Siva støtter «Innovasjonsloftet» i Kongsberg

innovasjonsloftet kongsberg

Siva har besluttet å delta i finansieringen av Innovasjonsloftet i Kongsberg med inntil 1,2 millioner fordelt over en treårsperiode.

Innovasjonsloftet er en bred satsing på gründere og videreutvikling av småbedrifter i Kongsberg-regionen. Sivas midler kanaliseres gjennom Kongsberg Innovasjon AS, et sterkt innovasjonsmiljø som har hatt suksess med kommersialisering av gode ideer fra de større teknologimiljøene i Kongsberg.

Sivas nye direktør for Innovasjon tror Innovasjonsloftet vil bidra til å ta ut en større del av innovasjonspotensialet i Kongsberg-regionen.
Sivas nye direktør for Innovasjon tror Innovasjonsloftet vil bidra til å ta ut en større del av innovasjonspotensialet i Kongsberg-regionen.

– Vi ønsker med vår deltakelse å oppnå verdiskaping og økt innovasjonskraft i Kongsberg-regionen. Samtidig er dette også med på å styrke Kongsberg Innovasjon AS som et regionalt innovasjonsselskap, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

Flere Sivapartnere bidrar

Innovasjonsloftet i Kongsberg er lokalisert til i et ærverdig gammelt tømmerbygg i Kirkegata 4 og vil tilby et bredt spekter av gründertjenester. Høgskolen i Sørøst-Norge er samarbeidspartner i prosjektet og vil ha ansvar for å drive studentaktiviteter. Vest-Telemark Næringshage og Buskerud Næringshage vil også knytte seg opp mot miljøet og bidra til å styrke nettverket og det geografiske nedslagsfeltet.

Næringslivet i regionen støtter også opp om satsingen og vil i samarbeid med kommunen etablere en egen vekstpris i Kongsberg.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter