Miljøteknologiportalen er lansert

Har du et miljøteknologiprosjekt – og trenger gode råd eller finansiering?

Miljøteknologiportalen skal hjelpe deg å finne frem til hvilke støtteordninger som kan passe ditt prosjekt.Det er etablert en rekke støtteordninger innenfor energi- og miljøteknologi fra flere offentlige aktører. Disse skal bidra til at din idé eller ditt produkt kan bli et kommersielt produkt.

Du opplever kanskje at det går med mye tid til å orientere seg blant ulike støtteordninger – tid som i stedet kunne nyttes til forskning, utvikling og kommersialisering.

Denne portalen skal gjøre det enklere for deg å finne frem til hvilke støtteordninger du kan nyttiggjøre deg av og ikke minst hvilke aktører som kan gi deg gode råd på veien. Målet er at du gjennom denne søkefunksjonen skal få frigitt tid til å arbeide med selve ideen eller produktet ditt.

I tillegg til veiledning i det norske virkemiddelapparatet gir portalen informasjon om støtteordninger rettet mot bedrifter som skal etablere og videreutvikle seg i internasjonale markeder.

Portalen er utviklet av Innovasjon Norge, som et resultat av samhandlingsarbeidet til Programrådet for miljøteknologi. Innovasjon Norge er ansvarlig for å drifte portalen, i tett samarbeid med SIVA og andre virkemiddelaktører.

Besøk Miljøteknologiportalen her

Flere artikler

  • Ledige stillinger i Siva

    Vi søker engasjerte medarbeidere som vil være med å rigge Siva for fremtiden. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

  • Utbygging av Astafjord Industrier er ferdigstilt

    Kassefabrikken skal betjene leveranser til Astafjord Slakteri, men har mulighet for utvidet kundekrets på sikt. Olje- og melfabrikken er i utgangspunktet basert på råstoff fra Astafjord Slakteri.