Fra sluttpakke til startpakke

fotavtrykk

For å lykkes med omstillingen må nyskapingskraften i etablerte bedrifter som møter sviktende markeder utnyttes bedre. I partnerskap med innovasjonsselskapene kan nedbemanning bli til bedriftsetablering og ny vekst.

Kronikk publisert i Fædrelandsvennen 17. desember 2015

25 000 arbeidsplasser har forsvunnet som følge av nedgangen i petroleumsnæringen i Norge det siste året. Mange av dem som mister jobben ender opp i køen til NAV fordi bedriftene ikke har gode nok systemer for å koble fristilt kompetanse med ideer og legge til rette for nyskaping. Dette er sløsing med kompetanse, og bidrar for lite til ny vekst. Utviklingen er ikke bærekraftig, noe som forsterkes av at andelen av befolkningen som er involvert i oppstart av nye foretak nesten er halvert på ti år fra 9,1 til 5,7 prosent.

En av de mest effektive metodene for å omstille norsk næringsliv er å ta tak i teknologier, ideer og mennesker i eksisterende næringsliv og bygge nye selskaper.

Mange bedrifter har gode ideer i utkanten av kjernevirksomheten som i gode tider ofte ligger på vent. Teknologi og kompetanse fra oljenæringen kan utvikles på helt nye områder som for eksempel gruvedrift på havbunnen eller på fremvoksende områder som vindmøller og oppdrettsanlegg til havs.

For å utvikle flere ideer til kommersielle produkter og tjenester bør norsk næringsliv samarbeide med innovasjonsmiljøene på en ny og mer systematisk måte. På Sørlandet har innovasjonsselskapet Innoventus Sør etablert et såkalt corporate garage sammen med bedrifter som må nedbemanne. Her kan gode ideer fra bedriftene utvikles sammen med profesjonelle forretningsutviklere og legge grunnlaget for nye vekstkraftige bedrifter. Den store fordelen med modellen er at de etablerte bedriftene profesjonaliserer nyskapingsarbeidet og samtidig nyttiggjør seg av fristilt kompetanse på en offensiv måte. Gjennom de etablerte bedriftenes markedsapparat og internasjonale nettverk får gründeren tidlig mulighet til å teste ut nye produkter, tjenester og forretningsmodeller i globale markeder. Det øker sannsynligheten for at oppstarten blir en suksess og øker farten mot de første kundene og markedet. Samtidig reduseres samfunnets kostnader når sluttpakker blir til startpakker.

Resultatet er at kompetanse beholdes i regionen, samtidig som det utvikles nye bedrifter. Satt i system kan dette være en verdifull kanal for næringslivet å utvikle nye forretningsområder og gi bedriften, regionen og Norge nye ben å stå på. Proaktive bedrifter som tar modellen i bruk vil bedre sitt omdømme og fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver når konjunkturene snur. Det kan også bli nyttig på bunnlinjen, da vellykkede kommersialiseringer kommer bedriften til gode, enten som underleverandør, samarbeidspartner eller i form av et fremtidig tilbakekjøp.

Corporate garage-modellen er ikke bare en kur for et Norge i omstilling – offensive bedrifter som Telenor, Hafslund og Møller-gruppen benytter seg allerede av lignende metodikk i samarbeid med inkubatoren StartupLab i Oslo for å fornye seg.

Denne høsten har Siva, i samarbeid med innovasjonsselskapene og foresight- og strategiselskapet Mind the Gap utviklet tre scenarier for fremtidens sterke innovasjonsplattformer og corporate garage er et fremtidsbilde som allerede er tatt i bruk. Myndighetene bør i større grad være bevisst potensialet i den nasjonale strukturen av innovasjonsselskaper som kanal for satsingen på nyskaping og gründere.

Sivas innovasjonsselskaper står klare til å øke fart, kvalitet og effekt på norsk nyskaping og inviterer næringslivet med på laget.

Ta kontakt med ditt lokale innovasjonsselskap via siva.no!

Daniel Ras-Vidal, daglig leder, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge
Eirik Lysø, seniorrådgiver, Siva – Selskapet for industrivekst
William Fagerheim, daglig leder, Mind the Gap