Siva støtter «Innovasjonsloftet» i Kongsberg

Siva har besluttet å delta i finansieringen av Innovasjonsloftet i Kongsberg med inntil 1,2 millioner fordelt over en treårsperiode.

Innovasjonsloftet er en bred satsing på gründere og videreutvikling av småbedrifter i Kongsberg-regionen. Sivas midler kanaliseres gjennom Kongsberg Innovasjon AS, et sterkt innovasjonsmiljø som har hatt suksess med kommersialisering av gode ideer fra de større teknologimiljøene i Kongsberg.

Sivas nye direktør for Innovasjon tror Innovasjonsloftet vil bidra til å ta ut en større del av innovasjonspotensialet i Kongsberg-regionen.
Sivas nye direktør for Innovasjon tror Innovasjonsloftet vil bidra til å ta ut en større del av innovasjonspotensialet i Kongsberg-regionen.

– Vi ønsker med vår deltakelse å oppnå verdiskaping og økt innovasjonskraft i Kongsberg-regionen. Samtidig er dette også med på å styrke Kongsberg Innovasjon AS som et regionalt innovasjonsselskap, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

Flere Sivapartnere bidrar

Innovasjonsloftet i Kongsberg er lokalisert til i et ærverdig gammelt tømmerbygg i Kirkegata 4 og vil tilby et bredt spekter av gründertjenester. Høgskolen i Sørøst-Norge er samarbeidspartner i prosjektet og vil ha ansvar for å drive studentaktiviteter. Vest-Telemark Næringshage og Buskerud Næringshage vil også knytte seg opp mot miljøet og bidra til å styrke nettverket og det geografiske nedslagsfeltet.

Næringslivet i regionen støtter også opp om satsingen og vil i samarbeid med kommunen etablere en egen vekstpris i Kongsberg.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]