Behov for en inkubator eller en næringshage?

DSF0098

Siva går bort fra årlige utlysninger og åpner for løpende opptak til sine innovasjonsprogram.  

Inkubasjonsprogrammet:

Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse. Tjenestene gis i en tidsbegrenset periode med tett oppfølging fra ansatte i inkubatoren og det tilknyttede nettverket.

Siva kan tilby basisfinansiering, tilgang til kompetanse og nettverk samt være aktiv eier i inkubatoren sammen med flere kommiterte eiere.

Næringshageprogrammet:

En næringshage samlokaliserer bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og utvikling. I næringshagen får utviklingsorienterte bedrifter tilgang til kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene skaper verdi for bedriftene, lokalsamfunnet og det regionale næringslivet. Privat næringsliv skal alltid være pådrivere til prosessen rundt etablering og utvikling av en næringshage.

Siva kan tilby basisfinansiering, tilgang til kompetanse og nettverk samt være aktiv eier i næringshagen sammen med flere kommiterte eiere.

Kontaktpersoner:

Inkubasjonsprogrammet:  Randi Torvik, randi.torvik@siva.no

Næringshageprogrammet: Ragnar Waalen, ragnar.waalen@siva.no

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter