioverføring. Målet deres er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst.

Hellenes  (Førde)
Hellenes ambisjon er å koble sammen egen og andres kompetanse og ressurser i næringslivet, utdanningssektoren og forskningen.

SoCentral (Oslo)
SoCentral utvikler nye løsninger på lokale og globale samfunnsutfordringer. Deres nordiske inkubator for samfunnsinnovasjon holder til over to etasjer på Sentralen i Oslo.

NCE Maritime CleanTech (Stord)
NCE Maritime CleanTech er en næringsklynge lokalisert på Sørvestlandet. De har bedrifter fra hele den maritime verdikjeden, leverandører av fornybar energi, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Kjeller Innovasjon (Kjeller, Lillestrøm)
Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning. De har utviklet bedrifter som omsetter for 4,2 mrd. og sysselsetter nær 1.300 medarbeidere.

Sivaprisen er ny av året og temaet for 2016 er omstilling i næringslivet. Den endelige vinneren ble kåret ved hjelp av en åpen avstemning og en bredt sammensatt fagjury. Kriteriene for årets pris var også i tråd med hovedtema for Sivakonferansen 2016: «Det modige valget».

Kriterier:

  • Bidratt vesentlig til nyskaping
  • Bidratt til å åpne nye markeder
  • Bidratt til innovasjon gjennom samarbeid
  • Tatt modige valg som har vært avgjørende for suksess
  • Fremstått som rollemodell, inspirert andre og delt kunnskap

23 ulike miljø ble nominert etter en åpen påmeldingsprosess. Av disse gikk fem kandidater videre til finalen. Den endelige vinneren er kåret ved hjelp av en åpen avstemning og en fagjury. Fagjuryen har bestått av Kjerstin Spjøtvoll, Siva (juryleder), Bente Sollid Storehaug, gründer og investor og Frode Halvorsen Technoport og Trondheim Makers.