Miljøteknologiportalen er lansert

Har du et miljøteknologiprosjekt – og trenger gode råd eller finansiering?

Miljøteknologiportalen skal hjelpe deg å finne frem til hvilke støtteordninger som kan passe ditt prosjekt.Det er etablert en rekke støtteordninger innenfor energi- og miljøteknologi fra flere offentlige aktører. Disse skal bidra til at din idé eller ditt produkt kan bli et kommersielt produkt.

Du opplever kanskje at det går med mye tid til å orientere seg blant ulike støtteordninger – tid som i stedet kunne nyttes til forskning, utvikling og kommersialisering.

Denne portalen skal gjøre det enklere for deg å finne frem til hvilke støtteordninger du kan nyttiggjøre deg av og ikke minst hvilke aktører som kan gi deg gode råd på veien. Målet er at du gjennom denne søkefunksjonen skal få frigitt tid til å arbeide med selve ideen eller produktet ditt.

I tillegg til veiledning i det norske virkemiddelapparatet gir portalen informasjon om støtteordninger rettet mot bedrifter som skal etablere og videreutvikle seg i internasjonale markeder.

Portalen er utviklet av Innovasjon Norge, som et resultat av samhandlingsarbeidet til Programrådet for miljøteknologi. Innovasjon Norge er ansvarlig for å drifte portalen, i tett samarbeid med SIVA og andre virkemiddelaktører.

Besøk Miljøteknologiportalen her

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]