Vil du skape framtidas næringsliv?

Stillinger Siva

Siva søker nye medarbeidere i seks spennende stillinger

Siva er et selskap i spennende utvikling, med et viktig samfunnsoppdrag og mange engasjerte medarbeidere. Vi får stadig nye oppgaver og trenger flere dyktige medarbeidere. Siva søker deg som er selvstendig, initiativrik og med stor gjennomføringskraft. Gode samarbeidsevner internt og eksternt er en viktig kvalifikasjon. Felles for alle våre stillinger er at du har kunnskap om, erfaring fra og et brennende engasjement for nyskaping og næringsutvikling. Vi søker deg som er nysgjerrig og samfunnsengasjert, men også strukturert og med god forretningssans. Siva tilbyr spennende jobbmuligheter i et engasjert og tverrfaglig miljø i Trondheim.

 

Til vår eiendomsavdeling søker vi en seksjonsleder og en rådgiver

Siva investerer i og utvikler eiendom tilpasset næringslivets behov, og er hel- eller deleier i mer enn 40 eiendomsselskaper. Formålet med eierskapet er å bidra til innovasjon og næringsutvikling i alle deler av landet. Siva følger aktivt opp investeringene gjennom egen forvaltning av eiendommene
eller gjennom styrearbeid.

Siva søker seksjonsleder for drift og forvaltning. Du vil lede seksjonen som har ansvar for oppfølging av leietakere, ledelse av drift og forvaltningsoppgaver samt utvikling av investeringer og eierskap. Det inngår også ansvar for daglig ledelse i 100%-eide eiendomsselskaper. Til stillingen kreves det høyere utdanning på masternivå. Du må ha erfaring fra eiendomsforvaltning, god økonomisk innsikt og kunne gjennomføre interne prosjekter og prosesser.

Siva søker rådgiver for drift og forvaltning. Du vil få ansvar for å forvalte eiendommer og følge opp leietakere. Du vil ha ansvar for hele bredden av forvaltnings- og driftsoppgaver, fra planlegging og utvikling til gjennomføring. Til stillingen kreves det høyere teknisk utdannelse på minimum bachelornivå.

For mer info: Espen Susegg, direktør for eiendom.
Epost: espen.susegg@siva.no
telefon 481 14 864.

 

Til vår utviklingsavdeling søker vi en rådgiver
Siva utvikler organisatorisk og fysisk infrastruktur for industri- og innovasjonsmiljøer over hele landet. Utviklingsavdelingen ivaretar alle forespørsler til Siva om nye engasjement, og arbeider med prosjektutvikling av både innovasjons- og eiendomsprosjekter.

Siva søker rådgiver til utviklingsavdelinga. Du vil jobbe med vurdering av prosjekter og forretningsplaner, og koordinere tidligfaseprosjekter innen eiendom og innovasjon. Du vil også være ansvarlig for avdelingens kvalitetssystem og prosjektverktøy. Du må ha høyere utdannelse og erfaring fra relevant fagområde. Erfaring fra prosjekt og prosessledelse og god regnskaps- og forretningsforståelse er viktige kvalifikasjoner.

For mer info: Lise Bartnes Aalberg, direktør for utvikling.
Epost: lise.bartnes.aalberg@siva.no, telefon 913 83 167.

 

Til vår innovasjonsavdeling søker vi to seksjonsledere og en rådgiver
Siva skaper, investerer og drifter innovasjonsmiljøer, og er deleier i mer enn 100 innovasjonsselskaper over hele landet. Siva utvikler sitt eierskap slik at selskapene utnytter sitt potensial for nyskaping og vekstkraft best mulig.

Siva søker seksjonsleder for eierskap. Seksjonen har ansvar for våre eierinteresser i deleide innovasjonsselskap (forskningsparker, kunnskapsparker, næringshager mm). Som seksjonsleder må du ha relevant høyere utdanning, erfaring fra andre eiermiljøer og styreerfaring. Bakgrunn fra akademia og/eller private innovasjonsmiljø vil være en fordel.

Siva søker seksjonsleder for innovasjonssenter. Seksjonen skal utvikle framtidas innovasjonsmiljø tilpasset ulike regioner og næringsgrunnlag. Seksjonsleder skal lede arbeidet med utvikling av eksisterende og etablering av nye innovasjonssentermiljø i Norge. Som seksjonsleder må du ha høyere utdanning og ledererfaring fra teknologirelatert vekstnæring, akademia eller arkitektur/planlegging.

Siva søker rådgiver for innovasjonssenter. Som rådgiver vil du arbeide med utvikling av eksisterende og etablering av nye innovasjonssentermiljø i Norge. Du må ha de samme kvalifikasjonene som seksjonsleder, men trenger ikke nødvendigvis like lang erfaring. Lysten til å arbeide med innovasjon og skape innovasjonsmiljø må imidlertid være stor.

For mer info: Ola Borten Moe, direktør for innovasjon.
Epost: ola.borten.moe@siva.no, telefon 916 72 125.

 

Søknad med CV sendes til: firmapost@siva.no innen 24.01.14 og søknad merkes med aktuell stilling.