SIVA bygger Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Målet med innovasjonsparken er å redusere tiden for utvikling av nye legemiddel og diagnostikk mot kreft. Innovasjonsparken skal etableres i tilknytning til det nye forskningsbygget på Radiumhospitalet, og skal stå klart i 2015.

SIVA har sammen med OBOS, Utstillingsplassen, Industrifinans, Oslo Cancer Cluster og Radiumhospitalets Legater tegnet seg for til sammen NOK 180 mill i ny egenkapital. Sammen med nødvendig lånefinansiering som også er på plass er prosjektet nå sikret en rask byggestart og gjennomføring.

Espen Susegg
Espen Susegg, SIVA

Dette er gode nyheter for Oslo Cancer Cluster, og vil også styrke Radiumhospitalet som kreftsenter:
– Med finansieringen og solide nye eiere på plass, ser vi frem til å begynne å bygge, sier Jónas Einarsson, konstituert direktør i Oslo Cancer Cluster.

Oslo Cancer Cluster er svært fornøyd med å få SIVA – Selskapet for industrivekst – med på eiersiden. SIVA har i mer enn 45 år bygd opp sterke kunnskapsmiljøer og innovasjonsparker i hele landet, og vil tilføre prosjektet unik kompetanse.

– Prosjektet treffer midt i hjertet for SIVAs kjernekompetanse innen innovasjon og tilretteleggende eierskap. Økt innovasjon i helsevesenet er et viktig satsingsområde som SIVA svært gjerne vil bidra til, sier SIVAs eiendomsdirektør Espen Susegg (bildet) og legger til:
– SIVA har svært gode erfaringer med å løfte samarbeidsprosjekter der både private og offentlige aktører deltar. Oslo Cancer Cluster har fått en sterk og kompetent eierkonstellasjon, som vi tror vil styrke prosjektet.

Innovasjonsparken, som blant annet skal huse kreftforskningsmiljøer ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Kreftregisteret, skal etter planen åpne i 2015.
– Og våre egne oppstartbedrifter som baserer sine teknologier på nettopp denne forskningen vil kunne utvikle seg i et av verdens fremste kreftforskningsmiljøer, sier konstituert direktør Jónas Einarsson i Oslo Cancer Cluster. Ullern videregående skole vil også integreres som en del av parken.

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]